ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Wyniki Naboru 1/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej

.

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków 1/2018 na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie od 18 grudnia 2017 roku do 10 stycznia 2018 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 wniosków. Rada LGD na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2018 roku, wznowionym w dniach 13 i 20 lutego 2018 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Do pobrania:


Kolejność na liście ocenionych operacji
wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawia się następująco

Lp.

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy

Numer nadany wnioskowi

Numer ewidencyjny ARiMR

Kwota wnioskowanego wsparcia w złotych

Data wpływu

Godzina wpływu

Liczba punktów uzyskanych przez operację w procesie oceny

Intensywność pomocy w %

Kwota wsparcia w złotych

Operacja mieści się w limicie TAK/NIE

1

Marcin Piotrowski Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa CROLL

Wprowadzenie innowacyjnej technologii w Firmie CROLL

4/1/R/1/2018

-

100 000,00 zł

10.01.2018

9:20

33

50

100000,00 zł

TAK

2

Justyna Czernenko Sala Bankietowa Mech

Rozwój działalności gospodarczej, budowy sali bankietowej w zakresie zakupu sprzętu gastronomicznego

5/1/R/1/2018

065914730

100 000,00 zł

10.01.2018

11:20

29

57,48

100000,00 zł

TAK

3

Skalny Dwór Elżbieta Dratwa

Zmodernizowanie firmy Skalny Dwór poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia kuchni i ogrodu w 2018 roku

1/12/R/1/2018

058730212

99 993,00 zł

22.12.2017

12:00

27

58

99993,00 zł

TAK

4

Joanna Baranek-Stach PRO ARCHIVISION Pracownia Projektowa

Roboty wykończeniowe siedziby Pracowni projektowej PRO ARCHIVISION w Przegini i wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt na potrzeby obsługi mieszkańców LGD Jurajska Kraina w celu wykorzystania lokalnych zasobów - walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne oraz zasobów ludzkich na rzecz rozwoju obszaru oraz zachowaniu jego tradycji w zakresie kultury i środowiska.

6/1/R/1/2018

071715020

99 999,00 zł

10.01.2018

14:30

26

41,90

99999,00 zł

TAK

5

Internetowe Centrum Finansowe Sp. z o.o.

Rozszerzenie oferty firmy Internetowego Centrum Finansowego Sp. z o.o. o usługi w zakresie norm WCAG 2.0 dzięki innowacyjnemu i automatycznemu systemowi audytującemu

8/1/R/1/2018

-

86 150,00 zł

10.01.2018

14:45

26

68,48

86150,00 zł

TAK

6

Joanna Bień Firma Relikt

Wzrost konkurencyjności firmy "Relikt" działającej na obszarze LGD Jurajskiej Krainy poprzez stworzenie punktu informacyjno-sprzedażowego w miejscowości Przybysławice

3/1/R/1/2018

072746924

100 000,00 zł

09.01.2018

11:40

20

61,56

100000,00 zł

NIE

7

Agencja Reklamowa Kameny Agnieszka Skotniczna

Sala prezentacyjno - demonstracyjna w Smardzowicach na potrzeby rozwoju sztuk inetrdyscyplinarnych Agencji

2/1/R/1/2018

063506182

98 000,00 zł

08.01.2017

9:50

19

70

98000,00 zł

NIE

8

Kazior

Budowa placu do jazdy konnej i zakup wyposażenia dla poprawy dochodowości i utworzenia miejsca pracy

7/1/R/1/2018

049810380

100 000,00 zł

10.01.2018

14:40

18

62,11

100000,00 zł

NIE

Kategoria: