ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Dokumenty do pobrania

.

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

  1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
  2. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wszystkie wzory dokumentów dla w/w operacji dostępne są na stronie ARiMR lub PROW Małopolska

 

 ***

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

  1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych - obowiązują od 07/02/2018

- Wzór Wniosku o powierzenie grantu (xlsx)
- Wzór Umowy o powierzenie grantu (pdf)
- Wzór Wniosku o rozliczenie grantu (pdf)
- Wzór Sprawozdania z realizacji zadania (pdf)

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Kategoria: