ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Zakończenie naborów: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021

.

flag 1645262 1920Zakończyliśmy styczniową turę naborów: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021.

Na dzień 26 stycznia godz.14:00 wpłynęły następujące wnioski:

 12 wniosków w naborze 1/2021 - podejmowanie działalności
 11 wniosków w naborze 2/2021 - rozwijanie działalności
 1 wniosek w naborze 3/2021 - aktywny wypoczynek
 1 wniosek w naborze 4/2021 - informacja turystyczna
 5 wniosków w naborze 5/2021 - obiekty rekreacji
 1 wniosek w naborze 6/2021 - place zabaw
 
Dziękujemy za zaangażowanie i życzymy powodzenia!
Kategoria: