ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Wyniki naborów - Operacje inne - 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022

.

trophy 153395 1280Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na działania z zakresu tzw. Operacji innych -  3/2022 - Obiekty rekreacji, 4/2022 - Miejsca Aktywnego wypoczynku, 5/2022 - Świetlice wiejskie, 6/2022 - Informacja turystycza.

przeprowadzonych w terminie od 07 do 25 lutego 2022 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W wyznaczonym terminie wpłynęła następująca ilość wniosków:

Nabór 3/2022 - 6 wniosków
Nabór 4/2022 - brak wniosków
Nabór 5/2022 - 1 wniosek
Nabór 6/2022 - 1 wniosek

Rada LGD na XLI. posiedzeniu w dniach 29 marca i 9 kwietnia 2022 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania. Lista wniosków wybranych do finansowania do pobrania poniżej.

Do pobrania:

Kategoria: