ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Zapytanie ofertowe - catering na piknik

.

Szanowni Państwo w związku z organizacją w dniu 31 sierpnia 2014 r. imprezy pn. Piknik Rodzinny w Sułoszowej Stowarzyszenie LGD „Jurajska Kraina” zwraca się z zapytaniem przygotowania cateringu wraz z obsługą dla uczestników imprezy promocyjnej.
Termin realizacji: 31 sierpnia 2014 r.
Miejsce realizacji: Publiczne Przedszkole w Sułoszowej.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
– nazwę i adres oferenta,
– wartość oferty (brutto),
Termin składania ofert upływa w dniu 12.08.2014 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena – 100%