ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Władze Stowarzyszenia - Zarząd LGD

.

zarzad2018

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LGD JURAJSKA KRAINA
2018 - 2022

 

Dorota Buczek – Prezes Zarządu
Michał Chwastek – Wiceprezes Zarządu
Piotr Foszcz – Skarbnik Zarządu

Magdalena Biełaś – Członek Zarządu
Tadeusz Boroń – Członek Zarządu
Izabela Jędrzejek – Członek Zarządu
Tadeusz Nabagło – Członek Zarządu
Jan Nawieśniak – Członek Zarządu
Jacek Regucki – Członek Zarządu

 

Kategoria: