ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Władze Stowarzyszenia - Komisja Rewizyjna

.

komisjarewizyjna2018

KOMISJA REWIZYJNA
LGD JURAJSKA KRAINA
2018 - 2020 

 

 Marek Piekara – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 Robert Bąbka – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Ciszewski – Członek Komisji Rewizyjnej
Mirosław Glanowsk – Członek Komisji Rewizyjnej
Zbigniew Tomczyk  – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Kategoria: