ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Członkowie Stowarzyszenia

.

czlonkowie2018

Gmina Iwanowice – Przedstawiciel: Robert Lisowski
Gmina Jerzmanowice-Przeginia – Przedstawiciel: Tomasz Gwizdała
Gmina Skała – Przedstawiciel: Krzysztof Wójtowicz
Gmina Słomniki – Przedstawiciel: Paweł Knafel
Gmina Sułoszowa – Przedstawiciel: Stanisław Gorajczyk

Bąbka Robert
Biczysko Alicja
Biełaś Magdalena
Boroń Tadeusz
Buczek Dorota
Bernaś Katarzyna
Ciszewski Piotr
Chochoł Anna
Chwastek Michał
Dziuba-Boczkowska Marzanna
Ferdek Piotr
Foszcz Piotr
Glanowski Mirosław
Jędrzejek Izabela
Katarzyńska Barbara
Kopcińska-Kapusta Marzena
Kozendra Krzysztof
Kozioł Katarzyna
Mazur Mariusz
Misztal Zofia
Misztal Stanisław
Nawieśniak Jan
Nabagło Tadeusz
Papisz Karol
Pełka Zbigniew
Piekara Marek
Przydział Stanisław
Przywora Bogusław
Regucki Jacek
Synowiec Zbigniew
Stopiński Edward
Tomczyk Zbigniew
Woźniak Wiesław
Wójcik Stanisław
Zaranek Paweł

aktualizacja na dzień 15/12/2018

Kategoria: