jurajska kraina telefon +48 12 380 10 61
mapa strony MAPA STRONY

  Nabór nr 1/2016  "Podejmowanie działalności gospodarczej" zakończony!

nabory_arr
 

Ogłoszenie o naborze – podejmowanie działalności gospodarczej

02.11.2016r.

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składaniawniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

Nabór nr 1/2016 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu.

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 03-11-2016 do 21-11-2016

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy oraz Biznesplan.
Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.1  Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie

Wskaźnik produktu:  liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.jurajskakraina.pl  oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 33 punktów.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Jurajska Krainawww.jurajskakraina.pl  oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 550 000,00 zł.

Wielkość wsparcia na  operację:

 • wysokość kwoty pomocy – 50 000,00 zł,
  • intensywność pomocy – 100 %.
  Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Biznesplan na formularzu udostępnionym jako załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Oświadczenie o danych uczestnika projektu składane do wniosku o przyznanie pomocy finansowej – otwórz

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 380 10 61 w godz.
od 8:00 do 16:00

Dokumentacja konkursowa

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z –  otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z –  otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej –otwórz

7) Oświadczenie o danych uczestnika projektu składane do wniosku o przyznanie pomocy finansowej  –  otwórz

Pozostała dokumentacja

 • LSR –otwórz
 • Procedura oceny i wyboru operacji –otwórz
 • Załącznik Nr 2 do oceny – Karta oceny zgodności z LSR operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD –otwórz
 • Załącznik Nr 3a – Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru –otwórz
 • Załącznik Nr 4 do oceny – Karta oceny kryteriów premiujących –otwórz

Ogłoszenie o naborze – otwórz

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko specjalisty ds. aktywizacji i promocji

31.10.2016r.

W dniu 31 października odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko specjalisty ds. aktywizacji i promocji. Na konkurs wpłynęły 4 oferty, wszystkie spełniają wymogi formalne.

 1. Iwona Woźniak zam. Rzeplin
 2. Izabela Wiecławska zam. Iwanowice Dworskie
 3. Joanna Faracik zam. Sieciechowice
 4. Izabela Jędrzejek zam. Laskowa

Do kolejnego etapu zapraszamy wszystkie ww. osoby.

Zapraszamy na obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminach Jurajskiej Krainy

27.10.2016r.

Szkolenie dla Członków Rady i Pracowników Biura LGD

26.10.2016r.

W dniach 21-22 października br. członkowie Rady oraz pracownicy Biura LGD „Jurajska Kraina” uczestniczyli w szkoleniu, podczas którego omówione zostały ogólne założenia wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zasady aktualizacji przepisów dotyczących wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z kryteriami oceny i wyboru projektów.

WIĘCEJ

Biuro nieczynne

25.10.2016r.

Informujemy, iż w związku z wyjazdem na szkolenie w dniu 25.10.2016r. biuro Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina będzie nieczynne. W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt pod numerem tel . 501 426 628.

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. aktywizacji i promocji

20.10.2016r.

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” ogłasza nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Termin składania ofert: do 28.10.2016 r. do godziny 14:00

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

WIĘCEJ

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko: specjalista ds. aktywizacji i promocji

20.10.2016r.

Zarząd Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy Specjalisty ds. adminstracji i projektów przeprowadzonej w dniach od 16.09.2016 r. do 23.09.2016 r. nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia ogłosił ponowny nabór na powyższe stanowisko.

Biuro nieczynne

20.10.2016r.

Informujemy, iż w związku z wyjazdem na szkolenie w dniach 21 i 22.10.2016r. biuro Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina będzie nieczynne. W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt pod numerem tel . 501 426 628.

Ogłoszenie o naborze – podejmowanie działalności gospodarczej

17.10.2016r.

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składaniawniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

Nabór nr 1/2016 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu.

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 03-11-2016 do 21-11-2016

  WIĘCEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYJAZDU SZKOLENIOWEGO – ROZSTRZYGNIĘTE

11.10.2016r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina informuje, iż zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe z dnia 30 września 2016 r. dot. Wyjazdu szkoleniowego dla LGD Jurajska Kraina. W wyniku zapytania wpłynęło 5 ofert. Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę Agencję Turystyczną „Atir” SC ul. Długa 45, 31-147 Kraków. Przedstawiana oferta spełniała wszystkie wymagania stawiane przez zamawiającego.

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress