ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kategoria:
.

Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina oceniającej wnioski w ramach naborów 3/2018 - 5/2018 - Operacje inne odbędzie się dnia 11 kwietnia 2018 roku (środa), o godz. 18:00 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

Kategoria:
.

Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina cz. II oceniającej wnioski w ramach naborów 10/2018/G - 18/2018/G - Powierzenie grantów odbędzie się dnia 11 kwietnia 2018 roku (środa), o godz. 16:00 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

.

aktualizacjiawwwZ końcem marca dokonaliśmy aktualizacji strony. Celem usystematyzowania publikowanych treści oraz zwiększenia przejrzystości naszego portalu informacyjnego wprowadziliśmy cztery sekcje w menu górnym.

Po wybraniu danej sekcji otworzy się panel boczny z informacjami dotyczącymi wyłącznie tej sekcji. Przykładowo - jesteś zainteresowany(a) pozyskaniem środków zewnętrznych/ naborami, należy wejść w SEKCJĘ PROW 2014-2020 - wówczas wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące tego działu.

Kategoria:
.

Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina oceniającej wnioski w ramach naborów 10/2018/G - 18/2018/G - Powierzenie grantów odbędzie się dnia 27 marca 2018 roku (wtorek), o godz. 16:30 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

Kategoria:
.

Informujemy, że z dniem 16 marca 2018 roku o godz. 15:00 zamknięto przyjmowanie wniosków do Naborów nr 10/2018/G - 17/2018/G – Powierzenie grantów

W wyznaczonym terminie wpłynęło: 

  • 10/2018/G - Place zabaw - 2 wnioski
  • 11/2018/G - Obiekty rekreacyjne - 8 wniosków
  • 12/2018/G - Miejsca aktywnego wypoczynku - 5 wniosków
  • 13/2018/G - Mała infrastrutkrura turystyczna - 4 wnioski
  • 14/2018/G - Świetlice wiejskie - 8 wniosków
  • 15/2018/G - Zabytki - 3 wnioski
  • 16/2018/G - Wydarzenia historyczne - 3 wnioski
  • 17/2018/G - Wydarzenia promujące lokalne produkty - brak

Wnioski będą podlegać ocenie, której dokona Rada LGD „Jurajska Kraina”. O dalszych terminach i wynikach oceny poinformujemy na n/n stronie. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowych naborów dostępne są w zakładce (panel boczny) Projekty grantowe > NABORY > Nabór .../2018/G

Kategoria:
.

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

Nabór nr 19/2018/G – Powierzenie grantów
Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie monografii

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 26.03.2018 r. do 18.04.2018 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 45 000,00 zł
Wysokość kwoty pomocy od 5 000,00 zł do 40 000,00 zł
Wartość zadania (koszty realizacji zadania ogółem) nie może być wyższa niż 50 000,00 zł
Intensywność pomocy w formie refundacji do 80% kosztów kwalifikowanych
(w przypadku jednostek sektora finansów publicznych do 63,63%)

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 15 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Kategoria:
.

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Nabór nr 6/2018 – Operacje inne
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie placów zabaw

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 26.03.2018 r. do 18.04.2018 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000,00 zł.
Wysokość kwoty pomocy od 50 000,00 zł.
(w przypadku beneficjenta nie będącego podmiotem sektora finansów publicznych
maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 300 000,00 zł.)
Intensywność pomocy w formie refundacji do 80% kosztów kwalifikowanych.
(w przypadku jednostek sektora finansów publicznych do 63,63%)

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00.

.

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków 2/2018 na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie od 18 grudnia 2017 roku do 10 stycznia 2018 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 15 wniosków. Rada LGD na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2018 roku, wznowionym w dniach 13 i 20 lutego 2018 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Do pobrania:

11

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

97

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia

stat4u