ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kategoria:
.

W dniu 29 lipca 2015 r. Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Środki pozwolą na sfinansowanie działań, które pozwolą na wypracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2020.

Wymóg opracowania nowej strategii wynika z zapisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, czyli na nowy okres budżetowy Unii Europejskiej. Mając na uwadze Państwa aktywność, wiedzę i zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej, serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy strategii. Poniżej przedstawiamy Harmonogram wypracowania nowej LSR na lata 2015 – 2020.

11

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

98

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia