ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

.

W związku z organizacją w dniach 15-17 sierpnia 2014 b.r. imprezy pn. IV Letni Jurajski Turniej o Puchar Prezesa LKS „Maszycanka” Maszyce Stowarzyszenie LGD „Jurajska Kraina” zwraca się z zapytaniem czy byłaby możliwość wykonania druku 130 szt. zaproszeń na ww. imprezę.
Termin realizacji zamówienia: 06.08.2014 r.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
– nazwę i adres oferenta,
– wartość oferty (brutto),
Termin składania ofert upływa w dniu 1.08.2014 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena – 100%

Kategoria:
.

W dniu 29 lipca 2015 r. Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Środki pozwolą na sfinansowanie działań, które pozwolą na wypracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2020.

Wymóg opracowania nowej strategii wynika z zapisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, czyli na nowy okres budżetowy Unii Europejskiej. Mając na uwadze Państwa aktywność, wiedzę i zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej, serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy strategii. Poniżej przedstawiamy Harmonogram wypracowania nowej LSR na lata 2015 – 2020.

11

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

98

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia