ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Ogłoszenia i zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE - Małopolska Sieć LGD

Dotyczy: przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie: Działalności finansowej i statutowej Małopolskiej Sieci LGD za okresy sprawozdawcze od 01.01.2012 r. do 31.12.2016 r.

Audyt zostanie przeprowadzony na podstawie analizy dokumentów finansowych i statutowych działalności Małopolskiej Sieci LGD za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2016 r. Z audytu wyłącza się projekt realizowany od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. pt. „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, działanie 5.4. poddziałanie 5.4.2.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Zapytanie-ofertowe-audyt-Siec-LGD.pdf)Zapytanie ofertowe291 kB181 Pobieranie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina informuje, iż zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe z dnia 30 listopada 2016 r. dot.opracowanie i druk ulotek informacyjnych oraz broszury dla LGD Jurajska Kraina.

W wyniku zapytania wpłynęło 15 ofert. Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę Design 4 Business, Tomasz Świętorzecki, Olszanka 1A, 16-060 Zabłudów. Przedstawiana oferta spełniała wszystkie wymagania stawiane przez zamawiającego.

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji do zatrudnienia została zakwalifikowana Pani Izabela Jędrzejek, zamieszkała w Laskowej.

Uzasadnienie: Kandydatka spełnia wymagania formalne oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na ww. stanowisku. Pani Izabela Jędrzejek wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania lokalnych grup działania, znajomością zagadnień funduszy unijnych oraz dokumentów w oparciu o które funkcjonuje LGD „Jurajska Kraina”. Dodatkowy atut stanowiło doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.

W dniu 31 października odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko specjalisty ds. aktywizacji i promocji. Na konkurs wpłynęły 4 oferty, wszystkie spełniają wymogi formalne.

  1. Iwona Woźniak zam. Rzeplin
  2. Izabela Wiecławska zam. Iwanowice Dworskie
  3. Joanna Faracik zam. Sieciechowice
  4. Izabela Jędrzejek zam. Laskowa

Do kolejnego etapu zapraszamy wszystkie ww. osoby.

stat4u