ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Zapytanie ofertowe - druk zaproszeń

.

W związku z organizacją w dniach 15-17 sierpnia 2014 b.r. imprezy pn. IV Letni Jurajski Turniej o Puchar Prezesa LKS „Maszycanka” Maszyce Stowarzyszenie LGD „Jurajska Kraina” zwraca się z zapytaniem czy byłaby możliwość wykonania druku 130 szt. zaproszeń na ww. imprezę.
Termin realizacji zamówienia: 06.08.2014 r.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
– nazwę i adres oferenta,
– wartość oferty (brutto),
Termin składania ofert upływa w dniu 1.08.2014 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena – 100%