ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

.

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że biuro naszego Stowarzyszenia będzie nieczynne w dniu 2.05.2022.

W pilnych sprawach prosimy dzwonić pod numer: 501 426 628

Zapraszamy w środę 04.05.2022 w standardowych godzinach pracy biura, tj. od 8:00 do 15:00.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”

Kategoria:
.

trophy 153395 1280Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na działania z zakresu tzw. Operacji innych -  3/2022 - Obiekty rekreacji, 4/2022 - Miejsca Aktywnego wypoczynku, 5/2022 - Świetlice wiejskie, 6/2022 - Informacja turystycza.

przeprowadzonych w terminie od 07 do 25 lutego 2022 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W wyznaczonym terminie wpłynęła następująca ilość wniosków:

Nabór 3/2022 - 6 wniosków
Nabór 4/2022 - brak wniosków
Nabór 5/2022 - 1 wniosek
Nabór 6/2022 - 1 wniosek

Rada LGD na XLI. posiedzeniu w dniach 29 marca i 9 kwietnia 2022 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania. Lista wniosków wybranych do finansowania do pobrania poniżej.

.

Wielkanoc Kartka.jpgKochani Juromaniacy!

W te wspaniałe, wiosenne święta wielkanocne 

życzymy wam wszystkim 

dużo ciepła, miłości i najszczerszej radości

w ulubionym gronie najbliższych

z uśmiechem na twarzy

Wesołego Alleluja!

Zarząd oraz Pracownicy Biura

LGD Jurajska Kraina

 

Kategoria:
.

flag 1645262 1920Zakończyliśmy nabory 1/2022 - podejmowanie działalności gospodarczej oraz 2/2022 - rozwijanie działalności gospodarczej.

Na dzień 12 kwietnia godz.14:00 wpłynęły następujące wnioski:

 12 wniosków w naborze 1/2022 - podejmowanie działalności
 7 wniosków w naborze 2/2022 - rozwijanie działalności
 
Informacje o wynikach pojawią się w terminie do 45 dni od daty zakończenia naborów.
Dziękujemy za zaangażowanie i życzymy powodzenia! 
Kategoria:
.

Data ogłoszenia 25-02-2022

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

Nabór nr 2/2022

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie  refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 21-03-2022 do 12-04-2022

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 10:00 do 14:00

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy oraz Biznesplan.

Kategoria:
.

Data ogłoszenia 25-02-2022

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR:

Nabór nr 1/2022

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 21-03-2022 do 12-04-2022

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 10:00 do 14:00

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy oraz Biznesplan.

.

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.),Stowarzyszenie LGD Jurajska Kraina organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. 

Tegoroczny warsztat odbędzie się w terminie 24 lutego 2022 roku.

Miejsce:  Zajazd na Podzamczu, ul. Podzamcze 100,  Wielmoża - Pieskowa Skała.

 

.

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu LGD Jurajska Kraina, Prezes Zarządu zwołuje i serdecznie zaprasza wszystkich na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina".

Termin: 24 lutego 2022 r. (czwartek) Początek: godz. 17:00 

Miejsce:  Zajazd na Podzamczu, ul. Podzamcze 100,  Wielmoża - Pieskowa Skała

W programie m.in. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za 2021 r., aktualizacja LSR, omówienie bieżących spraw stowarzyszenia. Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 

Kategoria:
.

Data ogłoszenia 24 stycznia 2022 roku

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie tworzenia i promocji atrakcji turystycznych i rekreacyjnych Jurajskiej Krainy.

Nabór nr 6/2022 – Operacje inne

Wykorzystanie potencjału terenu LGD dla rozwoju oraz promocji obszaru poprzez
utworzenie miejsca pełniącego funkcje informacji turystycznej

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od  07-02-2022 r. do  25-02-2022 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 12 500,00 euro

(przy indykatywnym kursie po 4,00 zł -  50 000,00 zł).

Wysokość kosztów całkowitych powyżej 50 000,00 zł.

Intensywność pomocy w formie refundacji do 80% kosztów kwalifikowanych.
(w przypadku jednostek sektora finansów publicznych do 63,63%)

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 10:00 do 14:00

Wniosek należy złożyć w formie:

  • dwa egzemplarze wniosku z załącznikami w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z  ogłoszeniem o naborze,
  • jeden egzemplarz wniosku w wersji elektronicznej (wersja edytowalna wniosku na płycie CD/DVD).

11

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

98

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia