ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kategoria:
.

GJ170419_024.jpg17 kwietnia Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka spotkał się z małopolskimi Lokalnymi Grupami Działania. Podczas spotkania trzynaście Lokalnych Grup – w tym JURAJSKA KRAINA - otrzymało oficjalne zawiadomienia o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na realizację lokalnych strategii rozwoju. Dzięki aktywności wykazanej przez 13 spośród 32 małopolskich LGD i osiągnięciu przez nie wymaganych poziomów realizacji wCopy of Kopia 200skaźników Lokalnej Strategii Rozwoju, Małopolska może zyskać dodatkowe 9,5 mln zł na wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach.

LGD „Jurajska Kraina” będzie ubiegać się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, tj.:

🔸 podejmowanie działalności gospodarczej,
🔸 tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
🔸 rozwijanie działalności gospodarczej (w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie),
🔸 wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR,
🔸 rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Pełna relacja z wydarzenia:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/nowe-mozliwosci-tworzenia-miejsc-pracy-dzieki-lgd

.

Kopia 200+.png

 

Pełnych spokoju i nadziei

Świąt Wielkanocnych,

Spędzonych w rodzinnym gronie,
oraz wiele pomyślności na nadchodzący czas.

Niech te Święta wniosą w serca wiarę i otuchę,
wypełniając nasze domy miłością i szczęściem.

 

 

W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina” życzą

 

Prezes Zarządu
oraz Pracownicy Biura

Kategoria:
.

vvfxbxfbxxb

Granty z 2018 roku coraz bliżej realizacji - rozpoczęliśmy podpisywanie umów z Grantobiorcami!

W LGD "Jurajska Kraina" aktywnie wspieramy lokalną społeczność, oferując szereg projektów grantowych pobudzających do działania obszary wiejskie i ich mieszkańców.
Dzięki zaangażowaniu gmin członkowskich oraz organizacji pozarządowych, finalizujemy granty:

✅ Budowa,modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjnych - 6 projektów o wartości 235 753,51zł,
Utworzenie obiektów małej infrastruktury turystycznej  - 4 projekty o wartości 113 106,61 zł
✅ Budowa, modernizacja i wyposażenie wietlic wiejskich  - 6 projektów o wartości 126 689,54 zł,
✅ Poddanie zabytków pracom konserwatorskim  - 3 projekty o wartości 115 236,24,
✅ Utworzenie i zmodernizowanie szlaków turystycznych
  -2 projekty o wartości 80 711,25 zł,

czyli łącznie 671 497,15 zł zainwestowanych w aktywizację terenu Jurajskiej Krainy,
z czego środki z LGD stanowią
490 316,00 zł.

.

Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować?
A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wspierać Waszą działalność?
Odpowiedzią na te potrzeby może stać się innowacyjny konkurs FIO Małopolska Lokalnie - Północ, w którym liczy się przede wszystkim POMYSŁ!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze przygotowała konkursy na:

  • Projekty społeczne: jeśli jesteście młodą organizacją pozarządową, grupą nieformalną lub grupą samopomocową, to zapraszamy do udziału w konkursie, w którym możecie zdobyć do 3 000 tysięcy złotych dofinansowania na każdy projekt.
  • Projekty rozwojowe: konkurs dla młodych organizacji pozarządowych, w którym możecie otrzymać do 5 000 tysięcy złotych dofinansowania na każdy projekt.

Nabór projektów rozpoczyna się 29 marca 2018 roku.

.

Jeśli masz powyżej 30 lat, pozostajesz bez pracy, zamieszkujesz miasto Kraków oraz powiat krakowski (zg. Z KC) w szczególności obszar rewitalizowany i chcesz się przeszkolić lub skorzystać z płatnego stażu zgłoś się do nowego projektu „P jak PRACUJ!”.

W ramach projektu oferujemy:

  1. płatne staże dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestników z możliwością późniejszego zatrudnienia.
  2. szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu.
  3. wsparcie wizażystki oraz udział w warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku.
  4. opieka osobistego opiekuna oraz pośrednictwo pracy.
  5. indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.
Załączniki:
Pobierz plik (Informacja.pdf)Pełna treść informacji141 kB358 Pobieranie
Pobierz plik (Ulotka.pdf)Ulotka166 kB266 Pobieranie
.

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji do zatrudnienia została zakwalifikowana Pani Aleksandra Mikuła.

Uzasadnienie: Kandydatka spełnia wymagania formalne oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na ww. stanowisku. Pani Aleksandra Mikuła wykazała się dobrą znajomością przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania lokalnych grup działania, znajomością zagadnień funduszy unijnych oraz dokumentów w oparciu o które funkcjonuje LGD „Jurajska Kraina”.

 

11

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

98

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia