ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kategoria:
.

W załączeniu publikujemy ostateczną listę Grantobiorców do naboru nr 19/2018/G - Powierzenie grantów - Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie monografii przyjętą uchwałą nr X/103/18 Rady LGD z dnia 8 maja 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy przyznania pomocy na projekt grantowy pomiędzy LGD a ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie.

Załączniki:
Pobierz plik (103-18.pdf)Ostateczna lista Grantobiorców - 19/2018/G833 kB113 Pobieranie
.

jarmark skalski 2018 topLokalna Grupa Działania Jurajska Kraina serdecznie zaprasza na JARMARK SKALSKI, który odbędzie się w Skale, 3 czerwca 2018 roku, rozpoczęcie zaplanowano na godz. 15:30. Tegoroczny, już ósmy Jarmark odbędzie się przy Hali Sportowo - Widowiskowej w Skale.

Motywem przewodnim VIII Jarmarku Skalskiego są "Smaki z dzieciństwa". Razem z Gospodyniami i Gospodarzami poszczególnych sołectw Miasta i Gminy Skała zaprezentujemy to co najpiękniejsze i najsmaczniejsze w  poszczególnych miejscowościach.

W ramach Jarmarku Skalskiego zapraszamy do podzielenia się z Nami smakami, które kojarzą się z dziecięcą beztroską, radością, miłością do ludzi i jedzenia, z wykorzystaniem podstawowych lokalnych produktów. LGD Jurajska Kraina ogłasza konkurs dla społeczności Miasta i Gminy Skała: Gospodyń i Gospodarzy z poszczególnych Sołectw, którzy zgłoszą się do Konkursu i przygotują potrawę konkursową pt. „Smaki z dzieciństwa” z wykorzystaniem lokalnych produktów. Celem Konkursu kulinarnego „Smaki z dzieciństwa” jest kultywowanie i promocja produktów lokalnych za pośrednictwem których identyfikujemy obszar LSR, budujemy wizerunek Jurajskiej Krainy ze względu na swoją unikalność i wyjątkowość (szczegóły w Regulaminie). Dodatkowo Komisja Konkursowa wręczy wyróżnienie Właścicielom najciekawszego stoiska w myśl hasła "Jarmark Skalski 100 lat temu".

Załączniki:
Pobierz plik (jarmark_skalski_2018-plakat_www.jpg)Plakat promujący wydarzenie649 kB114 Pobieranie
Pobierz plik (Regulami Konkursu - Smaki z dzieciństwa.pdf)Regulamin konkursu "Smaki z dzieciństwa"316 kB93 Pobieranie
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy.doc)Formularz zgłoszeniowy430 kB80 Pobieranie
Pobierz plik (jarmark_skalski_2018-lokalizacja.png)Lokalizacja Jarmarku593 kB74 Pobieranie
.

piknikrodzinnysuloszowa2018Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina wraz z gminą Sułoszowa serdecznie zaprasza na FESTYN RODZINNY, który odbędzie się w Sułoszowej, 3 czerwca 2018 roku na boisku sportowym przy Przedszkolu Samorządowym w Sułoszowej. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 13:00.

Wydarzenie organizowane na terenie gminy Sułoszowa wpisuje się w obchody NIEPODLEGŁA 1918-2018. Festyn Rodzinny, to okazja do integracji lokalnej społeczności, rodzinnego spędzenia wolnego czasu. Organizatorzy przewidzieli liczne atrakcje dla najmłodszych jak i dla tych starszych. Przewidziano zamki dmuchane, malowanie twarzy, tatuaże, stoiska z ciastem i kawą, grill, stoiska z lokalnymi przysmakami przygotowanymi przez KGW oraz dla wszystkich uczestników grochówkę.

W tym dniu świetować będzie swój jubileusz 100. lat istnienia Orkiestra Sułoszowa. 

Załączniki:
Pobierz plik (99.png)Plakat promujący wydarzenie684 kB111 Pobieranie
.

relacja targikielce2018Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina pod szyldem Małopolskiej Sieci LGD wraz z pozostałymi pięcioma stowarzyszeniami LGD Brama Beskidu, LGD Nad Białą Przemszą, LGD Na Śliwkowym Szlaku, LGD Powiatu Wielickiego i Pogórzańskim Stowarzyszeniem Rozwoju promowała to, co najlepsze w Małopolsce podczas X Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Aktywnej Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE które odbyły się od 20 do 22 kwietnia 2018 roku.

Targi to jedyna w swoim rodzaju impreza, która wyspecjalizowana jest pod kątem promocji turystyki wiejskiej i aktywnej. Ponadto wystawa doskonale łączy potrzeby współczesnego klienta turystycznego z potrzebami biznesowymi przedsiębiorców tej branży.

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że Nasze stoisko na X Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Sukces, jaki odnieśliśmy, nie byłby możliwy gdyby nie zaangażowanie lokalnych producentów w przygotowanie atrakcyjnej i różnorodnej oferty Naszego stoiska.

Kategoria:
.

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 6/2018 - Operacje inne - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie placów zabaw przeprowadzonego w terminie od 26 marca 2018 roku do 18 kwietnia 2018 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 wnioski. Rada LGD na posiedzeniu w dniu 8 maja 2018 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Do pobrania:

Kategoria:
.

W załączeniu publikujemy ostateczną listę Grantobiorców do naboru nr 12/2018/G - Powierzenie grantów - Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie miejsc aktywnego wypoczynku przyjętą uchwałą nr VIII/82/18 Rady LGD z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy przyznania pomocy na projekt grantowy pomiędzy LGD a ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista Grantobiorców - 12-2018-G.pdf)Ostateczna lista Grantobiorców - 12/2018/G886 kB113 Pobieranie
Kategoria:
.

W załączeniu publikujemy ostateczną listę Grantobiorców do naboru nr 11/2018/G - Powierzenie grantów - Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie obiektów rekreacyjnych przyjętą uchwałą nr VIII/81/18 Rady LGD z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy przyznania pomocy na projekt grantowy pomiędzy LGD a ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista Grantobiorców - 11-2018-G.pdf)Ostateczna lista Grantobiorców - 11/2018/G1034 kB110 Pobieranie
Kategoria:
.

W załączeniu publikujemy ostateczną listę Grantobiorców do naboru nr 16/2018/G - Powierzenie grantów - Modernizacja, kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego poprzez zorganizowanie wydarzeń upamiętniających wydarzenia historyczne przyjętą uchwałą nr VIII/86/18 Rady LGD z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie wniosków złożonych w ramach naboru 16/2018/G, łączna całkowita wartość zadań wynosi 31896,00 złotych (kwota obejmuje wnioski wybrane do przyznania grantu). Zgodnie z §4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 772, zmienione rozporządzeniem Dz.U. z 2017 r., poz. 1588) dalej „Rozporządzenie”, minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych. Zaistniała sytuacja uniemożliwia Lokalnej Grupie Działania Jurajska Kraina złożyć do Zarządu Województwa Wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy z uwagi na nie spełnienie formalnego wymogu minimalnej całkowitej wartości operacji o którym mowa w Rozporządzeniu.

W związku z powyższym, Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina, stosownie do pkt XII.1 Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 przyjętej uchwałą nr 3/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina z dnia 4 stycznia 2018 r. odstępuje od konkursu.

Jednocześnie LGD informuje, że planuje ponowne ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantu w w/w zakresie.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista Grantobiorców - 16-2018-G.pdf)Ostateczna lista Grantobiorców - 16/2018/G844 kB91 Pobieranie
Kategoria:
.

W załączeniu publikujemy ostateczną listę Grantobiorców do naboru nr 14/2018/G - Powierzenie grantów - Rozwój i poprawa dostępności infrastruktury społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie świetlic wiejskich przyjętą uchwałą nr VIII/84/18 Rady LGD z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy przyznania pomocy na projekt grantowy pomiędzy LGD a ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista Grantobiorców - 14-2018-G.pdf)Ostateczna lista Grantobiorców - 14/2018/G1009 kB95 Pobieranie

11

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

98

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia