ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kategoria:
.

trophy 153395 1280Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 3/2019 na działanie Inkubator przetwórstwa lokalnego przeprowadzonego w terminie od 9 do 30 września 2019 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 wnioski. Rada LGD na XX. posiedzeniu w dniu 15 października 2019 roku, wznowionym w dniach 23 października oraz 5 listopada 2019 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Lista wniosków wybranych do finansowania do pobrania w załączniku nr 4.

Kategoria:
.

trophy 153395 1280Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 2/2019 na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie od 9 do 30 września 2019 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 wniosków. Rada LGD na XX. posiedzeniu w dniu 15 października 2019 roku, wznowionym w dniach 23 października oraz 5 listopada 2019 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Lista wniosków wybranych do finansowania do pobrania w załączniku nr 3.

Kategoria:
.

trophy 153395 1280Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 1/2019 na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie od 9 do 30 września 2019 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 22 wnioski. Rada LGD na XX. posiedzeniu w dniu 15 października 2019 roku, wznowionym w dniach 23 października oraz 5 listopada 2019 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Lista wniosków wybranych do finansowania do pobrania w załączniku nr 3.

.

biegRozpoczynamy długi, patriotyczny weekend.

Gmina Iwanowice zaczęła świętować już przedwczoraj, jednak to właśnie jutro impreza, która na stałe wpisała się w jurajski kalendarz:

Bieg Niepodległości w Zalesiu

Tym razem pobiegną całe rodziny, a więc zapowiada się wesoła, międzypokoleniowa rywalizacja ku chwale Ojczyzny. Start o godzinie 11:00.

Jako współorganizatorzy serdecznie zapraszamy, bo w zdrowym ciele zdrowy, patriotyczny duch 💪

 

.

26 października w Słomnikach odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci kapitana Stanisława Brykalskiego, wmurowanej na budynku strzelnicy "Husaria".

Tablica fot. B.Ciryt Dziennik PolskiDziałanie to zostało zrealizowane w ramach projektów grantowych oferowanych przez LGD Jurajska Kraina.

Uczestniczyliśmy w tym wspaniałym wydarzeniu na zaproszenie organizatorów, a zarazem stałych partnerów w działaniu na rzecz Jurajskiej Krainy i beneficjentów grantu: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki, oraz Międzyszkolnego Stowarzyszenia Sportowego w Słomnikach.

Wydarzenie licznie zgromadziło mieszkańców Słomnik. O wzniosłą oprawę uroczystości zadbali także harcerze z Chorągwi ZHP Waganowice, nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach,  reprezentanci OSP oraz  Orkiestra Dęta Echo ze Słomnik, która dała krótki koncert patriotycznych melodii.

 

.

SKMBT C22019101713050

 

Jest czas pracy i czas świętowania, a okazja ku temu niebagatelna.

 

Wczoraj odbyła się uroczysta Gala Dziesięciolecia Funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w Województwie Małopolskim.

Sześcioosobowa delegacja naszego LGD odebrała list gratulacyjny, za który serdecznie dziękujemy!

To ogromne wyróżnienie dla naszej już dziesięcioletniej pracy dla Was, wielu zrealizowanych wspólnie projektów, stale zacieśniającej się współpracy z lokalną społecznością i samorządami, przy wsparciu Województwa Małopolskiego.

Dzięki naszym wspólnym staraniom Jurajska Kraina staje się jeszcze piękniejszą.

 

Dziękujemy!

 

Rada, Zarząd, Członkowie i Pracownicy Biura

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina

 

Kategoria:
.

meeting 680x330Szanowni Państwo,

XX posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina w sprawie oceny wniosków złożonych w naborach 1/2019, 2/2019, 3/2019 odbędzie się dnia 15 października 2019 roku (wtorek), o godz. 16:00 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

Wszystkich zainteresowanych wynikami oceny Rady zapraszamy do śledzenia naszej strony, gdzie zostaną one opublikowane niezwłocznie po zakończeniu tego etapu.

AKTUALIZACJA nr 1 z dn 16.10.2019:

W związku z nieukończeniem oceny wniosków złożonych w naborach 1/2019, 2/2019, 3/2019 zawiadamiamy, iż druga część XX posiedzenia Rady LGD Jurajska Kraina odbędzie się 23 października o  godz 16:00 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

AKTUALIZACJA nr 2 z dn 28.10.2019:

W związku z nieukończeniem oceny wniosków złożonych w naborach 1/2019, 2/2019, 3/2019 zawiadamiamy, iż trzecia część XX posiedzenia Rady LGD Jurajska Kraina odbędzie się 5 listopada o godz 15:30 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

 

Kategoria:
.

Wczoraj, 30.09.2019 o godzinie 15:00 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w naborach 1/2019, 2/2019, 3/2019. Wpłynęło:
⭐️ 22 wnioski na podejmowanie działalności gospodarczej
⭐️ 5 wniosków na rozwój działalności gospodarczej
⭐️ 2 wnioski na inkubator przetwórstwa lokalnego

Wszystkim aplikującym życzymy powodzenia w ocenie, a tych, którzy nie zdążyli, zachęcamy do śledzenia naszego facebooka i strony!

success-2697951_1920.jpg 

11

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

98

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia