ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wykaz operacji, które zostały zrealizowane w ramach
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - PROW 2007-2013

Wnioskodawca: Andrzej Wadowski
Wnioskowana kwota: 100 000,00 zł
Wartość projektu: 246 000,00 zł
Cel projektu: inwestycje w środki trwałe w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji