ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

O programie PROW 2007-2013

.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, finansowany w ramach II filara Wspólnej Polityki Rolnej, jest największym programem pomocowym dla sektora rolno-spożywczego w historii Polski, wdrażanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Budżet Programu wynosi ponad 17,4 mld euro. Tworzą go unijne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i współfinansowanie z budżetu krajowego.

Pomoc finansowa z PROW 2007-2013 udzielana jest: rolnikom, przedsiębiorcom i lokalnym samorządom oraz właścicielom lasów przeznaczana jest na budowę nowoczesnego, konkurencyjnego sektora rolno-spożywczego i leśnictwa, prowadzenie działalności rolniczej zgodnej z ochroną środowiska naturalnego, na rozwój kultury i zachowanie tradycji na wsi oraz działania na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców wsi i ich aktywizacji gospodarczej.

 

Z PERSPEKTYWY LAT 2007-2013

LIMITY ŚRODKÓW ZOSTAŁY WYCZERPANE!

 

W poszczególnych zakładkach PROW 2007-2013:
Aktywizacja,
 Małe projekty,
 Odnowa i rozwój wsi,
 Tworzenie i rozwój mikroprzed.,
 Różnicowanie
 prezentujemy wykaz operacji zrealizowanych przez LGD "Jurajska Kraina" i jej Beneficjentów

 

 

Kategoria: