ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Odnowa i rozwój wsi

Wykaz operacji, które zostały zrealizowane w ramach
Odnowa i rozwój wsi - PROW 2007-2013

Wnioskodawca: Gmina Sułoszowa
Wnioskowana kwota: 403 461,00 zł
Wartość projektu: 615 279,21 zł
Cel projektu: operacja była ukierunkowana na zwiększenie ilości form zagospodarowania czasu wolnego, a także przyczyniła się do rozwoju kapitału ludzkiego.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Wnioskodawca: Gmina Słomniki
Wnioskowana kwota: 200 000,00 zł
Wartość projektu: 383 097,99 zł
Cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców, a także estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez stworzenie odpowiedniej bazy lokalnej na potrzeby organizacji społecznych i mieszkańców wsi Brończyce.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Wnioskodawca: Gmina Iwanowice
Wnioskowana kwota: 376 263,00 zł
Wartość projektu: 596 013,27 zł
Cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Iwanowice poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie dostępu do siedziby i usług lokalnej władzy publicznej.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji