ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Małe projekty

Wykaz operacji, które zostały zrealizowane w ramach
Małe projekty - PROW 2007-2013

Kategoria:

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
Wnioskowana kwota: 25 000,00 zł
Wartość projektu: 52 218,25 zł
Cel projektu: umożliwienie mieszkańcom wsi aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijanie umiejętności sportowych poprzez remont boiska sportowego.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji

Kategoria:

Wnioskodawca: Ludowy Klub Sportowy „Juvenia” Prandocin
Wnioskowana kwota: 24 920,17 
Wartość projektu: 34 143,76 zł
Cel projektu: umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach sportowych i kulturalnych poprzez modernizację oraz remont płyty boiska sportowego.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji

Kategoria:

Wnioskodawca: Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe w Słomnikach
Wnioskowana kwota: 24 919,62 zł
Wartość projektu: 31 149,53 zł
Cel projektu: przebudowa połączona z modernizacją obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w celu stworzenia profesjonalnej strzelnicy sportowej i utworzenia sekcji strzeleckiej.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji