ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Małe projekty

Wykaz operacji, które zostały zrealizowane w ramach
Małe projekty - PROW 2007-2013

Kategoria:

Wnioskodawca: Centrum Kultury w Sułoszowej
Wnioskowana kwota: 22 409,05 zł
Wartość projektu: 33 764,05 zł
Cel projektu: podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej po- Kursy, warsztaty, wystawy przez zorganizowanie warsztatów edukacyjno-muzycznych dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Sułoszowej z terenu LGD „Jurajska Kraina”. Projekt miał na celu promowanie utalentowanych młodych ludzi, popularyzację twórczości muzycznej, kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej oraz stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu instrumentalnego.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
Wnioskowana kwota: 16 110,04 zł
Wartość projektu: 23 668,04 zł
Cel projektu: aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez wypracowanie konkretnych umiejętności oraz wzbudzenie pasji w uczestnikach. Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym, tj. warsztatów fotograficzno-dziennikarskich oraz warsztatów grafiki komputerowej, zakończyło się stworzeniem materiałów promujących region, jego dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria:

Wnioskodawca: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
Wnioskowana kwota: 13 555,20 zł
Wartość projektu: 22 949,12 zł
Cel projektu: celem projektu jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup ścianek wystawienniczych i organizację wystawy ukazującej bogactwo kulturowe gminy Skały i promującej historię, zabytki i mieszkańców.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji