ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej

Wykaz operacji, które zostały zrealizowane w ramach
Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej - PROW 2007-2013

Wnioskodawca: Mateusz Komenda
Wnioskowana kwota: 100 000,00 zł
Wartość projektu: 275 999,00 zł
Cel projektu: wzrost dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez inwestycje. Przyczynił się do tego zakup ciągnika rolniczego, który może być wynajmowany i wydzierżawiany w ramach podejmowanej działalności gospodarczej.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Wnioskodawca: Jacek Kazior
Wnioskowana kwota: 72 121,00 zł
Wartość projektu: 177 418,00 zł
Cel projektu: utworzenie bazy rekreacyjno-turystycznej oraz udostępnienie usług w zakresie hipoterapii, jazdy konnej, a także usług świadczonych powozami konnymi.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji