ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup koparko-ładowarki

.

Wnioskodawca: Robert Jagła
Wnioskowana kwota: 100 000,00 zł
Wartość projektu: 319 800,00 zł
Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup koparko-ładowarki.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji