ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Budowa boiska do piłki plażowej w Słomnikach

.

Wnioskodawca: Gmina Słomniki
Wnioskowana kwota: 9 400,00 zł
Wartość projektu: 28 151,99 zł
Cel projektu: celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie infrastruktury rekreacyjno-sportowej poprzez budowę boiska do piłki plażowej w Słomnikach.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria: