ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Modernizacja istniejącego boiska szkolnego przy Szkole w Smrokowie

.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z siedzibą w Smrokowie
Wnioskowana kwota: 50 000,00 zł
Wartość projektu:  99 997,46 zł
Cel projektu: stworzenie mieszkańcom miejscowości Smroków bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu. Dzięki realizacji operacji powstała nowa infrastruktura społeczna wzbogacająca istniejącą bazę rekreacyjną.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria: