ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kategoria:
.

Informujemy, że z dniem 7 lutego 2018 roku podjęta została uchwała Zarządu LGD Jurajska Kraina o unieważnieniu z przyczyn formalnych Naborów nr 5-13/2018 - Powierzenie grantów, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy można było składać w terminie od 22/01/2018 do 13/02/2018. Dodatkowo informujemy, że przedmiotowe nabory otrzymały nową numerację od 1/2018/G do 9/2018/G.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 9 lutego 2018 roku opublikowane zostaną ponownie Nabory - Powierzenie grantów. Istotną zmianą jest:

  • Wysokość kwoty pomocy od 5 000,00 zł do 40 000,00 zł
  • Wartość zadania (koszty realizacji zadania ogółem) nie może być wyższa niż 50 000,00 zł
  • Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 15 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

Zmianie ulega również wzór formularza wniosku - obowiązująca wersja wniosku to v2/18 (excel), która do pobrania będzie pod ogłoszeniami.

Kategoria:
.

Kontynuacja posiedzenia Rady LGD Jurajska Kraina z dn. 31/01/2018 oceniającej wnioski w ramach naboru 3/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej i 4/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej  odbędzie się dnia 13 lutego 2018 roku (wtorek), o godz. 16:00 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

Kategoria:
.

Informujemy, że do ogłoszonych Naborów nr 5-13/2018 - Powierzenie grantów, publikujemy MATERIAŁ POMOCNICZY, który krok po kroku wyjaśnia jak uzupełnić wniosek. Zawiera również podstawowe informacja dotyczące procedury wyboru wniosków.

Dodatkowo, wychodząc na przeciw potencjalnym Grantobiorcom, przygotowaliśmy dla nich formularz Wniosku o powierzenie grantu w wersji excel. Wersja wniosku z pewnością usprawni uzupełnienie sekcji VI. Plan rzeczowo-finansowy zadania. Jeżeli Wnioskodawca uzupełni tabelę w pkt. 1. i pkt 5. Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania, oraz określi w sekcji III. Formę prawną Grantobiorcy, to pkt. 2. Limit środków dostępnych dla Grantobiorcy zostanie wyliczony automatycznie, a uzupełnić będzie trzeba tylko poz. 2.10 i ewentualnie 2.11.

Obowiązującą wersją wniosku jest zarówno ta opublikowana w dniu ogłoszenia (wersja word) oraz ta opublikowana w dniu dzisiejszym (wersja excel).

Załączniki:
Pobierz plik (MATERIAŁ POMOCNICZY - GRANTY.pdf)Materiał pomocniczy363 kB99 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek o powierzenie grantu - v17-1.xlsx)Wniosek o powierzenie grantu - excel113 kB104 Pobieranie
Kategoria:
.

Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina oceniającej wnioski w ramach naboru 3/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej i 4/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 31 stycznia 2018 roku (środa), o godz. 16:30 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

.

Informujemy, że z dniem 10 stycznia 2018 roku o godz. 15:00 zamknięto przyjmowanie wniosków do Naboru nr 4/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej (Premia).

W wyznaczonym terminie wpłynęło 15 wniosków.

Wnioski będą podlegać ocenie, której dokona Rada LGD „Jurajska Kraina”. O dalszych terminach i wynikach oceny poinformujemy na n/n stronie. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego naboru dostępne są w zakładce (panel boczny) Podejmowanie działalności gospodarczej 2014-2020 > Nabór 4/2018

.

Informujemy, że z dniem 10 stycznia 2018 roku o godz. 15:00 zamknięto przyjmowanie wniosków do Naboru nr 3/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 wniosków.

Wnioski będą podlegać ocenie, której dokona Rada LGD „Jurajska Kraina”. O dalszych terminach i wynikach oceny poinformujemy na n/n stronie. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego naboru dostępne są w zakładce (panel boczny) Rozwijanie działalności gospodarczej 2014-2020 > Nabór 3/2018

10

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

82

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia

stat4u