jurajska kraina telefon +48 12 380 10 61
mapa strony MAPA STRONY

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:
Liczba odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
Zapraszamy do składania wniosków.                                                                                          Nabór nr 1/2016  PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ nabory_arr
 

Zapraszamy na obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminach Jurajskiej Krainy

27.10.2016r.

Szkolenie dla Członków Rady i Pracowników Biura LGD

26.10.2016r.

W dniach 21-22 października br. członkowie Rady oraz pracownicy Biura LGD “Jurajska Kraina” uczestniczyli w szkoleniu, podczas którego omówione zostały ogólne założenia wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zasady aktualizacji przepisów dotyczących wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z kryteriami oceny i wyboru projektów.

WIĘCEJ

Biuro nieczynne

25.10.2016r.

Informujemy, iż w związku z wyjazdem na szkolenie w dniu 25.10.2016r. biuro Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina będzie nieczynne. W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt pod numerem tel . 501 426 628.

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. aktywizacji i promocji

20.10.2016r.

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” ogłasza nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Termin składania ofert: do 28.10.2016 r. do godziny 14:00

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

WIĘCEJ

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko: specjalista ds. aktywizacji i promocji

20.10.2016r.

Zarząd Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy Specjalisty ds. adminstracji i projektów przeprowadzonej w dniach od 16.09.2016 r. do 23.09.2016 r. nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia ogłosił ponowny nabór na powyższe stanowisko.

Biuro nieczynne

20.10.2016r.

Informujemy, iż w związku z wyjazdem na szkolenie w dniach 21 i 22.10.2016r. biuro Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina będzie nieczynne. W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt pod numerem tel . 501 426 628.

Ogłoszenie o naborze – podejmowanie działalności gospodarczej

17.10.2016r.

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składaniawniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

Nabór nr 1/2016 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu.

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 03-11-2016 do 21-11-2016

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy oraz Biznesplan.
Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.1  Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie

Wskaźnik produktu:  liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.jurajskakraina.pl  oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 33 punktów.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Jurajska Krainawww.jurajskakraina.pl  oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 550 000,00 zł.

Wielkość wsparcia na  operację:

 • wysokość kwoty pomocy – 50 000,00 zł,
  • intensywność pomocy – 100 %.
  Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Biznesplan na formularzu udostępnionym jako załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Oświadczenie o danych uczestnika projektu składane do wniosku o przyznanie pomocy finansowej

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 380 10 61 w godz.
od 8:00 do 16:00

Dokumentacja konkursowa

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z –  otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z –  otwórz

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) – otwórz

 

3) Biznesplan (wersja 2z)

 

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

 

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

 

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej –otwórz

 

7) Oświadczenie o danych uczestnika projektu składane do wniosku o przyznanie pomocy finansowej  –  otwórz

 

Pozostała dokumentacja

 • LSR –otwórz
 • Procedura oceny i wyboru operacji –otwórz
 • Załącznik Nr 2 do oceny – Karta oceny zgodności z LSR operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD –otwórz
 • Załącznik Nr 3a – Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru –otwórz
 • Załącznik Nr 4 do oceny – Karta oceny kryteriów premiujących –otwórz

 

Ogłoszenie o naborze – otwórz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYJAZDU SZKOLENIOWEGO – ROZSTRZYGNIĘTE

11.10.2016r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina informuje, iż zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe z dnia 30 września 2016 r. dot. Wyjazdu szkoleniowego dla LGD Jurajska Kraina. W wyniku zapytania wpłynęło 5 ofert. Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę Agencję Turystyczną „Atir” SC ul. Długa 45, 31-147 Kraków. Przedstawiana oferta spełniała wszystkie wymagania stawiane przez zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POLARÓW I KOSZULEK – ROZSTRZYGNIĘTE

11.10.2016r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina informuje, iż zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe z dnia 30 września 2016 r. dot. Zakupu Polarów i koszulek polo z nadrukiem dla LGD Jurajska Kraina. W wyniku zapytania wpłynęło 12 ofert. Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę Studio Siedem Biedrzycki Spółka Jawna ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary / k. Krakowa. Przedstawiana oferta spełniała wszystkie wymagania stawiane przez zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP DŁUGOPISÓW – ROZSTRZYGNIĘTE

11.10.2016r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina informuje, iż zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe z dnia 29 września 2016 r. dot. Zakupu długopisów Bonito dla LGD Jurajska Kraina. W wyniku zapytania wpłynęły 22 oferty. Na podstawie przeprowadzonej procedury w trybie zapytania ofertowego za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę Studio Siedem Biedrzycki Spółka Jawna ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary / k. Krakowa. Przedstawiana oferta spełniała wszystkie wymagania stawiane przez zamawiającego.

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress