ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Społeczność LGD

.

spolecznoscW definiowaniu społeczności lokalnej ważny jest wymiar przestrzenny, społeczny i psychologiczny. Ludzie wyrażają swój emocjonalny stosunek do przestrzeni – ziemi rodzinnej, kraju ojczystego, ojczyzny prywatnej.

Aktywność społeczna jest stosunkowo nowym zjawiskiem, które dopiero od niedawna na obszarze LGD Jurajska Kraina zyskuje rozgłos. Aktywność społeczna polega na ożywieniu i aktywizacji działalności różnych jednostek, grup społecznych i organizacji w ramach zaspokajania potrzeb indywidualnych wypływających z naturalnego zapotrzebowania. Przykładem aktywności społecznej mogą być różnego rodzaju kampanie, programy i wiece, organizowanie różnego rodzaju inicjatyw, które cechuje otwartość i pomysłowość.

Na obszarze LGD Jurajska Kraina aktywność społeczną można zauważyć w działaniach na rzecz sportu, kultury, zabawy ale także na aktywności pomocowej tj. charytatywnej, w którą angażuje się coraz więcej grup nieformalnych.

W gminach należących LGD Jurajska Kraina odnotowuje się nieznaczną sformalizowaną aktywność społeczną. Widoczny jest jednak pewien potencjał, o czym świadczy dynamika przyrostu fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1 tys. mieszkańców.


Koła Gospodyń Wiejskich

Orkiestry Dęte i Zespoły Muzyczne

Kluby Sportowe

Seniorzy

Stowarzyszenia

Parafie

 

 

Kategoria: