ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Nordic Walking

.

nordicwalking top

NORDIC WALKING to połączenie marszu z techniką odpychania się od podłoża za pomocą specjalnych kijków do NORDIC WALKING, których umiejętne używanie angażuje do pracy mięśnie górnej połowy naszego ciała. Całość przypomina narciarstwo biegowe w połączeni z chodem sportowym. Podczas marszu z kijkami, przy prawidłowej technice, uruchomiamy około 90% mięśni naszego ciała. NORDIC WALKING to sport dla nas wszystkich bez ograniczeń wiekowych.

 Celem ogólnym Projektu współpracy „Nordic Walking Park na Jurze” jest rozwój turystyki aktywnej i kulturowej w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe poprzez stworzenie jednolitego ciągu szlaku parków Nordic Walking obejmującego obszar sześciu gmin położonych na terenie dwóch LGD – „Jurajska Kraina” oraz „Zdrój” tj. Iwanowic, Jerzmanowic-Przegini, Skały, Słomnik, Sułoszowej i Krzeszowic.

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie ilości osób aktywnie wypoczywających poprzez uprawianie sportu i aktywną rekreację, zwiększenie ilości turystów, a także urozmaicenie oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez oferowanie dużej ilości oznakowanych tras turystycznych.

W ramach projektu, zostało wytyczone, oznakowane i poddane certyfikacji 6 Nordic Walking Park niespełna 200km tras oraz zostało przeszkolonych 12 osób (po 2 osoby z każdej gminy) na instruktora Nordic Walking. Projekt ma w sposób nowatorski wnieść zmiany podejścia do sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przyrodniczych i kulturowych poprzez rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na bazie certyfikowanych tras Nordic Walking, jako autorskiego projektu kumulującego trasy o różnej trudności i długości połączone w precyzyjnie stworzoną sieć, co jest rozwiązaniem innowacyjnym niestosowanym dotychczas na obszarach partnerskich LGD.


TRASY NORDIC WALKING

ico nordicwalking Nordic Walking Park - Gmina Iwanowice >>> 

ico nordicwalking Nordic Walking Park - Gmina Jerzmanowice-Przeginia >>>

ico nordicwalking Nordic Walking Park - Gmina Skała >>>

ico nordicwalking Nordic Walking Park - Gmina Słomniki >>>

ico nordicwalking Nordic Walking Park - Gmina Sułoszowa >>>

 

CERTYFIKATY


 NORDIC WALKING to ZDROWOTNE

 • redukuje nadciśnienie, a także poziom cukru i cholesterolu we krwi,
 • obniża ciśnienie spoczynkowe krwi,
 • angażuje duże grupy mięśni całego ciała, uaktywnia 90% mięśni całego ciała,
 • uruchamia górny odcinek kręgosłupa i rozluźnia napięcia okolic szyjno-barkowych,
 • zwiększa pobór tlenu przeciętnie o 20-58% w zależności od intensywności wbijania kijków,
 • odciąża aparat ruchowy do 30%, przede wszystkich stawy kolanowe i dolny odcinek kręgosłupa.

 

TRZY POZIOMY, NA JAKICH MOŻNA TRENOWAĆ NORDIC WALKING

 1. Poziom rekreacyjny
  Odpowiedni dla osób starszych, z przeciwwskazaniami lekarskimi do nadmiernego wysiłki, otyłych, lub powracających po dłuższej przerwie do aktywności fizycznej. Na tym poziomie możemy popracować nad swoją kondycją i zdrowiem na niskim poziomie intensywności (tętno 50%-60% HRmax).
 2. Poziom fitness
  Dedykowany osobom sprawnym, zdrowym, z dobrą kondycją. Zajęcia na tym poziomie pozwolą, poprzez właściwy dobór ćwiczeń, zrealizować dowolnie zdefiniowane cele z zakresu siły, gibkości, czy wytrzymałości. Na tym poziomie pracujemy w zakresach tętna 60% – 75% HRmax.
 3. Poziom sportowy
  Przeznaczony dla osób dobrze wytrenowanych, które pragną wyzwań w aktywności sportowej. Na tym poziomie ćwiczy się do granic fizycznych możliwości, poprzez dobrze zaprojektowany program treningowy. Ważne, aby przed podjęciem treningu na poziomie sportowym, dobrze opanować technikę klasyczną, oraz mieć doświadczenie w wykonywaniu ćwiczeń z wykorzystaniem kijków. Trening sportowy to praca w maksymalnych zakresach tętna (75% – 100%).

 


LOKALNI ANIMATORZY

W ramach projektu odbył się kurs na stopień Instruktora Nordic Walking Polskiej Federacji Nordic Walking (PFNW), w którym wzięło udział 15 osób. Szkolenie przeprowadziły trenerki nordic walking PFNW dr Agnieszka Przyszlak i mgr Elżbieta Antosiewicz. W skład grupy przyszłych instruktorów weszło po 2 osoby z terenu 6 gmin leżących na obszarze obu LGD (Iwanowice, Jerzmanowice-Przegina, Krzeszowice, Skała, Słomniki i Sułoszowa), oraz 3 pracowników LGD Jurajska Kraina.

 • Gmina Iwanowice: Szymon Wesołowski, Dominika Bajorska-Kurzaja
 • Gmina Jerzmanowice-Przeginia: Izabela Filipowska-Krzystanek, Dorota Sarota
 • Gmina Słomniki: Marzena Kopcińska-Kapusta, Marzanna Dziuba-Boczkowska
 • Gmina Skała: Katarzyna Koźbiał, Barbara Szwajcowska
 • Gmina Sułoszowa: Agnieszka Gorajczyk, Dorota Ocieczek

 


Koncepcja NORDIC WALKING PARK® (N.W.P.) powstała w ramach działań Stacji Zdrowie i Polskiej Federacji Nordic Walking. Jest ona równocześnie owocem burzliwych narad i przemyśleń trenerów, instruktorów i osób chodzących z kijami. Na potrzeby N.W.P. stworzony został przez Stacje Zdrowie autorski program tworzenia Parków Nordic Walking. Został on zatwierdzony przez Polską Federację Nordic Walking. Oznacza to, że wszystkie oficjalne parki N.W.P. w Polsce będą certyfikowane w oparciu o szczegółowe kryteria. Trzon przyszłej sieci szlaków stanowić mają trasy zlokalizowane w obrębie NORDIC WALKING PARK®. Nie wyklucza to również wytyczenia kolejnych tras w innych rejonach. Proponujemy, aby Park tworzyły trasy o różnej długości i stopniu trudności dostosowanej do zróżnicowanego poziomu jej użytkowników. Jedną z głównych zalet NORDIC WALKING PARK® jest to, że trasy stanowią sieć – mają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to tym samym dowolne wydłużanie lub skracanie przejść lub zmiany kierunku marszu.

logo stacjazdrowie

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ofertą, a w szczególności Projektami Współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania, proponujemy Państwu utworzenie Nordic Walking Park na terenie każdej gminy leżącej na obszarze działania LGD. Trasy o szacunkowej długości 3, 6, 9 i 12 kilometrów zlokalizowane w poszczególnych gminach, zostaną „spięte” trasami łącznikowymi (o średniej długości ok. 10km). Dzięki temu wszystkie NORDIC WALKING PARK® zrealizowane w ramach danego projektu współpracy, pokryją siecią tras Nordic Walking obszar Działania poszczególnych LGD. Więcej na stronie: http://www.stacja-zdrowie.pl

Warto też odwiedzać Serwis społecznościowy z trasami CzasNaMarsz.pl, gdzie poznamy historię NORDIC WALKING, wskazania i przeciwwskazania do uprawiania Nordic Walking, sprzęt, treningi... Więcej na stronie: http://www.czasnamarsz.pl

Kategoria: