ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

.

2019konsultacjelsr

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców LGD oraz przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w zakresie uaktualnienia zapisów dotyczących projektów współpracy.

 

.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia (piątek) biuro LGD Jurajska Kraina bedzie nieczynne.

Zapraszamy po przerwie wielkanocnej, od 11 kwietnia (wtorek) w standardowych godzinach,

tj. od 8:00 do 15:00.

 

Pracownicy Biura LGD

 

 

Kategoria:
.

trophy 153395 1280Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 3/2023 na działanie z zakresu tzw. Operacji innych -  Obiekty rekreacji.

przeprowadzonego w terminie od od 23-01-2023 r. do 06-02-2023 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 wniosków, z czego 2 zostały wycofane przez wnioskodawcę przed rozpoczęciem oceny. 

Rada LGD na XLIX. posiedzeniu w dniu 16 marca 2023 roku, które było kontynuowane 23 marca 2023 roku, dokonała oceny wniosku i wybrała operację do finansowania. Lista wniosków wybranych do finansowania oraz dokumentacja dot naboru do pobrania poniżej.

Kategoria:
.

trophy 153395 1280Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 2/2023 na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie od 23 stycznia do 6 lutego 2023 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 wniosków. Rada LGD na XLIX. posiedzeniu w dniu 16 marca 2023 roku, wznowionym 23 marca 2023 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Lista wniosków wybranych do finansowania oraz szczegółowa ocena poszczególnych wniosków do pobrania znajdują się poniżej.

Kategoria:
.

trophy 153395 1280Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 1/2023 na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie od 23 stycznia do 6 lutego 2023 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 18 wniosków. Rada LGD na XLIX. posiedzeniu w dniu 16 marca 2023 kontynuowanym 23 marca 2023 roku, dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Lista wniosków wybranych do finansowania oraz szczegółowa dokumentacja z oceny do pobrania znajduje się poniżej.

 

Kategoria:
.

flag 1645262 1920Zakończyliśmy nabory 1/2023 - podejmowanie działalności gospodarczej 2/2023 - rozwijanie działalności gospodarczej, oraz 3/2023 - operacje inne - obiekty rekreacji.

Na dzień 6 lutego godz.14:00 wpłynęły następujące wnioski:

 18 wniosków w naborze 1/2023 - podejmowanie działalności
 12 wniosków w naborze 2/2023 - rozwijanie działalności
  8 wniosków w naborze 3/2023 - operacje inne - obiekty rekreacji.
 
Informacje o wynikach pojawią się w terminie max do 45 dni od daty zakończenia naborów.
Dziękujemy za zaangażowanie i życzymy powodzenia! 
Kategoria:
.

Data ogłoszenia 04 stycznia 2023 roku

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Nabór nr 3/2023 – Operacje inne

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez budowę, modernizację, wyposażanie obiektów rekreacyjnych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 23-01-2023 r. do  06-02-2023 r.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 160 362,70 euro (przy indykatywnym kursie po 4,00 zł -  641 450,80 zł).

Wysokość kosztów całkowitych powyżej 50 000,00 zł.

Intensywność pomocy w formie refundacji do 80% kosztów kwalifikowanych.
(w przypadku jednostek sektora finansów publicznych do 63,63%)

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 10:00 do 14:00

Wniosek należy złożyć w formie:

  • dwa egzemplarze wniosku z załącznikami w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z  ogłoszeniem o naborze,
  • jeden egzemplarz wniosku w wersji elektronicznej (wersja edytowalna wniosku na płycie CD/DVD).

11

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

98

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia