ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktywizacja 2007-2013

W niedzielę 1 czerwca 2014 r. odbył się „IV Jarmark Skalski z Pstrągiem Ojcowskim” organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Jurajska Kraina” w ramach tegorocznych obchodów „Dni Skały”. Koła Gospodyń Wiejskich z Przybysławic, Barbarki, Maszyc, Smardzowic, Szczodrkowic, Cianowic oraz Skały przygotowały atrakcyjne stoiska, na których prezentowane były przysmaki kulinarne, cieszące się jak co roku dużym powodzeniem.

Nowością tegorocznego Jarmarku było stoisko, na którym można było skosztować potraw z pstrąga ojcowskiego. Miało to związek z udziałem Jurajskiej Krainy w III Targach Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia”, które odbyły się w Warszawie na początku kwietnia. LGD na swoim stoisku zaprezentowała Pstrąga Ojcowskiego jako lokalny produkt Jurajskiej Krainy. Spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem uczestników targów, którzy uhonorowali Pstrąga Ojcowskiego wyróżnieniem w kategorii Skarby Natury. LGD Jurajska Kraina postanowiła przybliżyć ten produkt wszystkim mieszkańcom naszej gminy i dlatego zaprosiła do udziału w Jarmarku Skalskim Panią Magdalenę Węgiel, która z sukcesem przywróciła hodowlę tej smacznej ryby w Ojcowie.

W dniach 5-9 maja 2014 roku gościliśmy w Sołectwie Przybysławice kadrę oraz uczniów z klasy mundurowej z zespołu Szkół Nr. 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. W spotkaniu uczestniczyła również kadeci z Jednostki Strzeleckiej Strzelec 2006 Nowy Sącz pod dowództwem inspektora Sławomira Szczerkawskiego. Współorganizatorem Pikniku który odbył się 7.05.2014r. było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” które przygotowało dla uczestników materiały promujące LGD a także pyszną wojskową grochówkę.

Młodzież szkolna uczestniczyła w zajęciach praktycznych z zakresu wojskowości tj. walki wręcz, musztry paradnej, topografii, taktyki walki, znajomości broni, strzelania z broni pneumatycznej, znajomości uzbrojenia, pierwszej pomocy a także wspinaczki którą musiał zaliczyć każdy uczestnik wyjazdu. Zajęcia ze wspinaczki odbywały się na przygotowanych w naszej wsi „Skałkach Sołtysowynych ” i dostarczały najwięcej emocji. Pogoda sprzyjała naszym gościom i wszelkie zajęcia przebiegały zgodnie z planem. Dzieci mogły skorzystać ze strzelnicy lub zapoznać się z uzbrojeniem, niezwykle chętnie uczestniczyły również w zajęciach z pierwszej pomocy i uczyły się podstawowych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Do zajęć wojskowych przyłączyła sie również nasza młodzież z klasy mundurowej Zespołu Szkół w Skale.

W dniach 4-6 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” wzięło udział w III Targach Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia”, które odbyły się w Warszawie w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska. Ekologia i tradycja – to hasła, wokół których skupiały się tegoroczne Targi. Podczas imprezy lokalni producenci zaprezentowali szeroki wybór organicznej żywności i produktów wytwarzanych na bazie receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Wydarzenie znakomicie wpisało się w popularny trend slow food promujący dbałość o zdrowie i środowisko. Na stoiskach nie zabrakło także wyrobów rzemieślniczych, rękodzieła czy mody inspirowanej folklorem. Województwo Małopolskie było reprezentowane przez 8 lokalnych grup działania, w tym Jurajską Krainę, której stoisko prowadzili: Dorota Buczek, Magdalena Węgiel, Agnieszka Sendor, Piotr Foszcz i Robert Toch. Wszystkie LGD-y miały wspólne stoisko, pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, które reprezentowała na targach Pani Gabriela Kapusta. Jurajska Kraina promowała piękne tereny gmin członkowskich, opowiadając o walorach przyrodniczych, historii, tradycji i dziedzictwie naszych małych ojczyzn.

W dniu 11.03.2014 r. dr hab. Kazimierz Sikora przeprowadził wykład i dyskusję na temat gwary krakowskiej i kultury ludowej regionu obejmującego obszar LGD Jurajska Kraina. W ramach spotkania odbyła się prelekcja w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach. Wspominano czasy kiedy frywolność i wulgarność w gwarze i kulturze biesiady zawsze prezentowana była w przyzwoitych granicach i słysząc dzi­siejszy poziom a właściwie depresję oby­czajową można było powiedzieć że nasi przodkowie zachowywali w wulgarności umiar a nawet pewien wdzięk.

Poruszono kwestię jak rozmawiano w do­mach naszych dziadków i pradziadków? Warto o tym wiedzieć bo nawet Jan Pa­weł II pod Krakowem przypominał, że trzeba pamiętać skąd się wyszło by do­kądś dojść. Autor przypomniał w czasie wykładu przekaz swego dziadka, mą­drość ludowa mówiła, że czego się czło­wiek nauczy, to ani ogień ani woda mu tego nie zabierze. Pan Sikora wspomniał, że ludzie środowiska naukowego Uni­wersytetu Jagiellońskiego pragną współ­pracować z mieszkańcami naszej gminy, wierząc w otwartość i wolę stworzenia rzetelnej współpracy w dziale przywra­cania małym ojczyznom „świadomości regionalnej i poczucia własnej wartości. Wykład pozwolił na rozpropagowanie i wypromowanie LGD Jurajska Kraina wśród uczniów, nauczycieli z Gminy Iwanowice.

30 listopada 2013 r. w hali sportowej w Słomnikach rozpoczęły się zmagania gimnazjalistów chłopców i dziewczyn w turnieju eliminacyjnym o puchar Jurajskiej Krainy. Turniej został objęty patronatem honorowym Starosty Krakowskiego. W turnieju eliminacyjnym o puchar Piłki Siatkowej Gimnazjalistów wzięły udział gimnazja z terenu LDG Jurajska Kraina były reprezentowane przez drużyny dziewcząt i chłopców.

Zawody rozegrane zostały w systemie ligowym, „każdy z każdym”. Zwycięzcy z obu kategorii walczyli w turnieju finałowym, który odbył się 11 stycznia 2014 r. Turniej finałowy dziewcząt odbył się w hali widowiskowo-sportowej w Skale , 18 stycznia 2014 r. rozegrał się finał chłopców w hali sportowej w Słomnikach. Turniej pozwolił na rozpropagowanie i wypromowanie LGD Jurajska Kraina wśród uczniów, nauczycieli, rodziców dzieci uczestniczących w turnieju i osób oglądających zmagania gimnazjalistów. Podczas turnieju były rozwieszone banery LGD. Była to świetna i znakomita okazja do promowania się LGD wśród mieszkańców gmin członkowskich.