ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktualności z terenu LGD

Wyniki naboru 4/2023 - Operacje inne - Obiekty rekreacji

.

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 4/2023 na działanie z zakresu tzw. Operacji innych -  Obiekty rekreacji.

przeprowadzonego w terminie od od 06-11-2023 r. do 23-11-2023 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W wyznaczonym terminie wpłynął 1 wniosek

Rada LGD na LIII. posiedzeniu w dniu 06 grudnia 2023 roku dokonała oceny wniosku i wybrała operację do finansowania. Lista wniosków wybranych do finansowania oraz dokumentacja dot naboru do pobrania poniżej.