ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Rozpoczynamy projekt współpracy promujący Nordic Walking w Małopolsce

.

nordicMiło nam ogłosić, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina - lider projektu, we współpracy z dwiema innymi Lokalnymi Grupami Działania: Nad Białą Przemszą oraz Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego "ProKoPara" zrealizuje kolejny projekt dotyczący rozwoju szlaków nordic walking w Małopolsce!

Dzięki doświadczeniom zebranym podczas realizacji poprzedniego projektu współpracy, w ramach którego w każdej z naszych gmin członkowskich powstały oznakowane trasy nordic walking, po raz kolejny udało się pozyskać dofinansowanie. W dniu 26 lipca tego roku podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizację projektu współpracy pod nazwą: "Klucz Integracji, współpracy i promocji".

 

Projekt opiewa na łączną kwotę aż 336 934,00zł i obejmuje:

  • wytyczenie, oznakowanie, certyfikację łącznie aż 170 km tras, w tym 120 kilometrów nowych szlaków nordic walking na terenie LGD ProKoPara, oraz ok 50km na terenie LGD  Nad Białą Przemszą;
  • digitalizację wszystkich nowych i istniejących szlaków do wersji cyfrowej;
  • udostępnienie ok. 66 km szlaków łącznikowych łączących istniejące szlaki nordic walking z nowo powstałymi;
  • utworzenie 17 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
  • organizację 5 rajdów nordic walking;
  • opracowanie materiałów informacyjno - promocyjnych dot. projektu;
  • uzupełnienie  i odświeżenie istniejącego  oznakowania szlaków w terenie;
  • organizacja warsztatów uczących technik nordic walking

Projekt zostanie zrealizowany do 30 czerwca 2024 roku.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony aby na bieżąco uzyskiwać informacje na temat realizacji projektu.