ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Wynik naboru - Specjalista ds. aktywizacji i promocji - 28/02/2019

.

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji do zatrudnienia została zakwalifikowana Pani Aleksandra Mikuła.

Uzasadnienie: Kandydatka spełnia wymagania formalne oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na ww. stanowisku. Pani Aleksandra Mikuła wykazała się dobrą znajomością przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania lokalnych grup działania, znajomością zagadnień funduszy unijnych oraz dokumentów w oparciu o które funkcjonuje LGD „Jurajska Kraina”.