ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Umowy o powierzenie grantu - zaczynamy!

.

vvfxbxfbxxb

Granty z 2018 roku coraz bliżej realizacji - rozpoczęliśmy podpisywanie umów z Grantobiorcami!

W LGD "Jurajska Kraina" aktywnie wspieramy lokalną społeczność, oferując szereg projektów grantowych pobudzających do działania obszary wiejskie i ich mieszkańców.
Dzięki zaangażowaniu gmin członkowskich oraz organizacji pozarządowych, finalizujemy granty:

✅ Budowa,modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjnych - 6 projektów o wartości 235 753,51zł,
Utworzenie obiektów małej infrastruktury turystycznej  - 4 projekty o wartości 113 106,61 zł
✅ Budowa, modernizacja i wyposażenie wietlic wiejskich  - 6 projektów o wartości 126 689,54 zł,
✅ Poddanie zabytków pracom konserwatorskim  - 3 projekty o wartości 115 236,24,
✅ Utworzenie i zmodernizowanie szlaków turystycznych 
-2 projekty o wartości 80 711,25 zł,

czyli łącznie 671 497,15 zł zainwestowanych w aktywizację terenu Jurajskiej Krainy,
z czego środki z LGD stanowią
490 316,00 zł.

 Fundusze z LGD „Jurajska Kraina” zasilą realizację następujących zadań:

Obiekty rekreacyjne
  1. Gmina Jerzmanowice-Przeginia: "Rozwój sołectwa Racławice poprzez dostosowanie infrastruktury społecznej"
  2. OSP Sułoszowa II: "Zakup błona drewnianego oraz zakup toru przeszkód sportowych dla dzieci"
  3. Międzyszkolne Stowarzyszenie w Słomnikach: "Poszerzenie infrastruktury strzelnicy sportowej w Słomnikach,
       poprzez dobudowanie wiaty zewnętrznej,  modernizacje  obiektu, jego zabezpieczenie i poprawę estetyki wyglądu"
  4. LKS "Maszycanka" Maszyce: "Modernizacja terenu rekreacyjno sportowego w Smardzowicach poprzez zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego"
  5. CKSiR w Skale: "Zakup sceny do realizacji imprez, środka, który pobudzi aktywność artystyczną i kulturalną mieszkańców a jednocześnie doposaży obiekty rekreacyjne"
  6. PZW w Krakowie Koło Skała: "Uatrakcyjnienie, rozwój terenu oraz poprawa dostępu do łowiska specjalnego "Cegielnia""

Mała infrastruktura turystyczna
  1. Stowarzyszenie Smardzowice: "Budowa miejsca rekreacyjno-turystycznego z altaną i grillem we wsi Smardzowice"
  2. LKS Prądnik Sułoszowa: "Budowa altany oraz utwardzenie terenu"
  3. OSP Jerzmanowice: "Budowa ogólnodostępnego obiektu małej infrastruktury turystycznej przy Remizie OSP Jerzmanowice"
  4. CKSiR w Skale: "Budowa altany na terenach rekreacyjnych Hali Widowiskowo-Sportowej w Skale"

Świetlice wiejskie
  1. OSP Wielmoża: "Wymiana okien w pomieszczeniu oraz wyposażenie w nagłośnienie"
  2. OSP Sułoszowa II: "Modernizacja Świetlicy OSP Sułoszowa II"
  3. OSP Wola Kalinowska: "Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie ogrzewania gazowego"
  4. OSP Sułoszowa I: "Odnowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Sułoszowa I"
  5. OSP Sułoszowa III: "Modernizacja Multimedialna Świetlicy OSP Sułoszowa III"
  6. Gmina Jerzmanowice-Przeginia: "Rozwój sołectwa Sąspów poprzez wyposażenie i modernizację ogólnodostępnej infrastruktury społecznej"

Renowacja zabytków:
 
1. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej: "Prace konserwatorskie w obrębie zwieńczeń wejść bocznych do kościoła (...)"
  2. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej: "Prace konserwatorskie w obrębie schodów do wejść bocznych do kościoła (...)"
  3. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Rzemieślnika Ojców - Grodzisko: "Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Grodzisku"

Szlaki turystyczne:
 
1. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Rzemieślnika Ojców - Grodzisko: "Modernizacja istniejącej ścieżki z doliny Prądnika do Pustelni Błogosławionej Salomei w Grodzisku k/Skały - etap II"
  2. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej: "Utworzenie Szlaku świętego Jakuba na terenie gminy Sułoszowa wraz z powstaniem miejsc noclegowych na terenie Parafii Sułoszowa"

Kategoria: