ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Informacja dla Beneficjentów składających wniosek o płatność końcową

.

Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" informuje, że Beneficjenci, którzy są na etapie składania wniosku o płatność końcową, zgodnie z §5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ust. 23, p.b. powinni wypełnić Ankietę monitorującą. Zebrane informacje w formie zbiorczej będą służyć do oceny stopnia realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina.

Ankietę należy złożyć wraz z wnioskiem o płatność końcową. Jeden egzemplarz ankiety należy dołączyć do wniosku i przekazać  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a drugi egzemplarz przesłać do Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”.

Ankieta do pobrania dostępna jest w zakładce PROW 2014-2020 > Baza wiedzy Beneficjenta

Kategoria:
stat4u