ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Wyniki Naboru 2/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej

.

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków 2/2018 na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie od 18 grudnia 2017 roku do 10 stycznia 2018 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 15 wniosków. Rada LGD na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2018 roku, wznowionym w dniach 13 i 20 lutego 2018 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Do pobrania:


Kolejność na liście ocenionych operacji
wraz z ustaloną kwotą wsparcia przedstawia się następująco

Lp.

Imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy

Numer nadany wnioskowi

Numer ewidencyjny ARiMR

Kwota wnioskowanego wsparcia w złotych

Data wpływu

Godzina wpływu

Liczba punktów uzyskanych przez operację w procesie oceny

Intensywność pomocy w %

Kwota wsparcia w złotych

Operacja mieści się w limicie TAK/NIE

1

Izabela Piotrowska

Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie usług haftu komputerowego

9/1/P/2/2018

-

50 000,00 zł

10.01.2018

08:50

26

100%

50 000,00 zł

TAK

2

Marcin Grabowski

Studio 3D Marcin Grabowski

1/12/P/2/2018

-

50 000,00 zł

21.12.2018

14:50

23

100%

50 000,00 zł

TAK

3

Mariusz Madlewski

Otwarcie działalności w zakresie usług budowlanych, preferujących budownictwo energooszczędne i pasywne

5/1/P/2/2018

071803423

50 000,00 zł

03.01.2018

11:30

23

100%

50 000,00 zł

TAK

4

Mateusz Hosaja

HMPower - ekologiczne czyszczenie infrastruktury

7/1/P/2/2018

071927893

50 000,00 zł

08.01.2017

10:00

23

100%

50 000,00 zł

TAK

5

Konrad Błachno

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR Jurajska Kraina poprzez założenie działalności gospodarczej związanej z profesjonalną oprawą muzyczną imprez

14/1/P/2/2018

-

50 000,00 zł

10.01.2018

14:40

23

100%

50 000,00 zł

TAK

6

Kacper Stępień

Quadro - Kacper Stępień

6/1/P/2/2018

071820861

50 000,00 zł

05.01.2018

10:45

22

100%

50 000,00 zł

TAK

7

Kamil Natkaniec

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w Przybysławicach w obszarze nowoczesnego zadrukowywania płytek elektronicznych

10/1/P/2/2018

073950412

50 000,00 zł

10.01.2018

09:50

22

100%

50 000,00 zł

TAK

8

Julia Cęcek

Podjęcie działalności przez Julię Cęcek w zakresie wprowadzania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w zakładach branży spożywczej, prowadzenie usług doradczych z tego zakresu oraz opracowywanie projektów technicznych dla zakładów z branży spożywczej

11/1/P/2/2018

073879216

50 000,00 zł

10.01.2018

10:30

22

100%

50 000,00 zł

TAK

9

Paweł Tokaj

Utworzenie agencji interaktywnej Azit

12/1/P/2/2018

073974215

50 000,00 zł

10.01.2018

10:45

22

100%

50 000,00 zł

TAK

10

Anna Demczuk-Piekarska

Podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie w gminie Iwanowice innowacyjnego przedszkola

2/12/P/2/2018

072707434

50 000,00 zł

22.12.2018

13:40

21

100%

50 000,00 zł

TAK

11

Paweł Siudek

Uruchomienie działalności: Agroturystyka Paweł Siudek

3/12/P/2/2018

072727011

50 000,00 zł

29.12.2017

11:45

20

100%

50 000,00 zł

TAK

12

Robert Toch

Utworzenie nowej Firmy Stellar Fajerwerki

13/1/P/2/2018

073946423

50 000,00 zł

10.01.2018

11:30

20

100%

50 000,00 zł

TAK

13

Weronika Madlewska

Otwarcie działalności - Pet House, 2018

4/1/P/2/2018

073959474

50 000,00 zł

02.01.2018

10:45

19

100%

50 000,00 zł

TAK

14

Kinga Polak

Mobilny salon kosmetyczny

8/1/P/2/2018

074016844

50 000,00 zł

10.01.2018

08:00

19

100%

50 000,00 zł

TAK

15

Monika Dratwa

Podjęcie działalności gospodarczej przez Monikę Dratwę w celu uruchomienia działalności w zakresie usług fotograficznych

15/1/P/2/2018

073956734

50 000,00 zł

10.01.2018

14:50

19

100%

50 000,00 zł

TAK