ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktualności z terenu LGD

nocmuzeum pieskowaskala2017

W imieniu własnym i Zamku Królewskiego na Wawelu serdecznie zapraszamy na tegoroczną Noc Muzeum na Zamku w Pieskowej Skale, która odbędzie się 21 lipca 2017 roku (piątek). Rozpoczęcie przewidziano na godz. 20:00. Koncert "Dobry moment" w wykonaniu Beaty Paluch z zespołem potrwa do godz. 21:20. W programie również pokazy tańców historycznych oraz darmowe zwiedzanie z przewodnikiem Zamku w grupach 50 osobowych (czas zwiedzania ok. 1 godziny/grupa).

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat-Zamek.pdf)Plakat promujący wydarzenie882 kB166 Pobieranie

walnezebraniesprawozdawcze201728 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina" w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale. Zebranie poprowadziła Prezes Zarządu - Dorota Buczek, która również zreferowała sprawozdania merytoryczne z działalności. Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik - Piotr Foszcz. Odczytano również sprawozdanie Rady LGD. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marek Piekara zapoznał zebranych ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, rekomendując do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone. Jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy, za co w imieniu całego Zarządu, Prezes Zarządu - Dorota Buczek podziękowała. Gratulujemy!

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy przede wszystkim dzieci i młodzież z obszaru LGD "Jurajska Kraina" do wzięcia udziału w zajęciach/ wydarzeniach przygotowanych na czas Wakacji 2017 w Gminach Członkowskich.

Plakaty promujące wydarzenia:

swietoczosnku2017W imieniu własnym oraz Burmistrza Gminy Słomniki i Wójta Gminy Radziemice serdecznie zapraszamy na X Małopolskie Święto Czosnku, które odbędzie się 23 lipca 2017 roku (niedziela) w Prandocinie.

Święto rozpocznie się o godz. 15:00 Mszą Świętą w kościele parafialnym w Prandocinie, natomiast część oficjalna przewidziana jest na godz. 16:00. W programie m.in. prezentacja producentów czosnku oraz sztuki kulinarnej KGW naszego regionu i maszyn i urządzeń rolniczych wykorzystywanych do uprawy czosnku. Na godz. 17:00 przygotowano degustację potraw oraz konkursy: na najlepszą potrawę, na warkocz z czosnku i na bukiet z czosnku i kwiatów.

Od godz. 21:00 rozpoczną się występy: Zespół Cover'Old i Baciary. Przez cały czas trwania wydarzenia dla najmniejszych dostępne będzie wesołe miasteczko.

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat.pdf)Plakat promujący wydarzenie713 kB245 Pobieranie