jurajska kraina telefon +48 12 380 10 61
mapa strony MAPA STRONY

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:
Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W jaki sposób można skorzystać ze wsparcia na rozwijanie działalności gospodarczej?

Pomoc na operację przyznawana jest, jeżeli:

 1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 2. operacja zakłada:
  • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy na każde 100 tys. zł przyznanej pomocy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
  • utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 3. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 4. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi lub w ramach poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów

! Punktu 2 nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych.

Jaka jest wysokość wsparcia?
Poziom wsparcia:
–  do 70% kosztów kwalifikowanych
Wysokość wsparcia:
– do 300 tys. zł

 

Powyższe operacje wpisują się w następujące cele określone w LSR:

 • Cel ogólny 1. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD
 • Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD do 2023
 • Przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress