jurajska kraina telefon +48 12 380 10 61
mapa strony MAPA STRONY

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:
Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

 

 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z ogrodzeniem, drenażem i dojściem oraz remontem wewnętrznych dróg, dojść i miejsc parkingowych w miejscowości Wielmoża, Gmina Sułoszowa

wnioskodawca Gmina Sułoszowa
wnioskowana kwota 403 461,00 zł
wartość projektu 615 279,21 zł

 

CEL PROJEKTU:

Operacja była ukierunkowana na zwiększenie ilości form zagospodarowania czasu wolnego, a także przyczyniła się do rozwoju kapitału ludzkiego.

 

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Brończycach

wnioskodawca Gmina Słomniki
wnioskowana kwota 200 000,00 zł
wartość projektu 383 097,99 zł

 

CEL PROJEKTU:

Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców, a także estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez stworzenie odpowiedniej bazy lokalnej na potrzeby organizacji społecznych i mieszkańców wsi Brończyce.

 

 

 

 

Przystosowanie budynku w Prandocinie Wysiołku na świetlicę wiejską

wnioskodawca Gmina Słomniki
wnioskowana kwota 196 602,00 zł
wartość projektu 303 321,88 zł

 

CEL PROJEKTU:

Rozwój lokalnego potencjału kulturowego oraz umocnienie więzi społecznych wśród mieszkańców Prandocina Wysiołka poprzez przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej do lokalnych potrzeb.

 

 

 

 

Rewitalizacja centrum wsi Iwanowice Włościańskie – budowa parkingów wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączem kanalizacji opadowej
z odprowadzeniem do systemu zagospodarowania wody opadowej

wnioskodawca  Gmina Iwanowice
wnioskowana kwota  376 263,00 zł
wartość projektu  596 013,27 zł

 

CEL PROJEKTU:

Projekt wpłynął na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Iwanowice poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie dostępu do siedziby i usług lokalnej władzy publicznej.

 

 

 

 

Modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczne i kulturalne na terenie gminy Słomniki

wnioskodawca  Gmina Słomniki
wnioskowana kwota  221 820,00 zł
wartość projektu  438 614,90 zł

 

CEL PROJEKTU:

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę stanu świetlic i budynków pełniących funkcje społeczne i kulturalne (Kacice, Kępa, Miłocice, Muniakowice, Smroków, Szczepanowice, Trątnowice, Waganowice).

 

 

 

 

Odnowa centrum wsi Sąspów

wnioskodawca  Gmina Jerzmanowice-Przeginia
wnioskowana kwota  171 414,00 zł
wartość projektu  274 178,92 zł

 

CEL PROJEKTU:

Projekt wpłynął na znaczną poprawę poziomu jakości kulturalnego życia mieszkańców wiejskiej gminy Jerzmanowice-Przeginia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie poprawy jakości, estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej.

 

 

 

 

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Sąspów

wnioskodawca  Gmina Jerzmanowice-Przeginia
wnioskowana kwota  63 762,00 zł
wartość projektu  105 000,00 zł

 

CEL PROJEKTU:

Operacja miała na celu poprawę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Sąspów oraz wzmocnienie więzi lokalnych poprzez urządzenie i uporządkowanie rekreacyjnego terenu zielonego.

 

 

 

 

Odnowa centrum miejscowości Szczodrkowice poprzez budowę chodnika

wnioskodawca  Gmina Skała
wnioskowana kwota  93 661,00 zł
wartość projektu  147 491,58 zł

 

CEL PROJEKTU:

Operacja ukierunkowana była na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w dziedzinie bezpieczeństwa oraz na poprawę wizerunku obszarów wiejskich poprzez kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla ludności lokalnej.

 

 

 

 

Modernizacja boiska sportowego MKS Skała 2004 wraz z zagospodaro-

waniem terenu oraz modernizacją budynku szatniowo-socjalnego

wnioskodawca  Gmina Skała
wnioskowana kwota  500 000,00 zł
wartość projektu  1 293 412,81 zł

 

CEL PROJEKTU:

Projekt wpłynął na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz promocję obszarów wiejskich poprzez wzrost ilości organizowanych wydarzeń kulturalno-sportowych
i rekreacyjnych.

 

 

 

 

Modernizacja budynku komunalnego „starej szkoły” oraz przylegającego placu manewrowego w Słomnikach

wnioskodawca  Gmina Słomniki
wnioskowana kwota  93 958,00 zł
wartość projektu  199 811,87 zł

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez remont budynku komunalnego „starej szkoły” oraz przyległego placu manewrowego w Słomnikach.

 

 

 

 

Budowa boiska sportowego w miejscowości Grzegorzowice Wielkie
w Gminie Iwanowice

wnioskodawca  Gmina Iwanowice
wnioskowana kwota  166 116,00 zł
wartość projektu  255 404,50 zł

 

CEL PROJEKTU:

Poprawa jakości życia i zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez utworzenie infrastruktury sportowej w postaci boiska sportowego w miejscowości Grzegorzowice Wielkie w gminie Iwanowice.

 

 

 

 

Przebudowa budynku w Jerzmanowicach dla potrzeb gminnych instytucji kultury, bibliotek

wnioskodawca  Gmina Jerzmanowice-Przeginia
wnioskowana kwota  316 058,00 zł
wartość projektu  502 738,43 zł

 

CEL PROJEKTU:

Poprawa jakości życia mieszkańców wiejskiej gminy Jerzmanowice-Przeginia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie poszerzania standardów obiektu i usług gminnych instytucji kultury i bibliotek.

 

 

 

 

Remont budynku w miejscowości Janikowice

wnioskodawca  Gmina Słomniki
wnioskowana kwota  67 195,00 zł
wartość projektu  120 675,58 zł

 

CEL PROJEKTU:

Poprawa stanu świetlicy wiejskiej w Janikowicach, rozwój lokalnego potencjału kulturowego oraz umocnienie więzi społecznych wśród mieszkańców Janikowic poprzez przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej do lokalnych potrzeb.

 

 

 

 

Modernizacja boiska sportowego w Waganowicach

wnioskodawca  Gmina Słomniki
wnioskowana kwota  77 983,00 zł
wartość projektu  126 838,54 zł

 

CEL PROJEKTU:

Realizacja projektu wpłynęła na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie infrastruktury poprzez budowę parkingu, ciągu pieszo-jezdnego oraz budowę i remont ogrodzenia przy boisku z nawierzchnią naturalną w Waganowicach.

 

 

 

 

Strefa rekreacji w postaci placu zabaw w miejscowości Miłocice Gmina Słomniki

wnioskodawca  Gmina Słomniki
wnioskowana kwota  30 016,00 zł
wartość projektu  46 150,83 zł

 

CEL PROJEKTU:

Budowa strefy rekreacji (placu zabaw, siłowni zewnętrznej) w Miłocicach. Wpłynęło to na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie infrastruktury poprzez budowę strefy rekreacji tj. placu zabaw, siłowni zewnętrznej w miejscowości Miłocice.

 

 

 

 

 

 

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress