jurajska kraina telefon +48 12 380 10 61
mapa strony MAPA STRONY

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:
Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

MAŁE PROJEKTY

 

 


Boiska i inne obiekty sportowe

 

 

Rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej miejscowości Nowa Wieś poprzez remont boiska i położenie na nim nawierzchni asfaltowej oraz montaż osprzętu sportowego

wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
wnioskowana kwota 25 000,00 zł
wartość projektu 52 218,25 zł

 

CEL PROJEKTU:

Umożliwienie mieszkańcom wsi aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijanie umiejętności sportowych poprzez remont boiska sportowego.

 

 

 

 

Doposażenie boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego „Jantar Miłocice” poprzez zakup i montaż piłkochwytów

wnioskodawca  Ludowy Klub Sportowy „Jantar Miłocice”
wnioskowana kwota  25 000,00 zł
wartość projektu  31 704,48 zł

 

CEL PROJEKTU:

Promocja i organizacja aktywnego trybu życia poprzez zakup i montaż piłkochwytów na terenie boiska sportowego LKS „Jantar” w Miłocicach.

 

 

 

 

Modernizacja, remont płyty boiska sportowego LKS Juvenia Prandocin

wnioskodawca  Ludowy Klub Sportowy „Juvenia” Prandocin
wnioskowana kwota  24 920,17 zł
wartość projektu  34 143,76 zł

 

CEL PROJEKTU:

Umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach sportowych i kulturalnych poprzez modernizację oraz remont płyty boiska sportowego.

 

 

 

 

Adaptacja dobudówki na strzelnicę sportową – Strzał w dziesiątkę

wnioskodawca  Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe w Słomnikach
wnioskowana kwota  24 919,62
wartość projektu  31 149,53

 

CEL PROJEKTU:

Przebudowa połączona z modernizacją obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej w celu stworzenia profesjonalnej strzelnicy sportowej i utworzenia sekcji strzeleckiej.

 

 

 

 

Wykonanie i zamontowanie na stadionie sportowym w Polanowicach boksów dla zawodników rezerwowych i piłkochwytów za bramkami

wnioskodawca  Ludowy Klub Sportowy „Polanowice”
wnioskowana kwota  25 000,00 zł
wartość projektu  32 985,41 zł

 

CEL PROJEKTU:

Organizacja aktywnego trybu życia poprzez wykonanie i montaż piłkochwytów oraz boksów dla zawodników na stadionie sportowym w Polanowicach.

 

 

 

 

Udrożnienie systemu komunikacji na terenie obiektu sportowego LKS „Słomniczanka” w miejscowości Prandocin Wysiołek poprzez wykonanie zielonego parkingu

wnioskodawca  Ludowy Klub Sportowy „Słomniczanka”
wnioskowana kwota  24 964,38 zł
wartość projektu  31 205,48 zł

 

CEL PROJEKTU:

Modernizacja obiektu sportowego LKS „Słomniczanka” w miejscowości Prandocin Wysiołek poprzez wykonanie zielonego parkingu.

 

 

 

 

Zakup i montaż dwóch wiat stadionowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych w Niedźwiedziu

wnioskodawca  Gmina Słomniki
wnioskowana kwota  10 765,04 zł
wartość projektu  16 533,39 zł

 

CEL PROJEKTU:

Wzrost atrakcyjności kompleksu rekreacyjno-sportowego w Niedźwiedziu poprzez zakup i montaż dwóch wiat stadionowych na utwardzonym podłożu.

 

 

 

 

Modernizacja istniejącego boiska szkolnego przy szkole w Smrokowie

wnioskodawca  Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z siedzibą w Smrokowie
wnioskowana kwota  50 000,00 zł
wartość projektu  99 997,46 zł

 

CEL PROJEKTU:

Stworzenie mieszkańcom miejscowości Smroków bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu. Dzięki realizacji operacji powstała nowa infrastruktura społeczna wzbogacająca istniejącą bazę rekreacyjną.

 

 

 

 

Remont i adaptacja starego magazynu do celów rekreacyjno-sportowych

wnioskodawca  Ochotnicza Straż Pożarna w Muniakowicach
wnioskowana kwota  25 000,00 zł
wartość projektu  31 989,40 zł

 

CEL PROJEKTU:

Promocja i organizacja aktywnego trybu życia poprzez zagospodarowanie starego budynku magazynu i przystosowanie go do celów rekreacyjno-sportowych przez wyremontowanie i zaadaptowanie, który będzie służył jako baza do organizacji różnorakich przedsięwzięć.

 

 

 

 

Budowa boiska do piłki plażowej w Słomnikach

wnioskodawca  Gmina Słomniki
wnioskowana kwota  9 400,00 zł
wartość projektu  28 151,99 zł

 

CEL PROJEKTU:

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie infrastruktury rekreacyjno-sportowej poprzez budowę boiska do piłki plażowej w Słomnikach.

 

 

 


Świetlice, Remizy OSP

 

 

„Wypoczywamy w zieleni” – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz podniesienie estetyki otoczenia terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławicach

wnioskodawca  Ochotnicza Straż Pożarna w Przybysławicach
wnioskowana kwota  6 907,36 zł
wartość projektu  8 634,20 zł

 

CEL PROJEKTU:

Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz podniesienie estetyki otoczenia terenu przy remizie OSP Przybysławice.

 

 

 

 

Remont świetlicy wiejskiej w Sułoszowej II

wnioskodawca  Ochotnicza Straż Pożarna w Sułoszowej II
wnioskowana kwota  24 775,05 zł
wartość projektu  38 091,65 zł

 

CEL PROJEKTU:

Remont świetlicy wiejskiej w Sułoszowej II, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, szerzenia kultury wśród młodzieży poprzez organizację różnego rodzaju występów, udostępnianie świetlicy kołu gospodyń wiejskich i innym grupom mieszkańców. Realizacja projektu wpłynęła na rozwój lokalnej oferty usług społecznych, która pozwoli podnieść aktywność lokalnej społeczności.

 

 

 

 

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i tradycyjnych ojcowskich strojów ludowych dla OSP w Skale

wnioskodawca  Ochotnicza Straż Pożarna w Skale
wnioskowana kwota  21 725,84 zł
wartość projektu  27 157,31 zł

 

CEL PROJEKTU:

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i tradycyjnych ojcowskich strojów ludowych dla OSP w Skale.

 

 

 

 

Zakup wyposażenia do obiektu spełniającego funkcje świetlicy ogólnodostępnej w Miłocicach

wnioskodawca  Ochotnicza Straż Pożarna w Miłocicach
wnioskowana kwota  7 539,20 zł
wartość projektu  9 424,00 zł

 

CEL PROJEKTU:

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy w Miłocicach, co wpłynęło na stworzenie dodatkowego dobrze wyposażonego miejsca służącego lokalnej społeczności do spotkań, aktywnego wypoczynku i organizacji zajęć.

 

 

 

 

Remont i modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszkowie

wnioskodawca  Gmina Iwanowice
wnioskowana kwota  14 907,00 zł
wartość projektu  18 081,00 zł

 

CEL PROJEKTU:

Poprawa warunków służących rozwojowi aktywności lokalnej mieszkańców sołectwa Maszków poprzez modernizację i wykorzystanie w charakterze świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP Maszków (Gmina Iwanowice).

 

 

 

 

Remont świetlicy ogólnodostępnej przy kościele parafialnym w Skale poprzez wykonanie prac instalacji gazowej i CO

wnioskodawca  Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Mikołaja w Skale
wnioskowana kwota  25 000,00 zł
wartość projektu  31 149,53 zł

 

CEL PROJEKTU:

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont ogólnodostępnej świetlicy przy parafialnej w Skale w zakresie wykonania instalacji gazowej i centralnego ogrzewania. Pozwoliło to na całoroczne udostępnianie i prowadzenie zajęć realizowanych przez świetlicę.

 

 

 

 

Uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu na terenie plebanii w Skale poprzez zakup wyposażenia świetlicy

wnioskodawca  Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Mikołaja w Skale
wnioskowana kwota  17 037,20 zł
wartość projektu  21 296,50 zł

 

CEL PROJEKTU:

Stworzenie warunków do rozwijania aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia do obiektu spełniającego funkcje ogólnodostępnej świetlicy w Skale.

 

 

 

 

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego i utwardzenie terenu przyległego w Trątnowicach

wnioskodawca  Gmina Słomniki
wnioskowana kwota  18 280,28 zł
wartość projektu  51 399,50 zł

 

CEL PROJEKTU:

Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Trątnowice poprzez termomodernizację budynku wielofunkcyjnego i utwardzenie terenu przyległego.

 

 

 

 

Adaptacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Celiny

wnioskodawca  Gmina Iwanowice
wnioskowana kwota  25 000,00 zł
wartość projektu  41 882,84 zł

 

CEL PROJEKTU:

Stworzenie warunków służących integracji i rozwijaniu aktywności mieszkańców oraz organizacji i promocji
lokalnej twórczości i inicjatyw poprzez remont, modernizację, wyposażenie i udostępnienie świetlicy wiejskiej w miejscowości Celiny w Gminie Iwanowice.

 

 

 

 

Zakup wyposażenia do obiektu spełniającego funkcje świetlicy ogólnodostępnej w Sułoszowej

wnioskodawca  Parafia rzymsko-katolicka w Sułoszowej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej
wnioskowana kwota  12 180,00 zł
wartość projektu  15 466,50 zł

 

CEL PROJEKTU:

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia do obiektu spełniającego funkcje ogólnodostępnej świetlicy w Sułoszowej, co wpłynęło na stworzenie dodatkowego dobrze wyposażonego miejsca służącego lokalnej społeczności do spotkań, aktywnego wypoczynku i organizacji zajęć.

 

 

 

 


Place zabaw

 

 

Budowa placu zabaw w Muniakowicach

wnioskodawca  Gmina Słomniki
wnioskowana kwota  23 072,80 zł
wartość projektu  35 474,43 zł

 

CEL PROJEKTU:

Stworzenie najmłodszym mieszkańcom wsi Muniakowice bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu. Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy jakości i estetyki terenów rekreacyjnych na obszarze Muniakowic.

 

 

 

 

Organizacja terenu rekreacyjnego z placem zabaw dla dzieci we wsi Smardzowice

wnioskodawca  Stowarzyszenie Smardzowice
wnioskowana kwota  25 000,00 zł
wartość projektu  31 500,00 zł

 

CEL PROJEKTU:

Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie infrastruktury społecznej poprzez budowę strefy rekreacji, tj. placu zabaw w miejscowości Smardzowice.

 

 

 

 

Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Żerkowice (Gmina Iwanowice)

wnioskodawca  Gmina Iwanowice
wnioskowana kwota  10 000,00 zł
wartość projektu  43 545,26 zł

 

CEL PROJEKTU:

Efektywne wykorzystanie i estetyzacja przestrzeni publicznej oraz poprawa stanu infrastruktury społecznej
poprzez utworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego w postaci ogólnodostępnego, bezpłatnego placu zabaw dla dzieci we wsi Żerkowice.

 

 

 

 

Budowa i modernizacja placów zabaw w Słomnikach

wnioskodawca  Gmina Słomniki
wnioskowana kwota  25 000,00 zł
wartość projektu  60 320,43 zł

 

CEL PROJEKTU:

Stworzenie mieszkańcom miasta Słomniki bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu. Dzięki realizacji operacji został zmodernizowany istniejący plac zabaw oraz powstała nowa infrastruktura społeczna wzbogacająca istniejącą bazę rekreacyjną. Wpłynęło to na wzrost ilości miejsc, gdzie dzieci, a także młodzież i dorośli mogą spędzać wolny czas w formie aktywnego wypoczynku. Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy jakości i estetyki terenów rekreacyjnych na obszarze miejscowości Słomniki.

 

 

 

 

Magiczny Świat Małego dziecka – zagospodarowanie przestrzeni publicznej

wnioskodawca  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słomnikach
wnioskowana kwota  50 000,00 zł
wartość projektu  73 984,00 zł

 

CEL PROJEKTU:

Wykonanie edukacyjnego chodnika dla dzieci poprzez umieszczenie na nim treści edukacyjnych w postaci liter alfabetu, liczb oraz gry „w klasy”, który prowadzi do zielonej oazy dla rodzica z małym dzieckiem, czyli do mini-placu zabaw wyposażonego w piaskownice, stoliczki i krzesełka dla dzieci, tablicę do pisania, grę w kółko – krzyżyk, tablicę z regulaminem oraz edukacyjne kosze na śmieci podlegające recyklingowi.

 

 

 


 Kultura fizyczna, Rekreacja

 

 

Budowa ścianki wspinaczkowej i utworzenie sekcji wspinaczkowej na hali widowiskowo-sportowej w Skale

wnioskodawca  Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
wnioskowana kwota  24 156,30 zł
wartość projektu  39 263,09 zł

 

CEL PROJEKTU:

Popularyzacja aktywnego stylu życia, wzrost atrakcyjności turystycznej i sportowej Skały oraz upowszechnienie kultury fizycznej i rekreacji poprzez budowę ścianki wspinaczkowej w Skale i utworzenie sekcji wspinaczkowej. Celem projektu była też popularyzacja walorów Jury Krakowsko – Częstochowskiej jako miejsca aktywnego wypoczynku. Budowa ścianki doprowadziła do stworzenia miejsca bezpiecznego i innowacyjnego, otwartego dla całych rodzin, a sekcja wspinaczkowa jest jedną z pierwszych na obszarze działania LGD „Jurajska Kraina”.

 

 

 

 

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń – lokalne centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Sułkowice

wnioskodawca  Gmina Iwanowice
wnioskowana kwota  25 000,00 zł
wartość projektu  39 900,98 zł

 

CEL PROJEKTU:

Stworzenie warunków służących organizacji, rozwijaniu i promocji aktywnego trybu życia mieszkańców poprzez adaptację, wyposażenie i udostępnienie pomieszczeń lokalnego centrum aktywnego wypoczynku w miejscowości Sułkowice.

 

 

 

Strażacki Piknik Sportowy

wnioskodawca  Ochotnicza Straż Pożarna w Widomej
wnioskowana kwota  14 931,74 zł
wartość projektu  19 052,91 zł

 

CEL PROJEKTU:

Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy rekreacyjno-sportowej – Strażacki Piknik Sportowy.

 

 

 

 

Jurajska plaża – turniej siatkówki plażowej w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

wnioskodawca  Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
wnioskowana kwota  5 344,00 zł
wartość projektu  7 907,93 zł

 

CEL PROJEKTU:

Podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy
sportowej promującej lokalne walory.

 

 

 

 

Białe szaleństwo – mistrzostwa Gminy Jerzmanowice-Przeginia w narciarstwie alpejskim i snowboardzie

wnioskodawca  Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
wnioskowana kwota  6 713,06 zł
wartość projektu  9 998,00 zł

 

CEL PROJEKTU:

Podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy sportowej popularyzującej bezpieczne narciarstwo – aktywny wypoczynek jako alternatywna forma wykorzystania czasu wolnego. Projekt miał też na celu zachęcanie do podejmowania wyzwań w sportowej rywalizacji i odkrywanie młodych talentów.

 

 

 

 

Szkółka bezpiecznego pływania wraz z zawodami sportowymi na jej zakończenie

wnioskodawca  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sąspów
wnioskowana kwota  6 175,20 zł
wartość projektu  9 433,92 zł

 

CEL PROJEKTU:

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej i promocja aktywnego trybu życia.

 

 

 

 

Zakup wyposażenia sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego „Maszycanka” Maszyce

wnioskodawca Ludowy Klub Sportowy „Maszycanka” Maszyce 
wnioskowana kwota  23 391,36 zł
wartość projektu  29 239,20 zł

 

CEL PROJEKTU:

Organizacja aktywnego trybu życia poprzez zakup wyposażenia sportowego dla LKS „Maszycanka” Maszyce.

 

 

 

 

Zakup wyposażenia sportowo-treningowego dla LTS „NOVI” NARAMA

wnioskodawca  Ludowe Towarzystwo Sportowe „NOVI ” NARAMA
wnioskowana kwota  7 080,00 zł
wartość projektu  10 868,00 zł

 

CEL PROJEKTU:

Optymalna organizacja aktywnego trybu życia uwzględniającego wymogi bezpieczeństwa poprzez zakup atestowanego sprzętu sportowego.

 

 

 

 


 Kultura ludowa

 

 

Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sobiesękach

wnioskodawca  Ochotnicza Straż Pożarna w Sobiesękach
wnioskowana kwota  12 285,76 zł
wartość projektu  15 905,00 zł

 

CEL PROJEKTU:

Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów poprzez zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sobiesękach.

 

 

 

Zakup strojów regionalnych na potrzeby kół gospodyń wiejskich i zespołów śpiewaczy ludowych z terenu Gminy Iwanowice

wnioskodawca  Centrum Kultury w Iwanowicach
wnioskowana kwota  20 524,00 zł
wartość projektu  35 195,00 zł

 

CEL PROJEKTU:

Kultywowanie i promocja lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie działalności w tym zakresie poprzez wyposażenie w stroje regionalne członków Kół Gospodyń Wiejskich i Zespołów Śpiewaczy Ludowych z terenu Gminy Iwanowice.

 

 

 

 

Zakup strojów regionalnych dla grup śpiewaczych: młodzieżowej i dorosłej, działających w Centrum Kultury w Sułoszowej

wnioskodawca  Centrum Kultury w Sułoszowej
wnioskowana kwota  22 871,00 zł
wartość projektu  35 164,19 zł

 

CEL PROJEKTU:

Promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez stwarzanie warunków do tworzenia i poznawania kultury ludowej oraz przekazywania młodym tradycji związanych z folklorem. Projekt wpłynął też na wspieranie zainteresowań artystycznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez prezentację folkloru grup śpiewaczych.

 

 

 


Wydawnictwa

 

 

Monografia Sułoszowej na 700-lecie

wnioskodawca  Centrum Kultury w Sułoszowej
wnioskowana kwota  19 495,92 zł
wartość projektu  24 963,41 zł

 

CEL PROJEKTU:

Publikacja Monografii Sułoszowej, co umożliwiło promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Książka zawiera cenne informacje, zdjęcia oraz reprodukcje dokumentów historycznych dotyczących miejscowości Sułoszowa.

 

 

 

 

Opracowanie książki pt. „Jurajskie kulinaria… od świąt do świąt”

wnioskodawca  Michał Znamirowski
wnioskowana kwota  12 972,33 zł
wartość projektu  16 215,42 zł

 

CEL PROJEKTU:

Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez publikację książki pt. „Jurajskie kulinaria…od świąt do świąt”.

 

 

 

 

Opracowanie i wydanie książki pod tytułem „Błogosławiona Salomea w 800-lecie urodzin”

wnioskodawca  Barbara Szwajcowska
wnioskowana kwota  10 558,00 zł
wartość projektu  16 411,76 zł

 

CEL PROJEKTU:

Rozwój lokalnej społeczności poprzez promocję i upowszechnienie wiedzy historycznej o wydarzeniach „Jubileuszowego Roku bł. Salomei na ziemi skalskiej” w latach 2011-2012 oraz działalności Klasztoru Klarysek.

 

 

 

 

Publikacja książki pt. „Opowieści z Doliny Dłubni” czyli historie znane, mniej znane oraz te nigdy nieopowiedziane

wnioskodawca  Michał Znamirowski
wnioskowana kwota  5 000,00 zł
wartość projektu  8 170,20 zł

 

CEL PROJEKTU:

Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez publikację książki pt. „Opowieści z Doliny Dłubni. Czyli historie znane, mniej znane oraz te nigdy nieopowiedziane”.

 

 

 

 

Publikacja książki pt. „Mogiły wojenne, pomniki i miejsca pamięci na terenie Miasta i Gminy Skała”

wnioskodawca  Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkami w Skale
wnioskowana kwota  5 104,00 zł
wartość projektu  8 805,80 zł

 

CEL PROJEKTU:

Promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wydanie publikacji upamiętniającej mogiły wojenne, pomniki i miejsca pamięci na terenie miasta i gminy Skała.

 

 

 

 

„Archeologiczne, kulturowe i przyrodnicze skarby Jury” – powstanie strony internetowej, opracowanie szlaku obiektów archeologicznych, wydanie folderu promocyjnego regionu

wnioskodawca Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
wnioskowana kwota  9 756,10 zł
wartość projektu  14 698,50 zł

 

CEL PROJEKTU:

Promowanie terenów położonych na obszarze LGD „Jurajska Kraina” poprzez przedstawianie go jako dziewiczego, nieodkrytego turystycznie oraz poprzez dostarczenie informacji nt. lokalnych walorów przyrodniczych, kulturowo-historycznych, etnograficznych i regionalnych. Operacja wpłynęła na podniesienie świadomości mieszkańców na obszarze LGD oraz promocję regionu w zakresie turystyki, ekologii, historii i etnografii.

 

 

 

 

Publikacje informacyjne promujące turystykę wspinaczkową w Jurajskiej Krainie

wnioskodawca  Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
wnioskowana kwota  50 000,00 zł
wartość projektu  62 523,26 zł

 

CEL PROJEKTU:

Wykonanie innowacyjnych publikacji informacyjno-promocyjnych dotyczących naturalnych obiektów wspinaczkowych zlokalizowanych na obszarze objętym LSR LGD „Jurajska Kraina”, w postaci e-przewodników wspinaczkowych (tzw. skałoplanów) zawierających danego lokalizacyjne tych obiektów w postaci współrzędnych geograficznych oraz kodów QR. Projekt przyczynił się do promocji atrakcji turystycznych gmin wchodzących w skład LGD „Jurajska Kraina” za pośrednictwem mediów elektronicznych, z wykorzystaniem wykonanych e-przewodników oraz danych uzyskanych w trakcie ich wykonywania.

JK-Wschodni Mur-s

JK-Pozornica-s

JK-Kapucyn-s

JK-Jęzory-s


Turystyka

 

 

Słowo i smak, czyli Compendium Ferculorum – kuchnia staropolska na Zamku w Pieskowej Skale

wnioskodawca  Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki
wnioskowana kwota  21 337,50 zł
wartość projektu  30 416,68 zł

 

CEL PROJEKTU:

Zaprezentowanie turystom odwiedzającym zamek w Pieskowej Skale oraz mieszkańcom okolicznych miejscowości bogatej tradycji dawnej polskiej kuchni dworskiej. Pokaz połączony był z degustacją przyrządzonych na oczach widzów potraw. Był to jeden z punktów programu Dni Kultury Staropolskiej,
cyklicznej imprezy organizowanej na zamku.

 

 

 

 

„Jurajski Festiwal archeologiczny – festiwal, warsztaty lokalna tradycja”

wnioskodawca  Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
wnioskowana kwota  14 751,16 zł
wartość projektu  21 395,47 zł

 

CEL PROJEKTU:

Promowanie terenów położonych na obszarze LGD „Jurajska Kraina” poprzez przedstawienie go jako atrakcyjnego dla turystyki oraz poprzez dostarczenie informacji w oparciu o lokalne walory przyrodnicze, kulturowo-historyczne i tradycje regionalne. Operacja przyczyniła się również do podniesienia świadomości mieszkańców na obszarze LGD w zakresie ekologii, historii i etnografii. Ukazana została atrakcyjność przyrodnicza regionu poprzez udział w przedsięwzięciu turystów, a także mieszkańców aglomeracji krakowskiej i śląskiej.

 

 

 

 

Modernizacja szlaku turystycznego z Doliny Prądnika do kościoła w Grodzisku – zespół architektoniczny Pustelni Bł. Salomei

wnioskodawca  Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NM P i Św.
Józefa Rzemieślnika w Ojcowie-Grodzisku
wnioskowana kwota  25 000,00 zł
wartość projektu  40 656,04 zł

 

CEL PROJEKTU:

Rozwój turystyki i rekreacji na terenie LGD „Jurajska Kraina” poprzez modernizację szlaku turystycznego,
dojścia do zabytkowego kompleksu architektonicznego.

 

 

 

 

Utworzenie Ścieżki edukacyjnej pn. Stawy rybne w Ojcowskim Parku Narodowym wraz z organizacją szkolenia

wnioskodawca  Magdalena Węgiel „Pstrąg Ojcowski”
wnioskowana kwota  24 992,57 zł
wartość projektu  37 172,72 zł

 

CEL PROJEKTU:

Zachowanie cennego dziedzictwa krajobrazowego i historycznych stawów rybnych w Ojcowskim Parku Narodowym poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej promującej te walory.

 

 

 


 Imprezy kulturalne

 

 

Organizacja imprezy kulturalnej „Święto Baby”

wnioskodawca Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
wnioskowana kwota  14 640,00 zł
wartość projektu  21 369,48 zł

 

CEL PROJEKTU:

Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy kulturalnej związanej z promocją lokalnych walorów i dziedzictwa kulturowego.

 

 

 

 

Organizacja imprezy kulturalnej pn. „Noc Świętojańska – tygiel tradycji kulturowych”

wnioskodawca  Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
wnioskowana kwota  10 800,00 zł
wartość projektu  15 339,00 zł

 

CEL PROJEKTU:

Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy kulturalnej związanej z promocją lokalnych walorów i dziedzictwa kulturowego.

 

 

 

 

Zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „My pierwsza Brygada…” – 100-lecie wymarszu kompanii kadrowej

wnioskodawca  Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
wnioskowana kwota  6 400,00 zł
wartość projektu  8 755,00 zł

 

CEL PROJEKTU:

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy kulturalnej związanej z promocją lokalnych walorów i regionalnego dziedzictwa kulturowego.

 

 

 

 

Kultywowanie lokalnej gwary poprzez organizację Festiwalu Godki Krakowskiej

wnioskodawca  Gminny Ośrodek Kultury w Iwanowicach
wnioskowana kwota  20 600,00 zł
wartość projektu  28 207,00 zł

 

CEL PROJEKTU:

Kultywowanie i promocja – w festiwalowej formule atrakcyjnej dla odbiorcy – lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację konkursowego przeglądu gwary krakowskiej oraz stoisk z tradycyjnymi potrawami.

 

 

 

 

Renowacja obiektu zabytkowego w Sułoszowej – Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, wpisanego do rejestru zabytków

wnioskodawca Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętsze go Serca Pana Jezusa w Sułoszowej
wnioskowana kwota 24 480,00 zł
wartość projektu 31 000,00 zł

 

CEL PROJEKTU:

Promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez renowację drzwi zabytkowego kościoła w Sułoszowej.

 

 

 


Kursy, Warsztaty, Wystawy

 

 

Kurs komputerowy dla seniorów z centrum kultury w Sułoszowej

wnioskodawca Centrum Kultury w Sułoszowej
wnioskowana kwota 4 025,62 zł
wartość projektu 6 756, 06 zł

 

CEL PROJEKTU:

Przygotowanie seniorów do samodzielnego korzystania z komputera oraz wyszukiwania informacji w Internecie. Jego uczestnicy nauczyli się obsługi poczty elektronicznej i komunikatorów.

 

 

 

 

Warsztaty garncarskie, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła

wnioskodawca Centrum Kultury w Sułoszowej
wnioskowana kwota 11 572,40 zł
wartość projektu 15 577,04 zł

 

CEL PROJEKTU:

Kultywowanie dawnych zawodów rzemiosła w celu przybliżenia młodzieży tradycyjnej produkcji naczyń i innych wyrobów z gliny, używanych przez naszych przodków.

 

 

 

 

Powstanie Styczniowe w Dolinie Prądnika i w okolicy – wystawa i towarzyszące jej warsztaty

wnioskodawca Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki
wnioskowana kwota 23 480,30 zł
wartość projektu 29 505,96 zł

 

CEL PROJEKTU:

Upamiętnienie 150. rocznicy powstania styczniowego. Wystawa była pokazywana najpierw na zamku w Pieskowej Skale, a później w kilku okolicznych kościołach. Wystawa przedstawiła wydarzenia powstańcze, które miały miejsce na tym terenie, postaci lokalnych bohaterów, ludzi ważnych i ciekawych, o których często milczą podręczniki historii i nie pamiętają już potomni. Wystawie towarzyszyły warsztaty edukacyjno-artystyczne zapoznające z tradycją biżuterii patriotycznej.

 

 

 

 

Utworzenie grupy teatralnej oraz wyposażenie sali teatralnej przy Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale

wnioskodawca Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
wnioskowana kwota 16 718,19 zł
wartość projektu 22 950,85 zł

 

CEL PROJEKTU:

Aktywny rozwój społeczności lokalnej poprzez stworzenie i udział w działaniach amatorskiej grupy teatralnej. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców przez organizowanie przedstawień przyczyni się do wzmocnienia więzi z dziedzictwem kulturowym regionu oraz do kultywowania tradycji i obrzędów.

 

 

 

 

Warsztaty edukacyjno-muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz zakup instrumentów muzycznych dla dzieci i młodzieży

wnioskodawca Centrum Kultury w Sułoszowej
wnioskowana kwota 22 409,05 zł
wartość projektu 33 764,05 zł

 

CEL PROJEKTU:

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej po- Kursy, warsztaty, wystawy przez zorganizowanie warsztatów edukacyjno-muzycznych dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Sułoszowej z terenu LGD „Jurajska Kraina”. Projekt miał na celu promowanie utalentowanych młodych ludzi, popularyzację twórczości muzycznej, kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej oraz stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu instrumentalnego.

 

 

 

 

Warsztaty fotograficzne, dziennikarskie i grafiki komputerowej

wnioskodawca Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
wnioskowana kwota 16 110,04 zł
wartość projektu 23 668,04 zł

 

CEL PROJEKTU:

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez wypracowanie konkretnych umiejętności oraz wzbudzenie pasji w uczestnikach. Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym, tj. warsztatów fotograficzno-dziennikarskich oraz warsztatów grafiki komputerowej, zakończyło się stworzeniem materiałów promujących region, jego dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

 

 

 

 

Zakup ścianek wystawienniczych i zorganizowanie wystawy fotografii „Ślady skalskich pokoleń, miejsc i wydarzeń”

wnioskodawca Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale
wnioskowana kwota 13 555,20 zł
wartość projektu 22 949,12 zł

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup ścianek wystawienniczych i organizację wystawy ukazującej bogactwo kulturowe gminy Skały i promującej historię, zabytki i mieszkańców.

 

 

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress