jurajska kraina telefon +48 12 380 10 61
mapa strony MAPA STRONY

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:
Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin

DZIAŁALNOŚĆ LGD

 


2015r.

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

6 listopada 2015r. odbyło się Święto Niepodległości w gminie Jerzmanowice-Przeginia. W ramach obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, 35. rocznicy Solidarności, 25. rocznicy Samorządności i 10. rocznicy „Pamięć i Tożsamość” Jan Paweł II – został oficjalnie otwarty Gminny Ośrodek Kultury w którym wziął udział Minister ds. polityki kultury Wojciech Kolarski, a uroczystego poświęcenia dokonał Biskup Sosnowiecki ks. Grzegorz Kaszak. Główne obchody odbyły się w Chochołowym Dworze gdzie miały miejsce koncerty, występy i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz ogłoszenie wyników i wręczenia nagród laureatom biegu, turnieju i konkursów zorganizowanych jako wydarzenia towarzyszące tj. I bieg Niepodległości o puchar Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia, I niepodległościowy turniej szachowy, wystawa 35 lat Solidarności.

Wydarzenie to było znakomitą okazją do promowania LGD Jurajska Kraina wśród uczestników. Dzięki realizacji wydarzenia LGD z powodzeniem wpisała się w działania kultywowanie lokalnych tradycji i działanie na rzecz kultury pamięci.

Współorganizatorzy uroczystości: Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”, Chochołowy Dwór, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Szkolny Związek Sportowy w Przegini, Szkoły z terenu Gminy, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

 

 

 

Relacja z 2 cyklu konsultacji społecznych w Iwanowicach

W dniu 20.10.2015r. o godz. 18-tej w urzędzie Gminy w Iwanowicach odbyły się konsultacje społeczne prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcza. Drugi cykl spotkań, dotyczył podsumowania analizy obszaru, dużą część spotkania zdominowała rozmowa nad pomysłami możliwymi do realizacji w nowym okresie programowania. Uczestnicy konsultacji wskazali, obszar ma bogatą ofertę dla turystów ale jest brak inicjatyw promujących te walory, zaznaczono aby podjąć działania promujące obszar, ponadto zwrócono uwagę aby przeprowadzono modernizację i budowę boisk sportowych, powstanie miejsca historycznego, które by upamiętniało bogatą historię Gminy Iwanowice, powiększono liczbę placów zabaw i aby były one dodatkowo wyposażone w siłownie zewnętrzne.

 

 

 

Relacja z 2 cyklu konsultacji społecznych w Słomnikach

Wczoraj 15.10.2015r. w urzędzie Gminy w Słomnikach odbył się 2 cykl konsultacji społecznych. Przedmiotem spotkania, było praca nad pomysłami możliwymi do realizacji w nowym okresie programowania oraz podsumowanie analizy obszaru. Podczas spotkania zostały zaproponowane projekty do realizacji: zakup straganów na jarmarki, zakup sceny estradowej, zakup strojów dla KGW, modernizacja i budowa boisk sportowych, budowa placów zabaw z siłowniami zewnętrznymi, organizacja turniejów piłkarskich, siatkarskich, tenisa stołowego, organizacja wydarzeń historycznych z terenu Gminy Słomniki, organizacja jarmarku  produktami regionalnymi wraz z platformą produktów aby bezpośrednio można było zakupić u producenta i wiele innych projektów. Konsultacje były prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcza.

 

 

 

Relacja z 2 cyklu konsultacji społecznych w Skale

W miniony wtorek tj. (13.10.2015r.) o godz. 18-tej w urzędzie Gminy w Skale odbyły się konsultacje społeczne prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcz. Przedmiotem drugiego cyklu spotkań, było podsumowanie analizy obszaru oraz praca nad pomysłami możliwymi do realizacji w nowym okresie programowania. Podczas spotkania mieszkańcy wskazali, że zapotrzebowanie jest na zbudowanie infrastruktury turystycznej w związku na bliskie sąsiedztwo Ojcowskiego Parku Narodowego, powstanie bazy około turystycznej, zagospodarowanie terenów wokół miejsc pełniących funkcji społeczno-kulturalnych, powstanie miejsca historycznego, które by upamiętniało bogatą historię Gminy Skała.

 

 

 

Relacja z 2 cyklu konsultacji społecznych w Jerzmanowicach-Przegini

W dniu 07.10.2015r. o godz. 18-tej w Zespole Szkół w Przegini odbyły się konsultacje społeczne prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcza. Drugi cykl spotkań, dotyczył podsumowania analizy obszaru, dużą część spotkania zdominowała rozmowa nad pomysłami możliwymi do realizacji w nowym okresie programowania. Uczestnicy spotkania wspomnieli o zanikłym zagłębiu rzemiosła z czego znana była Gmina Jerzmanowice i tu widzą szansę aby wrócić do korzeni, następnymi pomysłami była poprawa infrastruktury technicznej, remonty istniejących świetlic wiejskich, organizacja imprez, wspomniano też o potrzebach rolników, zwrócono też uwagę na turystów aby wzbogacić ofertę turystyczną.

 

 

 

Relacja z 2 cyklu konsultacji społecznych w Sułoszowej

W dniu wczorajszym (05.10.2015r.) o godz. 18-tej w urzędzie Gminy w Sułoszowej odbyły się konsultacje społeczne. Na spotkaniu mieszkańcy wskazali, że jest zapotrzebowanie na poprawę infrastruktury turystycznej, zagospodarowanie terenów wokół remiz OSP, powstanie nowych placów zabaw, wskazano na potrzeby związane z energią odnawialną. Ponadto przedmiotem spotkania, było podsumowanie analizy obszaru mające na celu rozpoczęcie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina. Konsultacje były prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcza.

 

 

 

Piknik Rodzinny i dożynki w Sułoszowej

Była to impreza plenerowa zorganizowana 30.09.2015r. w Gminie Sułoszowa w ramach obchodów 700-lecia Sułoszowej. W ramach działań promocyjnych LGD chciała zwrócić uwagę na wspólny i aktywny wypoczynek rodziców z dziećmi. Podczas pikniku ustawione było stoisko LGD z gadżetami i materiałami informacyjnymi, które było licznie odwiedzane. Podczas rozmów mieszkańcy byli zapraszani na organizowane na terenie gminy konsultacje społeczne związane z przystąpieniem do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Jurajskiej Krainy. Dzięki realizacji imprezy LGD z powodzeniem wpisała się w oczekiwania mieszkańców i była kolejna okazja do wypromowania i zaprezentowania swoich zadań i założeń.

 

 

 

Odbyły się konsultacje w Gminie Iwanowice

W dniu wczorajszym (22.09.2015r.) o godz. 18-tej w urzędzie Gminy w Iwanowicach odbyły się konsultacje społeczne prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcza mające na celu rozpoczęcie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina. W konsultacjach uczestniczyło 21 osób m.in. Wójt Gminy Robert Lisowski, pracownicy Gminy Iwanowice,  przedstawiciele stowarzyszeń, radni, sołtysi, przedsiębiorcy, rolnicy, mieszkańcy oraz Panie z KGW. Podczas konsultacji została przeprowadzona analiza SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) dotyczące obszaru Gminy Iwanowice.

 

 

 

Odbyły się konsultacje w gminie Słomniki

W dniu wczorajszym (16.09.2015r.) o godz. 18-tej w urzędzie gminy w Słomnikach odbyły się konsultacje społeczne prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcza mające na celu rozpoczęcie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina. W konsultacjach uczestniczyło 17 osób m.in. zastępca Burmistrza Michał Chwastek, Przewodniczący rady gminy Grzegorz Płażek, pracownicy Gminy Słomniki, przedstawicielki spółdzielni mieszkaniowej, przedstawiciele stowarzyszeń, radni, sołtysi, przedsiębiorcy, rolnicy, mieszkańcy oraz Panie z KGW. Podczas konsultacji została przeprowadzona analiza SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) dotyczące obszaru Gminy Słomniki.

 

 

 

Odbyły się konsultacje w gminie Sułoszowa

W dniu wczorajszym (14.09.2015r.) o godz. 18-tej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sułoszowej odbyły się konsultacje społeczne prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcza mające na celu rozpoczęcie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina. W konsultacjach uczestniczyło 19 osób m.in. Wójt Gminy Stanisław Gorajczyk, Przewodniczący rady gminy Janusz Pasternak, zastępca przewodniczącego Adam Bąk, Kierownik GOK-u Zofia Rech, radni, sołtysi, przedsiębiorcy, rolnicy oraz Panie z KGW. Podczas konsultacji została przeprowadzona analiza SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) dotyczące obszaru Gminy Sułoszowa.

 

 

 

Odbyły się konsultacje społeczne w Gminie Skała

W dniu wczorajszym (10.09.2015r.) o godz. 18-tej w hali widowiskowo-sportowej w Skale odbyły się konsultacje społeczne mające na celu rozpoczęcie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina. W konsultacjach uczestniczyło 20 osób m.in. Burmistrz Gminy Tadeusz Durłak, Przewodnicząca rady gminy Jolanta Penkala, radni, sołtysi, przedsiębiorcy, rolnicy oraz Panie z KGW. Podczas konsultacji została przeprowadzona analiza SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) dotyczące obszaru Gminy Skała.

 

 

 

Pierwsze konsultacje za nami!!!

W dniu wczorajszym (8.09.2015r.) o godz. 18-tej w urzędzie gminy w Jerzmanowicach –Przegini zostały przeprowadzone jedne z pierwszych konsultacji społecznych mające na celu rozpoczęcie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina. W konsultacjach uczestniczyło 31 osób m.in. Wójt Gminy Adam Piaśnik, Przewodniczący rady gminy Robert Bąbka, radni, sołtysi, przedsiębiorcy, rolnicy oraz Panie z KGW. Podczas konsultacji została przeprowadzona analiza SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) dotyczące obszaru Gminy.

 

 

 

VIII Małopolskie Święto Czosnku

26 lipca 2015r. LGD Jurajska Kraina uczestniczyła w VIII Małopolskim Święcie Czosnku, które organizowane jest co roku przy współpracy dwóch gmin słynących z produkcji czosnku – Słomnik i Radziemic. Do Prandocina zjechało wielu gości: władze województwa, liczni posłowie, przedstawiciele agencji i organizacji rolniczych, producenci czosnku oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, aby świętować kolejne zbiory rośliny o wielu, zarówno kulinarnych jak i leczniczych, zastosowaniach.

Podczas czosnkowego święta miał miejsce występ Grzegorza Płażka Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słomnikach, który wcielił się w postać zabawnego handlarza, który w zabawny sposób opowiedział o trudach i znojach pracy producenta czosnku. Występ był bardzo zabawny o czym świadczyły wybuchy śmiechu publiczności.

Kolejnym punktem programu czosnkowego święta były konkursy na najlepszą potrawę, czosnkową ozdobę oraz warkocz. Nie zabrakło też zabaw dla dzieci i dorosłych, takich jak plecenie czosnkowych warkoczy czy rzut czosnkiem do celu, zorganizowanych przez animatorów Centrum Kultury. Prócz możliwości degustacji tradycyjnych specjałów i udziału w konkursach zgromadzona publiczność mogła zasięgnąć porad doradców rolniczych. Dla wielbicieli muzyki i skocznej zabawy organizatorzy przygotowali występ zespołu coverowego Kormorany, który porwał wiele osób do tańca przy melodii utworów takich jak Dwudziestolatki, Rudy rydz czy 10 w skali Beauforta. Obchody VIII Małopolskiego Święta Czosnku, tanecznie i wesoło, zakończono późnym wieczorem.

 

 

 

Święto czekolady w Niedźwiedziu

12 lipca 2015r. odbyło się po raz kolejny Święto Czekolady organizowane przez MGCK dzięki wsparciu LGD Jurajska Kraina i firmy Wawel S.A. Zabawy i konkursy, których tematem prze­wodnim jest słodki przysmak dzieci i doro­słych, to znak rozpoznawczy Święta Czeko­lady. Nie zabrakło też zabaw sportowych takich jak wyścigi w workach oraz zespołowe biegi na nartach. Słodką zabawę zakończyliśmy późnym popołudniem pokazem wielkich ba­niek mydlanych. W tym roku w ramach czekoladowych atrakcji zbijaliśmy baloniki wypełnione cukierkami, łowiliśmy czekoladowe rybki, rzucaliśmy do celu, aby zdobyć słodką na­grodę i malowaliśmy czekoladowe obrazy.

 

 

 

Noc Świętojańska w Jerzmanowicach

21 czerwca 2015 roku, rozpoczęły się o godz. 14:30 obchody Nocy Świętojańskiej w Jerzmanowicach. W programie był m.in. „I Festiwal Piosenki Polskiej” z przebojami lat 60 i 70-tych w wykonaniu dzieci i młodzieży, gra terenowa „Przeszłość z Przyszłością na spacerze Nordic Walking”, która otworzy ścieżkę spacerową nordic walking na terenie Naszej Gminy. Nie zabrakło również występów muzyczno-tanecznych w tym: Młodzieżowego Zespołu „MAZURECZEK”, Zespołu „SOKOŁY”, dzieci i młodzieży ze Studia SK-ART. Część artystyczną zapewni Kapela ludowa „BOROWIACY”. Na zakończenie – zabawa taneczna – gra Zespół „SECRET BAND” – wstęp wolny! Już od soboty (20 czerwca) rozpoczęły się rozgrywki drużyn w „Turnieju Siatkówki Plażowej” i trwały do niedzieli! Punkt informacyjny naszego Stowarzyszenia był licznie odwiedzany. Rozdaliśmy wiele materiałów informacyjnych oraz gadżetów promocyjnych. Biuro LGD w składzie: Dorota Buczek, Piotr Foszcz i Robert Toch, udzielali informacji o możliwościach, pozyskania funduszy z UE przy wsparciu biura „LGD Jurajska Kraina”. Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy do odwiedzenia naszego biura na ul. Szkolnej 4 w Skale.

 

 

 

Rajd Nordic Walking Park „Na Jurze”

Sobota 20 czerwca 2015 roku na długo zapisze się w pamięci osób, które przybyły do Skały na rajd Nordic Walking inaugurujący  Nordic Walking Park „Na Jurze”. Bazą rajdu był kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skale. Przed zaplanowanym na godzinę 17.00 wyjściem na trasę rajdu, uczestnicy skorzystali z zajęć ABC Nordic Walking i porad Instruktorów Stacji Zdrowie. Po wspólnej rozgrzewce, miała miejsce miła uroczystość. Prezes LGD „Jurajska Kraina” Pani Dorota Buczek oficjalnie otworzyła Nordic Walking Park „Na Jurze”, a ciepłe słowa do uczestników rajdu skierował Burmistrz Miasta i Gminy Skała Pan Tadeusz Durłak. Po części oficjalnej uczestnicy rajdu pomaszerowali 6-kilometrową pętlą – zielonym szlakiem Nordic Walking Park „Gmina Skała” łączącym Skałę z Ojcowem. Wspaniałe ścieżki w Ojcowskim Parku Narodowym, ciekawe zejście wąwozem Zamkowa Droga, przemarsz przez centrum starego Ojcowa alejkami u podnóża Zamku w Ojcowie czy podejście urokliwą Drewnianą Drogą do Skały to obrazy które wszyscy zapamiętamy. Po powrocie na uczestników czekał gorący posiłek. Tradycyjnie na zakończenie przystąpiliśmy do losowania nagród, a każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom uczestnictwa w rajdzie. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwała profesjonalna ekipa z biura LGD „Jurajska Kraina” – Pani Ewelina Wilk i Panowie Piotr Foszcz i Robert Toch. Była to świetna promocja dla LGD Jurajska Kraina.

 

 

 

V Jarmark Skalski

W niedzielę 7 czerwca 2015 r. odbył się „V Jarmark Skalski” przy udziale Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina” w ramach tegorocznych obchodów „Dni Skały”. Koła Gospodyń Wiejskich z Przybysławic, Barbarki, Maszyc, Smardzowic, Szczodrkowic, Cianowic oraz Skały przygotowały atrakcyjne stoiska, na których prezentowane były przysmaki kulinarne, cieszące się jak co roku dużym powodzeniem. Na Jarmarku nie mogło także zabraknąć punktu informacyjnego naszego Stowarzyszenia, Wśród zebranych były władze samorządowe gminy Skała: Pan Burmistrz Tadeusz Durłak, Pan Sekretarz Tadeusz Boroń oraz Radni Rady Miejskiej w Skale z Panią Przew. Jolantą Penkalą. Dziękujemy za wspaniałą współpracę panu Grzegorzowi Kowalikowi, Dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale oraz Pracownikom Centrum. Punkt informacyjny naszego Stowarzyszenia był licznie odwiedzany. Rozdaliśmy wiele materiałów informacyjnych oraz gadżetów promocyjnych. Biuro LGD w składzie: Dorota Buczek, Piotr Foszcz, Ewelina Wilk i Robert Toch, udzielali informacji o możliwościach, pozyskania funduszy z UE przy wsparciu biura „LGD Jurajska Kraina”. Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy do odwiedzenia naszego biura na ul. Szkolnej 4 w Skale.

 

 

 

VI Mistrzostwa Krakowa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych

2 czerwca 2015r. na terenie 4 szkół w Gminie Słomniki 22 drużyny z ratowniczych służb mundurowych walczyło o miano najlepszej i najskuteczniejszej w niesieniu pomocy. Zawodom towarzyszyły szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci oraz pokazy ratownicze. Gmina Słomniki była gospodarzem i współorganizatorem tegorocznych VI Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych. Były one okazją dla zawodowych strażaków, policjantów, żołnierzy do sprawdzenia własnych umiejętności oraz do sportowej rywalizacji. Obok równolegle trwały zabawy i konkursy dla dzieci — z najbogatszym programem na dziedzińcu szkoły w Słomnikach. Młodzi ludzie mogli też poznać zasady udzielania pierwszej pomocy. Podczas tego wydarzenia nie mogło także zabraknąć punktu informacyjnego Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina który był pełen gadżetów dla najmłodszych oraz słodkich niespodzianek. Pracownicy Biura LGD udzielali informacji o działalności Jurajskiej Krainy, rozdawali mapy, foldery, widokówki, opaski odblaskowe. W oficjalnych uroczystościach, które miały miejsce na placu przed Halą Sportową w Słomnikach, wzięło udział wielu znamienitych gości. Między innymi posłowie na Sejm Lidia Gądek i Piotr Ćwik, Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, Wicestarosta Krakowski Wojciech Pałka, Radni Województwa i Powiatu Krakowskiego Adam Domagała i Włodzimierz Tochowicz, Krzysztof Malik, Wójtowie Gmin Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak i Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik, szefowie służb mundurowych startujących drużyn, szefowie jednostek OSP naszej gminy, Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel, radni miejscy na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Słomnikach Grzegorzem Płażkiem, dyrektorzy szkół i przedszkoli. Zwycięzcy otrzymali puchary i sprzęt ratowniczy. Jurajska Kraina dziękuje wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w przygotowanie i przebieg imprezy.

 

 

 

VII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina” w dniach od 10-12 kwietnia 2015 roku brała udział w VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Targi angażują branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy. Impreza promuje wyjątkowe miejsca, obiekty oraz produkty regionalne, tradycyjne i lokalne. Malownicze zakątki kraju, miejsca, w których zatrzymuje się czas, pyszny pstrąg ojcowski – z takimi propozycjami zapoznać się mogli odwiedzający stoisko Lokalnej Grupy Działania Jurajskiej Krainy.

 

 

 


2014r.

 

Liga Jurajska

Z pomysłu Zarządu MLF w Skale przygotowano sportowy projekt „LIGA JURAJSKA” dla uczniów szkół gimnazjalnych. Projekt bardzo ważny dla tej grupy wiekowej, gdyż nie ma dla nich obecnie odpowiedników turniejów takich jak: Puchar Orlika, Z podwórka na stadion” – inaczej zwany pucharem Tymbarku czy innych które są skierowane tylko dla uczniów szkół podstawowych a nie gimnazjów. Piłkarze w wieku gimnazjalnym zostali zapomniani przez Związki, Stowarzyszenia organizujące turnieje. Podczas spotkania zorganizowanego w biurze Stowarzyszenia LGD „Jurajska Kraina” z przedstawicielami MLF-u w Skale oraz administratorami Orlików z terenu Jurajskiej Krainy został omówiony turniej i przyjęty regulamin rozgrywek oraz harmonogram. LGD „Jurajska Kraina” została współorganizatorem i sponsorem nagród tego turnieju.

 

 

 

Wieczór Niepodległości w gminie Jerzmanowice-Przeginia

7 listopada 2014 roku odbył się w gminie Jerzmanowice-Przeginia „Wieczór Naszej Niepodległości” – tradycyjne spotkanie społeczności gminy oraz zaproszonych gości organizowane z okazji Święta Niepodległości. Chochołowy Dwór rozbrzmiewał do późnych godzin wieczornych chóralnym śpiewem pieśni patriotycznych. Swoje talenty zaprezentowały zespoły i orkiestry z terenu Gminy, począwszy od młodych artystów ze Świetlicy „Nadzieja” oraz zespołu „Mazureczek” i „Sokoły” po Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora oraz orkiestrę dętą z Przegini. W spotkaniu uczestniczył również znany muzyk jazzowy – Jerzy Bożyk, który od kilku lat jest stałym gościem i przewodnikiem muzycznym „Wieczorów Naszej Niepodległości”. Również w tym roku akompaniował on wspólnym śpiewom, a na zakończenie spotkania zaprezentował krótki recital, na który złożyły się piosenki lwowskie, pieśni patriotyczne i standardy jazzowe. W programie wieczoru znalazło się również wręczenie wyróżnień dla najbardziej zasłużonych dla pracy na rzecz kultury pamięci. Pierwszy dyplom powędrował do Muzeum Archeologicznego w Krakowie, które od wielu lat podejmuje współpracę z Gminą Jerzmanowice-Przeginia, realizując działania edukacyjne adresowane zwłaszcza do najmłodszych. Notabene, również podczas wieczoru pracownicy Muzeum prowadzili zajęcia lepienia z gliny dla dzieci, które przybyły do Chochołowego Dworu ze swoimi rodzicami. Drugie wyróżnienie trafiło do Gminy Jerzmanowice-Przeginia za jej konsekwencję w budowaniu kultury pamięci zwłaszcza na płaszczyźnie ochrony dziedzictwa, także przyrodniczego i krajobrazowego oraz troskę o edukację i wychowanie młodego pokolenia. Wydarzenie to było znakomitą okazją do promowania LGD Jurajska Kraina wśród uczestników. Dzięki realizacji wydarzenia LGD z powodzeniem wpisała się w działania kultywowanie lokalnych tradycji i działanie na rzecz kultury pamięci.

 

 

 

Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe

Jurajska Kraina kolejny raz gościła na tegorocznej imprezie zorganizowanej 5 października 2014r. Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe, odbywają się na Łowiskach wędkarskich Podolsze k/Zatora. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Dolina Karpia we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury Doliny Karpia w Zatorze. Jest to oficjalne zakończenie cyklu imprez i wydarzeń promocyjnych na terenie Doliny Karpia. Na tegoroczny Festiwal Doliny Karpia złożyło się blisko 60 imprez i wydarzeń promocyjnych odbywających się na terenie 3 gmin powiatu wadowickiego (Brzeźnica, Spytkowice, Tomice) i 4 gmin powiatu oświęcimskiego (Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator) tworzących Dolinę Karpia. Wśród imprez odbył się Przegląd Produktów Lokalnych KULINARIA, Mistrzostwa Szkół Gastronomicznych w Grillowaniu Karpia oraz Rajd Rowerowy „ROWEREM NA ŻNIWA”, który cieszył się ogromną popularnością, a swoją metę miał właśnie na łowiskach wędkarskich Podolsze.

 

 

 

Piknik rodzinny Żegnaj lato na rock’n’roll

21 września 2014r. Centrum Kultury w Słomnikach, przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina” zorganizowało piknik rodzinny na zakończenie lata. W parku przy ulicy Wolności w godzinach popołudniowych można było zobaczyć występ zespołu tanecznego (który ćwiczył w MGCK w czasie wakacji), zespołu Trójka oraz wokalistek: Kasi Białokoz i Kasi Polak. W tym samym czasie dzieci mogły pobawić się w indiańskiej wiosce – przygotowały pióropusze, malowały buzie, szukały tropów dzikich zwierząt, ścigały się skacząc w workach czy biegając w specjalnych „nartach”.  Wieczorem na scenie wystąpił duet akustyczny Git’n’roll oraz zespół Gra Wstępna. Niestety z powodu nieprzyjaznej, deszczowej aury, zespół musiał zakończyć swój koncert wcześniej. Przez cały czas trwania pikniku można było odwiedzić stoisko Jurajskiej Krainy, można było skorzystać z dmuchanych atrakcji czy strzelnicy do paintballa. Największą popularnością cieszyło się kulinarne stoisko pań z KGW z Prandocina Wysiołka, które przygotowały przepyszne ciepłe przekąski i ciasta.

 

 

 

Pożegnanie lata w Zalesiu

W piękny słoneczny dzień w miejscowości Zalesie żegnaliśmy lato. Dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina, Gminnego Ośrodka Kultury w Iwanowicach, OSP Zalesie i KGW Zalesie, Radnego Sołectwa Zalesie Pana Edwarda Stopińskiego oraz Mieszkańców tej miejscowości, zorganizowany został „Jurajski Piknik Rodzinny – Pożegnanie Lata 2014”, który odbył się w dniu 6 września. Nauka tańca, malowanie twarzy, zabawa na dmuchańcach i trampolinie oraz grill to tylko niektóre z atrakcji jakie czekały na naszych milusińskich. Dzięki realizacji wydarzenia LGD z powodzeniem wpisała się w oczekiwania i była kolejną okazją do wypromowania i zaprezentowania swoich zadań i założeń.

 

 

 

Piknik Rodzinny w Sułoszowej

W dniu 31.08.2014r. miała miejsce impreza plenerowa w Gminie Sułoszowa w formie pikniku rodzinnego przy okazji Dożynek gminno-parafialnych. W ramach działań promocyjnych LGD chciała zwrócić uwagę na wspólny i aktywny wypoczynek rodziców ze swoimi dziećmi, dlatego tez przygotowano wiele gier i zabaw do nich skierowanych. Wszystkie te zabawy cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, każde dziecko uczestniczące w zabawie dostawało drobny upominek. W wydarzeniu uczestniczyła bardzo duża ilość dzieci wraz z rodzicami. Nie widzieliśmy tulu uśmiechniętych osób aż się miło i wesoło robiło. Nasi najmilsi zaskoczyli nas i animatorów Swoją kreatywnością. Radości było co nie miara nawet Rodzice świetnie się bawili, widać na załączonych zdjęciach po cichu mówili, że zazdroszczą swoim pociechom i z miłą chęcią chcieliby zmienić się w dziecko choć na jeden dzień.

 

 

 

Czar Pustyni

Przedstawiciele LGD Jurajska Kraina kolejny raz uczestniczyli w imprezie plenerowej „Czar Pustyni” która odbyła się 23.08.2014r. Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie LGD „Nad Białą Przemszą” oraz gminę Klucze na wzgórzu Czubatka przy Pustyni Błędowskiej. Wydarzenie odbywa się w sierpniu na zakończenie wakacji. Przybywający mogli skosztować przysmaków z całej Małopolski przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich i lokalne grupy działania. Podczas tej imprezy stoisko LGD było licznie odwiedzane przez mieszkańców Gminy i Gości imprezy, rozdano dużą ilość materiałów promocyjnych i przybliżono położenie i atrakcje turystyczne LGD „Jurajska Kraina”.

 

 

 

IV Letni Jurajski Turniej LKS Maszycanka Maszyce

W dniach 15-17 sierpnia 2014 r. na obiekcie sportowym LKS Maszycanka-Maszyce odbywał się IV Letni Jurajski Turniej LKS Maszycanka-Maszyce o Puchar Prezesa LKS Maszycanka. Jednym z punktów programu był mecz oldboi LKS Maszycanka i LZS Skalanka, wygrany przez gospodarzy (3-2). Przybyli na uroczystość goście mogli wysłuchać koncertu Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic, a następnie zobaczyć pokaz sprzętu strażackiego oraz udzielania pierwszej pomocy przez OSP Maszyce i OSP Szczodrkowice, a także wziąć udział w licznych konkursach dla dzieci i rodziców. Na zakończenie goście mogli dopingować swoją drużynę w meczu finałowym IV Jurajskiego Letniego Turnieju o Puchar Prezesa LKS Maszycanka. Współorganizatorem obchodów 30-lecia powstania klubu byli: LKS Maszycanka-Maszyce i Stowarzyszenie LGD „Jurajska Kraina”.

 

 

Jurajski Piknik Strażacki w Damicach

W niedzielne popołudnie 27 lipca 2014r. w Damicach odbył się Piknik Strażacki zorganizowany przez Wójta Gminy Iwanowice, Lokalną Grupę Działania „Jurajska Kraina”, Gminny Ośrodek Kultury Iwanowi­ce, OSP Damice. W pikniku udział wzięły również polskie dzieci z zaprzyjaźnione­go z Gminą Iwanowice miasta Latyczów (Podole, Ukraina), które przebywały na terenie Małopolski na zaproszenie Związku Gmin i Powiatów Małopolski. W ramach corocznego programu w Małopolsce przebywa ok. 150 dzieci z pol­skich rodzin mieszkających w krajach Europy Wschodniej. Ponieważ z Latyczowa przebyła dziewiątka dzieci oraz opiekunka, dzieci te zostały zaproszone na uroczystość w Damicach. Dzieci te podziękowały za możliwość przebywa­nia na ziemi przodków oraz wsparcie ja­kiego udziela Ukrainie Polska. Pięknie zaśpiewały dwie wzruszające pieśni: „Barkę” oraz „Podaj rękę Ukrainie”. Podczas pikniku został zorganizowany konkurs na najsmaczniejszą i najładniejszą potrawę regionalną. Którego celem było zachęcanie do tradycji kulinarnych, popularyzowanie tradycji regionalnej, rozwijanie zainteresowań regionem i tradycją kulinarną. Tematem przewodnim była „Potrawa chłopska”. Nagrodami były kosze ze słodyczami. Potrawy były tak dobre że żal było nie nagrodzić wszystkich uczestników konkursu. Na zakończenie uroczystości wystą­piła Orkiestra Dęta Naramianka z Naramy.

 

 

 

Szkolenie dla beneficjentów z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” organizowało szkolenie w dniu 22 lipca (wtorek) 2014r. o godzinie 16:00 w siedzibie biura ul. Szkolna 4 w miejscowości Skała. Uczestnicy szkolenia uzyskali informacje o warunkach przyznania pomocy, jakie koszty podlegają refundacji w ramach realizacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, przeszkolono uczestników z wypełniania wniosków o dofinansowanie. Podano przykłady projektów możliwych do realizacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, zostali poinformowani o bezpłatnym doradztwie, którego będzie udzielało Biuro.

 

Festyn sportowy w Miłocicach

19 lipca 2014 r. w Miłocicach odbył się festyn sportowy zorganizowany przez Ludowy Klub Sportowy „Jantar” Miłocice oraz Stowarzyszenie LGD „Jurajska Kraina”. W ramach festynu rozegrano następujące konkurencje: Turniej tenisa stołowego, Strzelanie z broni pneumatycznej do tarczy, Turniej piłki nożnej z udziałem trzech drużyn: LKS Słomniczanka, Drużyna z Poskwitowa i LKS „Jantar” Miłocice. Dzieciom zorganizowano gry i zabawy. Ponadto dla wszystkich uczestników festynu został przygotowany poczęstunek w postaci kiełbasek i mięsa z grilla oraz napojów chłodzących.

 

 

 

Szkolenie dla beneficjentów z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” organizowało szkolenie w dniu 15 lipca (wtorek) 2014r. o godzinie 16:00 w siedzibie biura ul. Szkolna 4 w miejscowości Skała. Uczestnicy szkolenia uzyskali informacje o warunkach przyznania pomocy, jakie koszty podlegają refundacji w ramach realizacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, przeszkolono uczestników z wypełniania wniosków o dofinansowanie. Podano przykłady projektów możliwych do realizacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, zostali poinformowani o bezpłatnym doradztwie, którego będzie udzielało Biuro.

 

 

 

Święto czekolady w Niedźwiedziu

13 lipca 2014r. odbyło się trzecie Święto Czekolady organizowane przez MGCK dzięki wsparciu LGD Jurajska Kraina i firmy Wawel S.A. Tym razem słodkie święto zawitało do Niedźwiedzia. Zabawy i konkursy, których tematem prze­wodnim jest słodki przysmak dzieci i doro­słych, to znak rozpoznawczy Święta Czeko­lady. W tym roku w ramach czekoladowych atrakcji zbijaliśmy baloniki wypełnione cukierkami, łowiliśmy czekoladowe rybki, rzucaliśmy do celu, aby zdobyć słodką na­grodę i malowaliśmy czekoladowe obrazy. Nie zabrakło też zabaw sportowych takich jak wyścigi w workach oraz zespołowe biegi na nartach. Słodką zabawę zakończyliśmy późnym popołudniem pokazem wielkich ba­niek mydlanych.

 

 

 

Jurajskie zawody sportowo-pożarnicze Gminy Sułoszowa w Wielmoży

W ubiegłą niedzielę, tj. 06.07.2014 odbyły się w Wielmoży Jurajskie zawody strażackie. Wśród uczestników należy wymienić młodzież i dorosłych strażaków OSP z terenu naszej gminy (Wielmoża, Wola Kalinowska, Sułoszowa I, II, III) . Pierwsze miejsce zdobyła drużyna OSP z Wielmoży. Zawody rozpoczęły się o godzinie 12:00 od oficjalnego przywitania przybyłych zespołów. Po przywitaniu i rozlosowaniu numerów startowych przyszedł czas na zmagania. Zawody rozegrane zostały tradycyjnie w dwóch konkurencjach ćwiczeniu bojowym (stanowiącym szczególną atrakcję dla zgromadzonej publiczności) oraz w sztafecie pożarniczej 7 x 50m z przeszkodami. Na trybunach panowała przyjazna atmosfera, kibice mocno dopingowali swoich faworytów, a sami zawodnicy konkurowali w duchu fair play.

 

 

 

Piknik Rodzinny w Biskupicach

Na początku lipca 2014 roku w Biskupicach miał miejsce Piknik z Rodziną. Organizatorami imprezy byli: wójt gminy Iwanowice, Gminny Ośrodek Kultury w Iwanowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach oraz LGD „Jurajska Kraina”. Podczas festynu odbył się koncert Orkiestry Dętej „Hejnał” z Sieciechowic i Orkiestry Dętej „Naramianka” z Naramy. Zorganizowano również naukę tańca, a dla uczestników przygotowano upominki. Atrakcją imprezy były pokazy umiejętności drużyn sportowych (męskich, żeńskich i dziecięcych) z gminy Iwanowice.

 

 

 

Jurajski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

16 czerwca 2014 roku odbył się Jurajski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym o puchar wójta gminy Jerzmanowice-Przeginia. W rozgrywkach turniejowych udział wzięło 5 zespołów ze szkół podstawowych oraz 6 drużyn z gimnazjów z terenu gminy. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy oraz sprawnością fizyczną. Zarówno w kategorii szkół podstawowych, jak i gimnazjów najlepsza okazała się drużyna z Przegini. Wyniki testów wiedzy pokazały, że w obydwu kategoriach zwyciężyły także osoby z tej miejscowości. Na torze przeszkód najlepszą sprawnością fizyczną wykazał się gimnazjalista z Jerzmanowic oraz uczeń szkoły podstawowej z Przegini. Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy i puchary z rąk wójta Adama Piaśnika. Dodatkowo każdy otrzymał atrakcyjną nagrodę. Głównym celem Turnieju było przekazanie dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, nauczenie ich udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokazanie, że rower jest idealnym środkiem transportu wpływającym pozytywnie na naszą kondycję i zdrowie. Organizatorami Turnieju byli: Gminne Koło Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach oraz Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”.

 

 

 

Festyn rodzinny w Sułoszowej

8 czerwca 2014 r. odbył się Festyn Rodzinny w Sułoszowej. Impreza plenerowa skierowana była głównie do rodzin z dziećmi. W ramach działań promocyjnych LGD chciała zwrócić uwagę na wspólny i aktywny wypoczynek rodziców ze swoimi dziećmi, dlatego też przygotowano wiele gier i zabaw do nich skierowanych. Wszystkie te zabawy cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Festyn był znakomitą okazją do promowania LGD „Jurajska Kraina” wśród uczestników festynu.

 

 

II Targi Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina” w dniach od 6-8 czerwca 2014 roku brała udział w II Targach Turystyki Weekendowej „ATRAKCJE REGIONÓW”. Impreza promuje wyjątkowe miejsca, obiekty oraz produkty regionalne, tradycyjne i lokalne. Reklamuje także obiekty hotelowe, regiony, agroturystykę i turystykę wiejską, dziedzictwo kulturowe oraz lokalne i regionalne produkty turystyczne. Targi odbywały się w samym sercu Śląska, na terenie Parku Śląskiego (WPKiW w Chorzowie), w sąsiedztwie wesołego miasteczka i ZOO.

 

 

 

I Jurajski Przegląd Śpiewaczy i Kapel Ludowych

7 czerwca 2014r., w Maszkowie, odbył się I Jurajski Przegląd Śpiewaczy i Kapel Ludowych. Obchody rozpoczęły się uroczyście, od Mszy Świętej, którą odprawił Ks. Ryszard Suchanowski Proboszcz Parafii pw. „Trójcy Świętej” w Iwanowicach. Wszyscy obecni na festiwalu mieli przyjemność wysłuchać bardzo pięknego programu, który prezentowały zespoły ludowe występujące podczas przeglądu. Wyrazy podziwu i wdzięczności za wielki talent i wkład, jaki zespoły mają w popularyzowanie kultury Gminy Iwanowice i regionu Jurajskiej Krainy. Jednocześnie wszyscy mamy nadzieje, że dotychczasowa twórcza i owocna praca zespołów będzie się utrzymywać i nadal rozwijać.

Przegląd pozwolił na rozpropagowanie i wypromowanie LGD Jurajska Kraina wśród uczestników z Gminy Iwanowice i w śród przybyłych gości. Była to znakomita okazja do promowania się LGD wśród uczestników gminy Iwanowice i nie tylko.

 

 

 

Fe­styn Świętojański w Iwanowicach

W niedzielne popołudnie 22 czerw­ca 2014r. już po raz drugi rodzice, nauczycie­le, uczniowie Gimnazjum im. Ja­na Pawła II w Iwanowicach razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury i LGD Jurajska Kraina zor­ganizowali dla mieszkańców Iwano­wic i okolicznych miejscowości Fe­styn Świętojański. Na licznie przybyłych gości czekało wiele atrakcji m.in. kiermasz wianków, cegiełki premiowane nagrodami, pyszne domowe ciasta, zapiekanki i przysmaki z grilla. Podczas festynu gimnazjaliści i absolwenci prezentowali swoje talenty bawiąc publiczność. Dodatkową atrakcją był wspaniały występ Orkiestry Dętej „Tempo” z Iwanowic. Dla tatusiów orga­nizatorzy przygotowali kilka konkursów, które sprawdzały m.in. zręczność, szyb­kość, a nawet odwagę, którą panowie mogli się wykazać, malując portrety … swoich małżonek! Zaangażowanie pa­ nów w wykonywanie zadań było godne podziwu. Tego dnia nie zabrakło także życzeń i dedykacji dla wszystkich ojców z okazji ich zbliżającego się święta. Kon­kurs wianków wprowadził zebranych w klimat tej niezwykłej nocy. Dziewczę­ta w białych sukienkach i w kolorowych wiankach z wdziękiem prezentowały się na scenie. Po konkursie młodzież gimna­zjalna wystawiła wspaniałe widowisko obrzędowe pt. „Noc Świętojańska”. Za­równo dziewczęta jak i chłopcy wywią­zali się z powodzeniem z aktorskich wy­zwań. Radosne pląsy wokół ogniska, wal­czyki, polki, skoki nad płomieniami, a nawet szukanie kwiatu paproci wpro­wadziły publiczność w magiczny na­strój. Dopełnieniem tego barwnego wi­dowiska było przejście nad Minóżkę i puszczanie wianków na wodę. Po za­kończeniu obrzędu wszyscy doskonale się bawili razem z zespołem „Barwa”. Dla tych, którzy kupili cegiełki, by wesprzeć Gimnazjum w Iwanowi­cach, ważnym momen­tem było szukanie kwia­tu paproci, czyli losowa­nie nagród. Po emocjo­nującym oczekiwaniu na ogłoszenie wyników dalej bawiono się wesoło do późnych godzin noc­nych. Festyn Świętojań­ski odbył się dzięki współorganizacji z Stowarzyszeniem LGD „Ju­rajska Kraina”, przedsię­biorców, a także prywat­nych osób. Za pomoc serdecznie dziękujemy!

 

 

 

Jurajski Mundial

Z inicjatywy LGD Jurajska Kraina odbyła się impreza sportowa dla uczniów Szkół Podstawowych (rocznik 2003 i młodsi) pod nazwą „Jurajski Mundial 2014”, czyli Turniej Piłki Nożnej. Turniej został rozegrany na obiektach w Iwanowicach, Jerzmanowicach, Skale, Słomnikach i Sułoszowej w dniach: 22.05-11.06.2014 r. Organizatorami „Jurajskiego Mundialu 2014” byli Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”, Gmina Iwanowice, Gmina Jerzmanowice – Przeginia, Gmina Skała, Gmina Słomniki oraz Gmina Sułoszowa. Turniej składał się z kilku etapów: rozgrywki grupowe, ćwierćfinały, półfinały, mecz o III miejsce, finał, a rozgrywki odbywały się w gminach członkowskich Jurajskiej Krainy. Ostatni etap – półfinały, mecz o III miejsce i Finał  odbył się 11 czerwca w Słomnikach. Do półfinału dotarły 4 zespoły: Kamerun (Racławice), Australia (Iwanowice), Szwajcaria (Skała) oraz Niemcy (Słomniki). W rozgrywkach wystąpiło 20 zespołów (łącznie 240 zawodników i zawodniczek) z Gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki oraz Sułoszowa. Organizatorzy przygotowali dla uczestników koszulki, odpowiadające strojom reprezentacji, które wystąpią na Mundialu 2014 a które, w drodze losowania, zostały przypisane drużynom. Turniej pozwolił na rozpropagowanie i wypromowanie LGD „Jurajska Kraina” wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców dzieci uczestniczących w turnieju, stad tez grupa oddziaływania obejmowała dużą populację. Każdy uczestnik Turnieju otrzymał koszulkę reprezentacji w której występował, koszulka była oznakowana wymaganymi logami stowarzyszenia i UE. Dzięki tym koszulkom mocno upowszechniła się wiedza na temat Lokalnej Grupy Działania, przyczyniła się również do utożsamiania ze swoim obszarem zamieszkania. Na potrzeby turnieju stworzona została strona internetowa. Podczas każdego z meczy rozwieszane były banery LGD, rozdawane gadżety oraz materiały informacyjne LGD. Była to znakomita okazja to promowania sie LGD wśród mieszkańców Gmin członkowskich.

Jurajska Kraina gratuluje wyników oraz dziękuje zawodnikom, trenerom, przedstawicielom gmin oraz Panu Jackowi Reguckiemu, którego talent i zaangażowanie wykreowały tak wspaniałą imprezę sportową.

 

 

 

 IV Jarmark Skalski

W niedzielę 1 czerwca 2014 r. odbył się „IV Jarmark Skalski z Pstrągiem Ojcowskim” organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Jurajska Kraina” w ramach tegorocznych obchodów „Dni Skały”. Koła Gospodyń Wiejskich z Przybysławic, Barbarki, Maszyc, Smardzowic, Szczodrkowic, Cianowic oraz Skały przygotowały atrakcyjne stoiska, na których prezentowane były przysmaki kulinarne, cieszące się jak co roku dużym powodzeniem. Nowością tegorocznego Jarmarku było stoisko, na którym można było skosztować potraw z pstrąga ojcowskiego. Miało to związek z udziałem Jurajskiej Krainy w III Targach Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia”, które odbyły się w Warszawie na początku kwietnia. LGD na swoim stoisku zaprezentowała Pstrąga Ojcowskiego jako lokalny produkt Jurajskiej Krainy. Spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem uczestników targów, którzy uhonorowali Pstrąga Ojcowskiego wyróżnieniem w kategorii Skarby Natury. LGD Jurajska Kraina postanowiła przybliżyć ten produkt wszystkim mieszkańcom naszej gminy i dlatego zaprosiła do udziału w Jarmarku Skalskim Panią Magdalenę Węgiel, która z sukcesem przywróciła hodowlę tej smacznej ryby w Ojcowie. Każdy uczestnik Jarmarku mógł spróbować znakomitej sałatki z pstrąga z dodatkiem oliwek, suszonych pomidorów i pachnącej cebulki, zupy-kremu, wędzonego pstrąga oraz smacznej pasty rybnej do chleba. Na Jarmarku nie mogło także zabraknąć punktu informacyjnego naszego Stowarzyszenia, który w związku z obchodzonym 1 czerwca Dniem Dziecka był pełen gadżetów dla najmłodszych oraz słodkich niespodzianek. Pracownicy Biura LGD w składzie: Dorota Buczek, Ewelina Wilk i Piotr Foszcz udzielali informacji o działalności Jurajskiej Krainy, rozdawali mapy, foldery, widokówki, opaski odblaskowe oraz słodkie jurajskie krówki. Jurajska Kraina dziękuje wszystkim uczestnikom Jarmarku za zaangażowanie w przygotowanie i przebieg imprezy.

 

 

 

Piknik Wojskowy w Przybysławicach

W dniach 5-9 maja 2014 roku gościliśmy w Sołectwie Przybysławice kadrę oraz uczniów z klasy mundurowej z zespołu Szkół Nr. 2  im. Sybiraków w Nowym Sączu. W spotkaniu uczestniczyła również kadeci z Jednostki Strzeleckiej Strzelec 2006 Nowy Sącz pod dowództwem inspektora Sławomira Szczerkawskiego. Współorganizatorem Pikniku który odbył się 7.05.2014r. było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” które przygotowało dla uczestników materiały promujące LGD a także pyszną wojskową grochówkę.

Młodzież szkolna uczestniczyła w zajęciach praktycznych z zakresu wojskowości tj. walki wręcz, musztry paradnej, topografii, taktyki walki, znajomości broni, strzelania z broni pneumatycznej, znajomości uzbrojenia, pierwszej pomocy a także wspinaczki którą musiał zaliczyć każdy uczestnik wyjazdu. Zajęcia ze wspinaczki odbywały się na przygotowanych w naszej wsi „Skałkach Sołtysowynych ” i dostarczały najwięcej emocji. Pogoda sprzyjała naszym gościom i wszelkie zajęcia przebiegały zgodnie z planem. Dzieci mogły skorzystać ze strzelnicy lub zapoznać się z uzbrojeniem,  niezwykle chętnie uczestniczyły również w zajęciach z pierwszej pomocy i uczyły się podstawowych zachowań w sytuacjach zagrożenia.  Do zajęć wojskowych przyłączyła sie również nasza młodzież z klasy mundurowej Zespołu Szkół w Skale.

Gościem specjalnym Pikniku był alpinista i himalaista Jarek Moszczak, który przygotował dla nas piękną prezentację dotyczącą wspinaczki. Uczestnicy mogli zapoznać sie z wyposażeniem wysokogórskim, poznać zasady życia i przetrwania w górach oraz różnice wspinaczki na 2000, 4000 i 8000 m npm. Prezentacja zawierała również niezwykłe slajdy które ukazywały ten wspaniały ale niezwykle wymagający sport. Największe wrażenie zrobiły zdjęcia ze zdobywania ośmiotysięczników. To co oglądaliśmy i wysłuchaliśmy pozwoliło nam choć na moment poczuć smak „Dachu Ziemi”, którego nie zapomnimy.

 

 

 

III Targi Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia”

W dniach 4-6 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” wzięło udział w III Targach Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia”, które odbyły się w Warszawie w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska. Ekologia i tradycja – to hasła, wokół których skupiały się tegoroczne Targi. Podczas imprezy lokalni producenci zaprezentowali szeroki wybór organicznej żywności i produktów wytwarzanych na bazie receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Wydarzenie znakomicie wpisało się w popularny trend slow food promujący dbałość o zdrowie i środowisko. Na stoiskach nie zabrakło także wyrobów rzemieślniczych, rękodzieła czy mody inspirowanej folklorem. Województwo Małopolskie było reprezentowane przez 8 lokalnych grup działania, w tym Jurajską Krainę, której stoisko prowadzili: Dorota Buczek, Magdalena Węgiel, Agnieszka Sendor, Piotr Foszcz i Robert Toch. Wszystkie LGD-y miały wspólne stoisko, pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, które reprezentowała na targach Pani Gabriela Kapusta. Jurajska Kraina promowała piękne tereny gmin członkowskich, opowiadając o walorach przyrodniczych, historii, tradycji i dziedzictwie naszych małych ojczyzn.

Pstrąg ojcowski wyróżniony na warszawskich targach Regionalia w kategorii Skarby Natury. Ogromnym zainteresowaniem uczestników targów cieszył się produkt lokalnych – Pstrąg Ojcowski – prezentowany na stoisku LGD przez Panią Magdalenę Węgiel, która przywróciła hodowlę tej smacznej ryby w Ojcowie. Wyjątkowa lokalizacja stawów rybnych w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego sprawia, że Pstrąg Ojcowski zachwyca swoim delikatnym smakiem, aromatem i złotym kolorem. Naturalny, zgodny z tradycją sposób wędzenia dymem bukowym z lekką domieszką drewna owocowego nadaje potrawie wyjątkowego charakteru. Honorowymi patronami III edycji Targów Regionalia byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, którzy uhonorowali Pstrąga Ojcowskiego wyróżnieniem w kategorii Skarby Natury.

 

 

 

Wykład o gwarze krakowskiej

W dniu 11.03.2014r. dr hab. Kazimierz Sikora przeprowadził wykład i dyskusję na temat gwary krakowskiej i kultury ludowej regionu obejmującego obszar LGD Jurajska Kraina. W ramach spotkania odbyła się prelekcja w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach. Wspominano czasy kiedy frywolność i wulgarność w gwarze i kulturze biesiady zawsze prezentowana była w przyzwoitych granicach i słysząc dzi­siejszy poziom a właściwie depresję oby­czajową można było powiedzieć że nasi przodkowie zachowywali w wulgarności umiar a nawet pewien wdzięk.

Poruszono kwestię jak rozmawiano w do­mach naszych dziadków i pradziadków? Warto o tym wiedzieć bo nawet Jan Pa­weł II pod Krakowem przypominał, że trzeba pamiętać skąd się wyszło by do­kądś dojść. Autor przypomniał w czasie wykładu przekaz swego dziadka, mą­drość ludowa mówiła, że czego się czło­wiek nauczy, to ani ogień ani woda mu tego nie zabierze. Pan Sikora wspomniał, że ludzie środowiska naukowego Uni­wersytetu Jagiellońskiego pragną współ­pracować z mieszkańcami naszej gminy, wierząc w otwartość i wolę stworzenia rzetelnej współpracy w dziale przywra­cania małym ojczyznom „świadomości regionalnej i poczucia własnej wartości. Wykład pozwolił na rozpropagowanie i wypromowanie LGD Jurajska Kraina wśród uczniów, nauczycieli z Gminy Iwanowice.

 

 

 

Jurajski Puchar Piłki Siatkowej Gimnazjalistów

30 listopada 2013r. w hali sportowej w Słomnikach rozpoczęły się zmagania gimnazjalistów chłopców i dziewczyn w turnieju eliminacyjnym o puchar Jurajskiej Krainy. Turniej został objęty patronatem honorowym Starosty Krakowskiego.

W turnieju eliminacyjnym o puchar Piłki Siatkowej Gimnazjalistów wzięły udział gimnazja z terenu LDG Jurajska Kraina były reprezentowane przez drużyny dziewcząt i chłopców. Zawody rozegrane zostały w systemie ligowym, „każdy z każdym”. Zwycięzcy z obu kategorii walczyli w turnieju finałowym, który odbył się 11 stycznia 2014r. Turniej finałowy dziewcząt odbył się w hali widowiskowo-sportowej w Skale , 18 stycznia 2014r. rozegrał się finał chłopców w hali sportowej w Słomnikach. Turniej pozwolił na rozpropagowanie i wypromowanie LGD Jurajska Kraina wśród uczniów, nauczycieli, rodziców dzieci uczestniczących w turnieju i osób oglądających zmagania gimnazjalistów. Podczas turnieju były rozwieszone banery LGD. Była to świetna i znakomita okazja do promowania się LGD wśród mieszkańców gmin członkowskich.

 

 

 


 2013r.

 

Opłatek w Jerzmanowicach-Przegini

Tegoroczna impreza odbyła się na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w miejscowości Gotkowice w dniu 14 grudnia 2013r. (sobota) która rozpoczęła się o godz. 19:00 w kaplicy pw. Świętych Piotra i Pawła. Była to kolejna impreza aktywizująca LGD Gminie Jerzmanowice Przeginia. Głównym przesłaniem była promocja i kultywowanie tradycji opłatka Bożonarodzeniowego, była również kolejną okazja do promowania LGD w Gminie Jerzmanowice Przeginia. W programie wydarzenia było m.in. Introit Adwentowo – Bożonarodzeniowy, przepiękne jasełka w wykonaniu dzieci z Gotkowic, wspólne śpiewanie kolęd oraz życzenia dla mieszkańców Gminy.

 

 

 

Szkolenia w Gminach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” na swoim terenie zorganizowało serię szkoleń w związku z planowanym naborem od 27.11.2013 do 12.12.2013 gdzie tematem przewodnim było działanie Małe Projekty. Podczas szkolenia omówiono warunki przyznania pomocy, na jaki poziom pomocy może liczyć wnioskodawca, jakie koszty podlegają refundacji w ramach realizacji małych projektów, przeszkolono uczestników z wypełniania wniosków o dofinansowanie. Podano przykłady projektów możliwych do realizacji.

 • 25.11.2013 – Gmina Iwanowice,
 • 26.11.2013 – Gmina Jerzmanowice-Przeginia,
 • 28.11.2013 – Gmina Sułoszowa,
 • 29.11.2013 – Gmina Słomniki,
 • 02.12.2013 – Gmina Skała.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, zostali poinformowani o bezpłatnym doradztwie, którego będzie udzielało Biuro.

 

 

Wieczór Niepodległości w Gminie Jerzmanowice

Tegoroczna impreza która odbyła się 9.11.2013r. w restauracji Chochołowy Dwór w Gminie Jerzmanowice. Impreza spotkała z bardzo dużym zainteresowaniem, w imprezie uczestniczyło ponad 700 osób.

Na ten uroczysty wieczór patriotyczny przybyli zaproszeni Goście oraz Mieszkańcy Gminy. Wieczór obfitował w liczne koncerty pieśni patriotycznych, które wykonały Młodzieżowy Zespół „MAZURECZEK”, Zespół „SOKOŁY”, „Śpiewające nutki” – nowo powstały zespół przy świetlicy Nadzieja w Jerzmanowicach, Orkiestra Dęta z Jerzmanowic i Orkiestra Dęta z Przegini. Nie zabrakło również prezentacji chóralnych Grup Społecznych z Panem Wójtem Adamem Piaśnikiem. Otóż, jak co roku wspólnie z Wójtem śpiewał chór stworzony przez Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Racławic, Czubrowic, Gotkowic, Łaz, Szklar, Sąspowa, chór Seniorów z Racławic, Czubrowic i Przegini oraz męski składający się z Druhów wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy. Uczestnicy wydarzenia otrzymywali kotyliony i śpiewniki. LGD miało własne stoisko gdzie prezentowane były materiały informujące i promujące Lokalną Grupę Działania Jurajska Kraina.

Na zakończenie uroczystości czekała na wszystkich uczestników niespodzianka w postaci potraw regionalnych przygotowanych przez Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Sąspowa, Racławic, Czubrowic, Szklar, Łaz, Gotkowic oraz Kluby Seniora z Racławic, Czubrowic i Przegini. Tradycją jest już, że o smakowite, regionalne kąski dbają Gospodynie z Gminy, które przygotowały taką gamę specjałów, że trudno je wszystkie wymienić.

Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych z Panem Jerzym M. Bożykiem, polskim pianistą i wokalistą jazzowym, działaczem niepodległościowym.

 

 

 

Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe

6 października 2013 r po raz pierwszy przedstawiciele LGD Jurajska Kraina uczestniczyli w Żniwach Karpiowych. Podczas tej imprezy stoisko LGD było licznie odwiedzane przez mieszkańców Gminy i Gości imprezy, rozdano dużą ilość materiałów promocyjnych i przybliżono położenie i atrakcje turystyczne LGD „Jurajska Kraina”. Była to piękna impreza promocyjna.

 

 

 

Szkolenie z działań PROW-u

Działania Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej były tematem kolejnego szkolenia zorganizowanego przez LGD Jurajską Krainę w dniu 25.09.2013r.

Na początku wprowadzono uczestników w zasady dotyczące realizowanych programów wsparcia w ramach podejścia LEADER ponadto omówiono zagadnienia dotyczące przykładów projektów możliwych do realizacji, omówiono definicję Beneficjenta, formę i wysokość pomocy, poziom pomocy, warunki przyznania pomocy, koszty podlegające refundacji w ramach realizacji „Małych Projektów”, „Odnowy i rozwoju wsi”, „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz praktyczne rady z wypełniania wniosków o dofinansowanie.

 

 

Piknik rodzinny Pożegnanie lata

Impreza plenerowa (1.09.2013r.) w Gminie Iwanowice skierowana była głównie do rodzin z dziećmi.
W ramach działań promocyjnych LGD chciała zwrócić uwagę na wspólny i aktywny wypoczynek rodziców ze swoimi dziećmi, dlatego tez przygotowano wiele gier i zabaw do nich skierowanych. Wszystkie te zabawy cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, każde dziecko uczestniczące w zabawie dostawało drobny upominek. W wydarzeniu uczestniczyła bardzo duża ilość dzieci wraz z rodzicami. Podczas pikniku ustawione było stoisko LGD z gadżetami i materiałami informacyjnymi, które było licznie odwiedzane. Dzięki realizacji imprezy LGD z powodzeniem wpisała się w oczekiwania mieszkańców i była kolejna okazja do wypromowania i zaprezentowania swoich zadań i założeń.

 

 

 

Czar Pustyni

Piękna pogoda i liczne atrakcje zapewniły wszystkim dzieciom i dorosłym wspaniałą zabawę podczas imprezy Czar Pustyni  zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą” i Gminę Klucze w ostatnią sobotę wakacji
31 sierpnia 2013r. Każdy kto odwiedził „Czubatkę” mógł skosztować regionalnych przysmaków z całej małopolski, którymi częstowały Koła Gospodyń Wiejskich i Lokalne Grupy Działania oraz posłuchać dobrej muzyki.

Wydarzenie było wielkim i niespodziewanym zaskoczeniem ponieważ, stoisko promocyjne „Jurajskiej Krainy” na którą zostało zaproszono cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

 

 

 

Piknik Rodzinny w Sułoszowej

Kochani wczoraj (25.08.2013r.) nie widzieliśmy tulu uśmiechniętych osób aż się miło i wesoło robiło. Nasi najmilsi zaskoczyli nas i animatorów Swoją kreatywnością. Radości było co nie miara nawet Rodzice świetnie się bawili, widać na załączonych zdjęciach po cichu mówili, że zazdroszczą swoim pociechom i z miłą chęcią chcieliby zmienić się w dziecko choć na jeden dzień.

Była to impreza plenerowa w Gminie Sułoszowa która skierowana była głównie do rodzin z dziećmi. W ramach działań promocyjnych LGD chciała zwrócić uwagę na wspólny i aktywny wypoczynek rodziców ze swoimi dziećmi, dlatego tez przygotowano wiele gier i zabaw do nich skierowanych. Wszystkie te zabawy cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, każde dziecko uczestniczące w zabawie dostawało drobny upominek. W wydarzeniu uczestniczyła bardzo duża ilość dzieci wraz z rodzicami. Podczas pikniku ustawione było stoisko LGD z gadżetami i materiałami informacyjnymi, które było licznie odwiedzane. Dzięki realizacji imprezy LGD z powodzeniem wpisała się w oczekiwania mieszkańców i była kolejna okazja do wypromowania i zaprezentowania swoich zadań i założeń.

 

 

 

Święto Czekolady w Prandocinie

Święto Czekolady, które odbyło się 11 sierpnia 2013r. w Prandocinie na terenie Gminy Słomniki to impreza plenerowa organizowana przez LGD Jurajska Kraina, impreza zapewniała mnóstwo atrakcji dla dzieci i młodzieży (czekoladowy quiz, malowanie czekoladą, konkurs dla największych smakoszy słodkości, pokaz wielkich baniek mydlanych). Przybyło mnóstwo rodzin. LGD miało własne stoisko gdzie prezentowane były materiały informujące i promujące Lokalną Grupę Działania Jurajska Kraina. Stoisko było licznie odwiedzane przez mieszkańców Gminy i Gości Imprezy. Przeprowadzono dziesiątki rozmów, rozdano bardzo dużą ilość materiałów informacyjno-promocyjnych. Podczas tej imprezy przybliżono mieszkańcom zasady funkcjonowania i istotę LGD Jurajska Kraina. Zapoznano zainteresowane osoby możliwościami związanymi z pozyskiwaniem środków za naszym pośrednictwem.

 

 

 

Szkolenie w Jurajskiej Krainie

27.07.2013r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” zorganizowało szkolenie w Skale którego tematyką były działania „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Tematem był zakres realizacji projektów, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków, dokumenty, które każdy z wnioskodawców powinien dostarczyć wraz z wnioskiem, aby został on uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz  zostali poinformowani o bezpłatnym doradztwie w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na różnego rodzaju przedsięwzięcia w ramach osi 4 Leader PROW którego udziela Biuro LGD „Jurajska Kraina”.

 

 

Noc w Muzeum” na Zamku w Pieskowej Skale

W piątek 19.07.2013r. miała miejsce już druga „Noc w Muzeum na Zamku w Pieskowej Skale”. Podobnie, jak w ubiegłym roku została ona zorganizowana przez Zamek w Pieskowej Skale Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu  przy finansowej pomocy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”.

Druga bardzo udana nocna impreza na zamku w Pieskowej Skale dowodzi zapotrzebowania w śród lokalnej społeczności na do niej właśnie skierowane kulturalne wydarzenia. Bardzo możliwe, że powinno ich być więcej nie tylko jedna w roku, co zresztą w tym sezonie udało się zrealizować. Dzięki finansowemu wsparciu w ramach „Małych projektów” zamek przygotował  szereg imprez na które zapraszana była również lokalna społeczność. W czerwcu miały miejsce organizowane po raz ósmy, ale w tym roku szczególnie okazałe „Dni Kultury Staropolskiej”, a w lipcu otwarta została wystawa poświęconą Powstaniu Styczniowemu, zorganizowano koncert pieśni powstańczych oraz warsztaty biżuterii inspirowanej biżuterią patriotyczną.

 

 

 

Festyn Świętojański w Iwanowicach

Impreza plenerowa w Gminie Iwanowice 23.06.2013r. która skierowana była głównie do rodzin z dziećmi. W ramach działań promocyjnych LGD chciała zwrócić uwagę na wspólny i aktywny wypoczynek rodziców ze swoimi dziećmi, dlatego tez przygotowano wiele atrakcji do nich skierowanych. Podczas pikniku ustawione było stoisko LGD z gadżetami i materiałami informacyjnymi, które było licznie odwiedzane. Dzięki realizacji imprezy LGD z powodzeniem wpisała się w oczekiwania mieszkańców i była kolejna okazja do wypromowania i zaprezentowania swoich zadań i założeń.

 

 

 

III Jarmark Skalski

W niedzielę 2 czerwca 2013r. odbył się już „III Jarmark Skalski” współorganizowany przez LGD „Jurajska Kraina” w ramach tegorocznych obchodów „Dni Skały”. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Skała, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale oraz LGD „Jurajska Kraina” przygotowali atrakcyjny i interesujący program dla mieszkańców i przybyłych gości. Były występy artystyczne dzieci i młodzieży, zawody dzielnych druhów strażaków, wspólne wędkowanie i tradycyjny już bieg imienia Bł. Salomei, który wpisał się na stałe w program dni. Główną atrakcją były oczywiście jak w zeszłym roku stoiska prezentowane przez 6 Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości Skały, Maszyc, Świńczowa, Sobiesęk, Barbarki i Przybysławic na których prezentowane były „dzieła” kulinarne, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Degustacjom potraw i nalewek nie było końca. Każde koło gospodyń przygotowało wiele przysmaków, dodatkowo na scenie brało udział w dwóch konkurencjach poprzez swoją prezentację w „strojach z dawnych lat” i „pokazu  umiejętności w tańcu towarzyskim”. Oryginalność strojów i umiejętności taneczne wzbudziły zachwyt publiczności i jury. Trudno było dokonać wyboru najlepszej prezentacji w wykonaniu reprezentantów sołectw, zatem wszystkie KGW z miejscowości Skały, Maszyc, Świńczowa, Sobiesęk, Barbarki i Przybysławic otrzymały od „Jurajskiej Krainy” warniki do podgrzewania wody (10l termosy), które na pewno przydadzą się podczas organizowania różnych imprez. III Jarmark Skalski można zaliczyć do udanych mimo kaprysów pogody w pierwszy dzień. Wśród zebranych były władze samorządowe gminy Skała: Pan Burmistrz Tadeusz Durłak, Pan Sekretarz Tadeusz Boroń oraz Radni Rady Miejskiej w Skale z Panią Przew. Jolantą Penkalą. Dziękujemy za wspaniałą współpracę panu Grzegorzowi Kowalikowi, Dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale oraz Pracownikom Centrum. Punkt informacyjny naszego Stowarzyszenia był licznie odwiedzany. Rozdaliśmy wiele materiałów informacyjnych oraz gadżetów promocyjnych. Biuro LGD w składzie: Dorota Buczek, Piotr Foszcz i Robert Toch, udzielali informacji o możliwościach, pozyskania funduszy z UE przy wsparciu biura „LGD Jurajska Kraina”. Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy do odwiedzenia naszego biura na ul. Szkolnej 4 w Skale.

 

 

 

Szkolenie z Małych Projektów

24.04.2013r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” zorganizowało szkolenie w Skale którego tematyką było działanie Małe Projekty.

Celem szkolenia było przedstawienie przyszłym beneficjentom sposobu składania wniosków do LDG „Jurajska Kraina”, zasad korzystania z pomocy, została omówiona kwestia wypełniania wniosków. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, zostali poinformowani o bezpłatnym doradztwie, którego będzie udzielało Biuro.

 

 


2012r.

 

Bezpiecznie z Jurajską Krainą

W grudniu 2012 roku oraz w styczniu 2013 roku Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” przeprowadziła  akcję dotyczącą bezpieczeństwa na drodze. Akcja skierowana była do dzieci z „zerówek” oraz pierwszych klas szkół podstawowych. Uczniowie otrzymali odblaskowe elementy – worki szkolne, opaski na ramię, breloki do tornistrów. Uczestniczyli także w prelekcjach na temat zasad bezpieczeństwa na drodze.

 

 

 

Opłatek Wigilijny w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

14 grudnia 2012 roku LGD „Jurajska Kraina” współorganizowała Opłatek Bożonarodzeniowy w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Przy blasku ogniska kultywowano tradycję opłatka wigilijnego. Odbył się również konkurs szopek i wspólne śpiewanie kolęd. W programie imprezy znalazły się: Introit Adwentowo-Bożonarodzeniowy (Orkiestra Dęta z Racławic i Czubrowic pod kierunkiem Mariusza Mazura oraz Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Łazy), Orszak do Betlejem, życzenia dla mieszkańców gminy, adwentowy poczęstunek oraz niespodzianki.

 

 

 

Wieczór Niepodległości w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

Wieczór Niepodległości został zorganizowany 10.11.2012r. wydarzenie mało miejsce w Chochołowym Dworze. W programie imprezy znalazły się: koncerty młodzieżowego zespołu „Mazureczek” i zespołu „Sokoły”, występy Orkiestr Dętych z Przegini, Sąspowa i Jerzmanowic, prezentacje kół gospodyń wiejskich, Klubu Seniora oraz chóru OSP. Było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Gwiazdą wieczoru był zespół góralski „Skalni”.

Celem organizacji Wieczoru Niepodległości jest kultywowanie patriotycznych tradycji. Przypominanie o wydarzeniach narodowych jest bardzo ważne – nie tylko dorosłym, ale przede wszystkim młodzieży, którą należy uwrażliwiać na istotne wydarzenia historyczne, o których powinien wiedzieć każdy Polak. Impreza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Sala była wypełniona „po brzegi” – (ok. 700). Lokalna Grupa Działania przygotowuje swoje stoisko, na którym rozdaje materiały informacyjno-promocyjne.

 

 

 

Szkolenia informacyjno – aktywizujące w Gminach

Od 4 do 18 października 2012r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” zorganizowało na terenie Gmin należących do Stowarzyszenia cykl szkoleń gdzie główną tematyką było działanie Małe Projekty:

 • 4.10.2012 – Gmina Sułoszowa – GOK w Sułoszowej,
 • 10.10.2012 – Gmina Skała – OSP Przybysławice,
 • 12.10.2012 – Gmina Jerzmanowice-Przeginia – sala obrad Urzędu Gminy,
 • 15.10.2012 – Gmina Słomniki – sala obrad Urzędu Gminy,
 • 16.10.2012 – Gmina Iwanowice – sala obrad Urzędu Gminy,
 • 18.10.2012 – Gmina Jerzmanowice-Przeginia – sala obrad Urzędu Gminy,
 • 23.10.2012 – Gmina Iwanowice – sala obrad Urzędu Gminy.

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie dotyczące realizowanych programów wsparcia w ramach podejścia LEADER
 • Zakres Małych Projektów. Przykłady projektów możliwych do realizacji.
 • Definicja Beneficjenta.
 • Forma i wysokość pomocy.
 • Poziom pomocy.
 • Warunki przyznania pomocy.
 • Koszty podlegające refundacji w ramach realizacji małych projektów.
 • Zajęcia z wypełniania wniosków o dofinansowanie.

Celem szkolenia było przedstawienie przyszłym beneficjentom zasad korzystania z pomocy, omówienie wypełniania wniosków oraz o sposobie składania ich do LDG „Jurajska Kraina”. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, zostali poinformowani o bezpłatnym doradztwie, którego będzie udzielało Biuro.

 

 

 

Piknik Rodzinny w Sułoszowej

26 sierpnia 2012 r. w niedzielę odbył się Piknik Rodzinny z Jurajską Krainą. Od godziny 14.00 gościły gry, zabawy z chustą Klanzy, tunelem, planszą edukacyjną. Przybliżaliśmy uczestnikom charakterystyczne elementy związane z obrzędowością i zwyczajami lokalnymi. Odbywające się w tym dniu Dożynki będą stanowiły inspirację do tworzenia elementów plastycznych. Uczestnicy wykonywali charakterystyczne elementy strojów ludowych, biżuterię, makietę wsi. Wspólnie stworzyliśmy przepis na najsmaczniejszą potrawę! Wszystkie konkursy i zabawy prowadzili profesjonalni animatorzy. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał za udział w grach i zabawach przybory szkolne zakupione przez LGD Jurajska Kraina.

 

 

 

Krakowiacy i Górale na Jurajskiej Krainie

Pod takim hasłem odbyły się (26.08.2012r.) tegoroczne dożynki Gminy Słomniki w Wężerowie przy współpracy z LGD Jurajska Kraina. Obchody rozpoczęły się uroczystym korowodem, w którym za zespołem Pawie Oczko ze Szczepanowie kierowanym przez Stanisławę Doniec, ze śpiewem na ustach „Plon niesiemy plon” grupy wieńcowe przemaszerowały spod remizy OSP w Wężerowie pod ołtarz, który znajdował się na boisku sportowym COBRA Wężerów. Po części oficjalnej przyszedł czas na wy­stęp artystyczny pod hasłem „Krakowiacy i Górale na Jurajskiej Krainie”. Występ roz­począł zespół taneczny z Miłocic, który za­tańczył Krakowiaka, a następnie na scenie Korowód dożynkowy – KGW Wężerów po krakowsku zaśpiewał zespół Wszystko Będzie Dobrze z Centrum Kultury w Słom­nikach, natomiast muzyczną góralską odpo­wiedź, przygotował zespół góralski „Hora” ze Szczyrku. Ostatnim punktem dożynek, była zabawa taneczna, która ze względu na padający deszcz przeniesiona została pod remizę OSP Wężerów. Mimo niesprzyjają­cych warunków atmosferycznych zabawa była udana i trwała do białego rana.

 

 

 

Święto Czekolady w Polanowicach

Słodko, smacznie i wesoło – tak w krótkich, ale treściwych słowach można opisać Święto Czekolady, które odbyło się 22.07.2012r. w Polanowicach. Atrakcji dla dzieci i młodzieży było niemało – czekoladowy quiz, malowanie czekoladą, konkurs dla największych smakoszy słodkości, czekoladowy turniej rycerski, zabawy cyrkowe i pokaz wielkich baniek mydlanych. Święto Czekolady zorganizowało Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Słomnikach przy współpracy z LGD Jurajska Kraina gdzie mieliśmy stoisko z materiałami promocyjnymi.

 

 

 

Noc w Muzeum na Zamku w Pieskowej Skale

Wydarzenie to zorganizowano 20.07.2012r., dla którego wzorem jest słynna już Noc Muzeów, skierowane jest przede wszystkim do społeczności lokalnej, mieszkańców gminy Sułoszowa i gmin sąsiednich. Zamek w Pieskowej Skale oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina po raz pierwszy organizuje noc w muzeum, podczas której zwiedzający będą mogli wziąć udział w specjalnie dla nich przygotowanym programie. Inicjatywa mająca na celu zainspirowanie lokalnych samorządów i organizacji niezależnych do współpracy w dziedzinie kultury.

Podczas pierwszej nocy atrakcją będzie niewątpliwie występ Baletu Dworskiego Cracovia Danza. Po spektaklu muzeum zostanie udostępnione publiczności. Będzie możliwość skorzystania z przewodnictwa kustosza zamku lub odbycia indywidualnego spaceru po ekspozycji.

 

 

 

II Festiwal Godki Krakowskiej

1.07.2012r. Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” współorganizowała Festiwal Godki Krakowskiej wraz z gminą Iwanowice, Dziennikiem Polskim oraz Jurajskim Stowarzyszeniem Gospodarczym Gminy Iwanowice. Do udziału w Festiwalu zapraszani byli bajarze i śpiewacy reprezentujący gminy powiatów: krakowskiego, olkuskiego, proszowickiego, chrzanowskiego, miechowskiego, wielickiego, bocheńskiego, wadowickiego oraz miasto Kraków. Uczestnicy językiem gwary krakowskiej prezentowali przyśpiewki, legendy, wydarzenia związane z tradycją swojego regionu. Po występach czekały na nich gromkie brawa i upominki od LGD oraz Domu Kultury z Iwanowic. Pomysłodawcą Festiwalu Godki Krakowskiej był wójt gminy Iwanowice Zbigniew Grzyb, który od kilku lat interesuje się gwarą podkrakowską. Samodzielnie opracował słownik tej gwary i redaguje bloga „Głos Wiślon łod Krakowa” prowadzonego w tym właśnie języku. Jak sam mówi: „Chciałbym rehabilitacji gwary krakowskiej, która przez wiele lat została odrzucona i traktowana wstydliwie. Tymczasem swojej gwary nie wyrzekali się i nie wstydzili ani górale, ani Poznaniacy, ani tym bardziej Ślązacy czy Kaszubi. Dlaczego więc i my nie powinniśmy być z niej dumni?”. Wójt gminy Iwanowice uważa, że języka dziadków i ojców powinno się uczyć w szkole. Festiwalowi patronują: Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa i Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka. Patronami medialnymi są: Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, Radio Kraków S.A. oraz Głos Iwanowic.

 

 

 

II Jarmark Skalski

9 czerwca 2012r. odbył się II Jarmark Skalski w Skale, organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Jurajska Kraina”. Impreza udała się znakomicie. Pogoda była piękna, dopisali znakomici goście. Cztery koła gospodyń wiejskich przygotowały stragany, zaprezentowały swoje dokonania kuliarne oraz rękodzieło. Wszyscy uczestnicy wykazali się pomysłowością w dekorowaniu swoich stoisk. Wszystkie reprezentantki sołectw Przybysławice, Skała, Cianowice i Sobiesęki otrzymały od Jurajskiej Krainy piękne korale i upominki. Punkt informacyjny naszego Stowarzyszenia był licznie odwiedzany przez zainteresowanych. Rozdaliśmy mnóstwo broszur informacyjnych, a pracownicy Biura chętnie rozmawiali o możliwościach, jakie stwarza dla mieszkańców LGD.

 

 

 

Jurajskie Euro 2012 – Turniej Piłki Nożnej

Na „Jurajskim Euro” mistrzami Niemcy. Szesnaście reprezentacji, losowanie drużyn, kilkadziesiąt meczy i emocjonujący finał: Rosja kontra Niemcy rozstrzygnięty w rzutach karnych – tak wyglądał turniej zorganizowany przez Stowarzyszenie „Jurajska Kraina” i wchodzące w jego skład gminy.

Ostatecznie w Jurajskim Euro brały udział dzieci z gmin Iwanowice, Jerzmanowice-Przegmia, Skała, Słomniki oraz Sułoszowa. Zgłoszonym drużynom przydzielono narodowe reprezentacje biorące udział w prawdziwych mistrzostwach- Euro miało swoją stronę internetową, gdzie zamieszczano bieżące informacje o terminach rozgrywek, wynikach, a kibice typowali mistrzów.

Finał odbył się w dzień dziecka na nowo otwartym Orliku w Sieciechowicach. Zagrały w nim drużyny ze Słomnik w roli Niemców i Przegini, Czubrowic, Racławic. Mecz był wyrównany. Tuż przed końcowym gwizdkiem było 5-5. Rzuty karne dały rozstrzygnięcie ósmej kolejce. Jak mówi Mateusza Kaczor, trener zwycięzców turnieju doprowadzenie drużyny do finału wymagało wiele poświęcenia. Trener cieszy się z sukcesu zawodników, ale nie chce by spoczęli na laurach. Tego typu zawody motywują młodych zawodników do dalszych treningów, dają wiele satysfakcji, uczą współdziałania i zdrowej rywalizacji – mówi Mateusz Kaczor. Skład zwycięskiej drużyny: Niemcy (Słomniki I):Trener – Mateusza Kaczor; zawodnicy: Dominik Skrzydlewski, Filip Margul, Damian Czyżowski, Piotr Ciszewski, Maciej Kłosiński, Jakub Kłosiński, Dawid Konieczny, Julia Basta. Wyróżnienia: królowa Strzelców – Julia Basta – Niemcy (Słomniki I) 4 bramki; król Strzelców – Piotr Ciszewski – Niemcy (Słomniki I) 25 bramek; najlepszy bramkarz – Dominik Skrzydlewski – Niemcy (Słomniki I); najlepszy zawodnik – Wiktor Przywora – Rosja (Przeginia, Czubrowice, Racławice).

LGD „Jurajska Kraina” zorganizowała Turniej Piłki Nożnej był skierowany do uczniów szkół podstawowych (roczniki 2001-2003). W sumie w turnieju udział wzięło ponad 250 dzieci. Od 21 maja do 5 czerwca rozegrano eliminacje grupowe, a następnie ćwierćfinały, półfinały i finał. Rozgrywki odbywały się na boiskach sportowych w Iwanowicach, Skale, Słomnikach i Sułoszowej. W ramach turnieju rozegranych zostało 40 spotkań. Zwycięzcą turnieju została drużyna ze Słomnik I. Podczas każdego meczu LGD rozdawała materiały promocyjne, a dzieci otrzymały koszulki.

 

 

 


2011r.

 

Dożynki w Smardzowicach, Gmina Skała

18 września 2011r. w niedzielę przy pięknej letniej pogodzie odbyły się Dożynki gminne w Smardzowicach. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Tak dawniej jak i dziś dożynki są ważne dla nas wszystkich, bo przypominają że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach polski chleb powszedni. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Wsi Smardzowice, Centrum Kultury w Skale, Sołectwo Smardzowice oraz Druhowie z OSP w Smardzowicach. Swój udział miała także „Jurajska Kraina” oraz Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji przy UMiG Skała. Cała impreza została znakomicie zorganizowana i poprowadzona przez Panią Ewę Leśniak, radną Smardzowic. Zebrani mogli podziwiać elegancję z jaką prowadziła imprezę, wspólnie z Panem Grzegorzem Kowalikiem, Dyrektorem CKSiR w Skale. Po uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Smardzowicach kolorowy korowód dożynkowy wraz ze znakomitymi gości z sąsiednich gmin oraz całego Województwa, przeszedł na plac przy Remizie OSP. Burmistrz Skały Pan Tadeusz Durłak oraz Pani Jolanta Penkala Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skale uroczyście powitali zebranych gości i rozpoczęli obrzęd dożynkowy. Koła Gospodyń z 12 sołectw gminy Skała przygotowały wieńce, które zachwycały  pięknem i kunsztem wykonania.

Po zakończeniu obrzędu dożynkowego na gości czekały atrakcje: występ Kabaretu Pod Wyrwigroszem, koncert zespołu „Czasza” i zabawa taneczna do rana. Podczas całego czasu trwania imprezy goście mogli kosztować smakołyki lokalne na czterech stoiskach przygotowanych przez sołectwa z Cianowic, Smardzowic, Przybysławic i Maszyc. Swoje stoiska miała także „Jurajska Kraina”, KRUS i wiele innych. Dla naszej LGD była to okazja do spotkań z mieszkańcami gminy, rozmowy o planowanych naborach wniosków, zapoznania z działalnością grupy oraz promocji. Rozdano wiele materiałów informacyjnych oraz gadżetów promocyjnych.

 

 

 

Dożynki Gminno – Parafialne w Sułoszowej

11 września 2011r. odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne w Sułoszowej, których współorganizatorem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”. Piękna pogoda, znakomici goście, licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Sułoszowa oraz oprawa Dożynek przygotowana przez Gminę oraz Dom Kultury sprawiły, że impreza udała się  znakomicie. Zebrani podziwiali wieńce dożynkowe, przygotowane z największą starannością. Za pracę na roli i udane plony dziękowali rolnikom gospodarze dożynek: Stanisław Gorajczyk – Wójt Gminy Sułoszowa, ks. Grzegorz Kaszak – biskup diecezji sosnowieckiej oraz ks. Leszek Kołczyk – proboszcz parafii Sułoszowa. Uczestników święta plonów częstowali chlebem, przygotowanym przez starostów tegorocznych Dożynek, panią Danutę Gądek i pana Jana Okrajnika. Podczas dożynek, oprócz tradycyjnego ośpiewania wieńców dożynkowych i gości, prezentowały się grupy śpiewacze „Sułoszowianki” i „Kończanki” oraz dziecięce grupy taneczne. Imprezę uświetnił także występ zespołu góralskiego „Kamraci” z Zakopanego.

LGD „Jurajska Kraina” zaznaczyła swoją obecność poprzez przygotowanie stoiska, na którym można było pobrać materiały informacyjne i promocyjne oraz zasięgnąć informacji o działalności stowarzyszenia i najbliższych planach. „Jurajska Kraina” patronowała także Turniejowi Sołeckiemu, który odbył się podczas dożynek i ufundowała atrakcyjne nagrody dla uczestników.

 

 

 

Dożynki Gminne w Waganowicach

11 września 2011 we wsi Waganowice w gminie Słomniki odbyły się dożynki gminne, których organizację wsparło Stowarzyszenie LGD „Jurajska Kraina”. LGD reprezentowali Dorota Buczek, prezes Zarządu oraz Piotr Foszcz, Dyrektor Biura LGD. Dzięki uprzejmości i pomocy Pani Alicji Biczysko, Dyrektor Centrum Kultury w Słomnikach, „Jurajska Kraina” mogła ustawić stoisko z materiałami promocyjnymi i informacyjnymi tuż obok głównej sceny. Miejsce dożynek sprawiało bajkowe wrażenie: pomimo upalnej wrześniowej pogody konary starych drzew dawały zebranym kojący cień, a szum rzeki płynącej nieopodal wprawiał w doskonały nastrój.

Korowód wieńców dożynkowych był imponujący i wzbudzał podziw dla kunsztu ich wykonania. „Jurajska Kraina” została ogromnie zaszczycona, gdyż otrzymała przepiękny wieniec dożynkowy z rąk Pań z Koła Gospodyń ze wsi Prandocin Wysiółek oraz tradycyjnie wypieczony bochenek chleba. Serdecznie dziękujemy!

 

 

 

XIII Dożynki Powiatu Krakowskiego i Dożynki Gminy Iwanowice

W niedzielę, 21 sierpnia 2011r. na placu przy remizie OSP w Sieciechowicach odbyły się XIII Dożynki Powiatu Krakowskiego i Dożynki Gminy Iwanowice. Na przybywających do Sieciechowic czekały pięknie przyozdobione drogi. Na miejsce tegorocznych dożynek prowadził niecodzienny pochód. Przed orkiestrą jechali motocykliści i wielki ciągnik a za nimi tradycyjne dorożki i powozy z gośćmi. Kolejne akordy święta polonów miały już bardziej tradycyjny wyraz. Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza święta koncelebrowana na dożynkowej scenie. W trakcie nabożeństwa podziękowano za tegoroczne plony oraz poświęcono dożynkowe wieńce. Po mszy rozpoczął się tradycyjny obrzęd dożynkowy.

 

 

 

V Małopolskie Święto Czosnku

Czosnkowa Para Cesarska – czyli najwięksi producenci czosnku z regionu. 31.07.2011r. podobnie do ubiegłych lat, para cesarska została wybrana i udekorowana przez organizatorów uroczystości burmistrza Słomnik oraz wójta Radziemic. W tym roku tytuł Czosnkowej Pary Cesarskiej przypadł Renacie Patej z Łętkowic i Stanisławowi Semeniukowi z Polanowic. Nowa para cesarska otrzymała również: puchary, dyplomy i nagrody, które wręczył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak.

Warto dodać, że podczas trwania Święta swój dorobek kulinarny zaprezentowało 11 kół gospodyń wiejskich z okolicznych miejscowości. Kulinarne specjały zademonstrowane zostały na pięknie udekorowanych warkoczami czosnkowymi stoiskach. Poza możliwością degustacji tradycyjnych specjałów zgromadzona publiczność miała okazję zasięgnąć porad doradców rolniczych oraz zapoznać się z nowinkami dotyczącymi sprzętu rolniczego, a także zaopatrzyć się w nasiona. Dużą popularnością cieszyło się stoisku zielarki z Zalasu, która prezentowała leczniczą moc ziół, a przede wszystkim czosnku niedźwiedziego.

Święto Czosnku było też okazją do prezentacji książki kucharskiej, w której znalazły się tradycyjne potrawy z czosnkiem. W książce są przepisy miejscowych gospodyń pochodzących z obszaru Słomnik i Radziemic. Książka wzbudziła nie małe zainteresowanie wśród zebranej publiczności.

 

 

 

I Festiwal Godki Krakowskiej

3 lipca 2011r. w niedzielę odbył się w Biskupice (gmina Iwanowice) I Festiwal Godki Krakowskiej. Pomimo deszczowej pogody impreza udała się znakomicie. Wszyscy, którzy nie obawiali się zmoknąć podziwiali występy ludowych artystów. Szczególne wrażenie zrobiła reprezentacja z Przybysławic (gmina Skała). Liczny zespół na czele z Panią Magdaleną Węgiel, sołtyską Przybysławic, przy akompaniamencie akordeonu zaprezentował m.in. deptanie kapusty i ludowe przyśpiewki. Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz upominkami od LGD i Domu Kultury z Iwanowic. Pan Zbigniew Grzyb Wójt Iwanowic zaprosił wszystkich już za rok, na II Festiwal Godki Krakowskiej, co zgromadzeni przyjęli z entuzjazmem. Na zakończenie przybyłych gości bawił swym występem Kabaret Truteń.

 

 

 

I Jarmark Skalski

5 czerwca 2011r. odbył się I Jarmark Skalski w ramach Dni Skały, organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Jurajska Kraina”. Impreza udała się znakomicie. Pogoda była piękna, dopisali znakomici goście. Koła gospodyń wiejskich przygotowały stragany, zaprezentowały swoje dokonania kulinarne oraz rękodzieło. Wszyscy uczestnicy wykazali się pomysłowością w dekorowaniu swoich stoisk.  Koła otrzymały od Jurajskiej Krainy piękne korale i upominki. Punkt informacyjny naszego Stowarzyszenia był licznie odwiedzany przez zainteresowanych. Rozdaliśmy mnóstwo broszur informacyjnych.

 

 

 


2010r.

 

Szkolenie w Sułoszowej

W dniu 5.09.2010r. w Sułoszowej w ramach Dożynek Gminno-Parafialnych zostało zorganizowane szkolenie dla mieszkańców Gminy Sułoszowa, mające na celu poinformowanie o możliwościach pozyskiwania środków w ramach działania o nazwie „małe projekty”, aktywizacja środowiska, przygotowanie do aplikowania o środki w ramach małych projektów oraz innych działań.

 

 

Kolejne wydarzenie o charakterze promocyjno szkoleniowym

Jurajska Kraina w dniu 25.07.2010r. zorganizowała w Słomnikach Turniej Sołecki, mające na celu poinformowanie o możliwościach pozyskiwania środków w ramach działania o nazwie „małe projekty”, aktywizacja środowiska, przygotowanie do aplikowania o środki w ramach małych projektów oraz innych działań.

 

 

„Młodzi – aktywni i samodzielni”

Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zorganizowała w dniu 12.06.2010r. w Słomnikach szkolenie pn. „Młodzi aktywni i samodzielni” które miało na celu poinformowanie o możliwościach pozyskiwania środków w ramach działania o nazwie „małe projekty”, aktywizacja środowiska, przygotowanie do aplikowania o środki w ramach małych projektów oraz innych działań.

 

 

Szkolenie dla Stowarzyszeń z terenu Gminy Skała pn. „Majówka z LGD”

Dnia 29.05.2010r. odbyło się szkolenie skierowane do stowarzyszeń z terenu Gminy Skała, które miało na celu poinformowanie o możliwościach pozyskiwania środków w ramach działania o nazwie „małe projekty”, aktywizacja środowiska, przygotowanie do aplikowania o środki w ramach małych projektów oraz innych działań.

 

 

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Słomniki

Następne szkolenie zorganizowane przez LGD „Jurajska Kraina” odbyło się 22.04.2010r. w Słomnikach które skierowane było do Kół Gospodyń Wiejskich, które miało na celu poinformowanie o możliwościach pozyskiwania środków w ramach działania o nazwie „małe projekty”, aktywizacja środowiska, przygotowanie do aplikowania o środki w ramach małych projektów oraz innych działań.

 

 

Szkolenie dla OSP z terenu Gminy Słomniki

Kolejne szkolenie zorganizowane przez LGD „Jurajska Kraina” odbyło się 20 marca 2010 roku i skierowane było dla OSP z terenu Gminy Słomniki. Uczestniczyło w nim 80 osób. Celem szkolenia było zapoznanie zebranych z ideą powołania i działalnością Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”. Prowadzący szkolenie Pan Krzysztof Kozendra przedstawił zasady przyznawania pomocy w ramach działania „Małe projekty”. Omówił on zakres realizacji małych projektów, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków, dokumenty, które każdy z wnioskodawców powinien dostarczyć wraz z wnioskiem, aby został on uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz zostali poinformowani o bezpłatnym doradztwie w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na różnego rodzaju przedsięwzięcia w ramach osi 4 Leader PROW którego udziela Biuro LGD „Jurajska Kraina”.

 

 

 

„Aktywna Kobieta Jutra” – szkolenie dla mieszkanek Gminy Skała

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” informuje, że 7 marca 2010r. w Remizie OSP Skała (ul. Krakowska 34) odbyło się szkolenie pn. „Aktywna Kobieta Jutra” – Odnowa i rozwój obszarów wiejskich oraz możliwości finansowania przedsięwzięć lokalnych w ramach PROW 2007-2013 połączone z obchodami Dnia Kobiet.

Zobacz PDF

 

 

 

Szkolenie w Gminie Słomniki

27 lutego 2010 roku Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” zorganizowała Szkolenie dla Organizacji i stowarzyszeń sportowych z terenu gminy Słomniki… poświęcone zapoznaniu z możliwością pozyskania środków z LGD w ramach małych projektów oraz zasadami prowadzenia gospodarki finansowej przez stowarzyszenia. W szkoleniu uczestniczyło 50 lokalnych działaczy oraz Burmistrzowie Gminy Słomniki. Zajęcia prowadzone były przez Pana Krzysztofa Kozendrę, w części pierwszej oraz przez Pana Stanisława Wierzbiętę, w części drugiej. Przed rozpoczęciem szkolenia wszyscy zebrani otrzymali materiały szkoleniowe. Przez cały czas trwania spotkania uczestnicy mogli korzystać z barku kawowego a w przerwie pomiędzy jedną a drugą częścią zajęć organizatorzy przygotowali dla wszystkich obiad.

W pierwszej części szkolenia Pan Krzysztof Kozendra zapoznał działaczy z ideą powołania i działalności Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”, przybliżył zebranym pojęcie „małych projektów” oraz możliwości pozyskiwania środków na działalność sportową w ramach „małych projektów”. Odbyły się również zajęcia praktyczne, w których obecni na szkoleniu nauczyli się jak prawidłowo przygotować wniosek o przyznanie pomocy w ramach „małych projektów” i jak realizować projekt oraz jak prawidłowo go rozliczyć.

W drugiej części szkolenia Pan Stanisław Wierzbięta przybliżył działaczom zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez stowarzyszenia. Podobnie jak część pierwsza również i część druga szkolenia składała się
z zajęć teoretycznych i praktycznych.

Przed zakończeniem szkolenia, w części podsumowującej spotkanie, zebrani wymieniali uwagi oraz spostrzeżenia. Jednogłośnie przyznali, że te zajęcia były interesujące i bardzo przydatne. Wstępnie ustalono, że zostanie przygotowany wniosek obejmujący pomoc dla wszystkich stowarzyszeń sportowych
z tereny gminy Słomniki.

 

 


2009r.

 

Szkolenia informacyjno – aktywizujące w Gminach

W grudniu 2009 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” zorganizowało na terenie Gmin należących do Stowarzyszenia cykl szkoleń…..

które odbyły się:

 • 15 grudnia w Gminie Skała
 • 16 grudnia w Gminie Słomniki
 • 17 grudnia w Gminie Sułoszowa
 • 18 grudnia w Gminie Iwanowice

Wszystkie szkolenia prowadził Pan Krzysztof Kozendra, uczestniczyło w nich łącznie 120 osób.  Tematyką szkolenia było:

 • PROW 2007-2013 – instrumenty wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów
 • Działania PROW 2007-2013 realizowane przez samorząd
 • Możliwości finansowania przedsięwzięć z PROW 2007-2013 (rolnictwo ekologiczne,działalność pozarolnicza)
 • Zasady funkcjonowania Lokalnych Grup Działania  w ramach osi PROW Leader.

Celem szkolenia było przedstawienie przyszłym beneficjentom zasad korzystania z pomocy, omówienie wypełniania wniosków oraz o sposobie składania ich do LDG „Jurajska Kraina”. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, zostali poinformowani o bezpłatnym doradztwie, którego będzie udzielało Biuro.

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress