jurajska kraina telefon +48 12 380 10 61
mapa strony MAPA STRONY

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:
Liczba odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin
 

Nabór nr 2/2017 "Rozwijanie działalności gospodarczej"

termin składania wniosków ZAKOŃCZONY!

Więcej informacji w zakładce ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ > NABÓR 2/2017 - AKTUALNY!

*****

Nabór nr 1/2016  "Podejmowanie działalności gospodarczej" - ZAKOŃCZONY!

 

Gmina Jerzmanowice – Przeginia „Sportową Gminą” 2016 roku

22.11.2016 r.

Gmina Jerzmanowice – Przeginia znalazła się w tym roku po raz kolejny wśród nagrodzonych tytułem „Sportowa Gmina”. Podczas gali sportowej Polski, która odbyła się 15 listopada 2016 r. w Pałacu Zamoyskich w Warszawie, Klub Sportowa Polska wyróżnił naszą gminę za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej oraz krzewienia sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych.

WIĘCEJ

Ważna informacja dla beneficjentów

16.11.2016r.

Informujemy, że w dniach 18 i 21 listopada 2016r. (piątek – poniedziałek) nie przyjmujemy na doradztwo/konsultacje w biurze LGD „Jurajska Kraina” ze względu na koniec naborów wniosków. Informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

 

Wyniki naboru na stanowisko pracy: specjalista ds. aktywizacji i promocji

09.11.2016r.

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji do zatrudnienia została zakwalifikowana Pani  Izabela Jędrzejek, zamieszkała w Laskowej.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia wymagania formalne oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na ww. stanowisku.   Pani Izabela Jędrzejek wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania lokalnych grup działania, znajomością zagadnień funduszy unijnych oraz dokumentów w oparciu o które funkcjonuje LGD „Jurajska Kraina”. Dodatkowy atut stanowiło doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.

 

Ogłoszenie o naborze – podejmowanie działalności gospodarczej

02.11.2016r.

Lokalna Grupa Działania JURAJSKA KRAINA, działająca na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skala, Słomniki, Sułoszowa informuje o możliwości składaniawniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

Nabór nr 1/2016 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu.

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 03-11-2016 do 21-11-2016

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy oraz Biznesplan.
Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 1.1.1  Rozwój przedsiębiorczości w Jurajskiej Krainie

Wskaźnik produktu:  liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.jurajskakraina.pl  oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 12 z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 33 punktów.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Jurajska Krainawww.jurajskakraina.pl  oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skała, ul. Szkolna 4 w godz. od 8:00 do 15:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 550 000,00 zł.

Wielkość wsparcia na  operację:

 • wysokość kwoty pomocy – 50 000,00 zł,
  • intensywność pomocy – 100 %.
  Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Biznesplan na formularzu udostępnionym jako załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Oświadczenie o danych uczestnika projektu składane do wniosku o przyznanie pomocy finansowej – otwórz

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 380 10 61 w godz.
od 8:00 do 16:00

Dokumentacja konkursowa

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z –  otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z –  otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej –otwórz

7) Oświadczenie o danych uczestnika projektu składane do wniosku o przyznanie pomocy finansowej  –  otwórz

Pozostała dokumentacja

 • LSR –otwórz
 • Procedura oceny i wyboru operacji –otwórz
 • Załącznik Nr 2 do oceny – Karta oceny zgodności z LSR operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD –otwórz
 • Załącznik Nr 3a – Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru –otwórz
 • Załącznik Nr 4 do oceny – Karta oceny kryteriów premiujących –otwórz

Ogłoszenie o naborze – otwórz

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko specjalisty ds. aktywizacji i promocji

31.10.2016r.

W dniu 31 października odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko specjalisty ds. aktywizacji i promocji. Na konkurs wpłynęły 4 oferty, wszystkie spełniają wymogi formalne.

 1. Iwona Woźniak zam. Rzeplin
 2. Izabela Wiecławska zam. Iwanowice Dworskie
 3. Joanna Faracik zam. Sieciechowice
 4. Izabela Jędrzejek zam. Laskowa

Do kolejnego etapu zapraszamy wszystkie ww. osoby.

Zapraszamy na obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminach Jurajskiej Krainy

27.10.2016r.

Szkolenie dla Członków Rady i Pracowników Biura LGD

26.10.2016r.

W dniach 21-22 października br. członkowie Rady oraz pracownicy Biura LGD „Jurajska Kraina” uczestniczyli w szkoleniu, podczas którego omówione zostały ogólne założenia wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zasady aktualizacji przepisów dotyczących wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z kryteriami oceny i wyboru projektów.

WIĘCEJ

Biuro nieczynne

25.10.2016r.

Informujemy, iż w związku z wyjazdem na szkolenie w dniu 25.10.2016r. biuro Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina będzie nieczynne. W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt pod numerem tel . 501 426 628.

Nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. aktywizacji i promocji

20.10.2016r.

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” ogłasza nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Termin składania ofert: do 28.10.2016 r. do godziny 14:00

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

WIĘCEJ

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko: specjalista ds. aktywizacji i promocji

20.10.2016r.

Zarząd Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy Specjalisty ds. adminstracji i projektów przeprowadzonej w dniach od 16.09.2016 r. do 23.09.2016 r. nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia ogłosił ponowny nabór na powyższe stanowisko.

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress