jurajska kraina telefon +48 12 380 10 61
mapa strony MAPA STRONY

Obszar LGD

 

Krakowska Brama od strony Maczuga Herkulesa od strony Igła Deotymy

 

 

KRAINA WAPIENNYCH OSTAŃCÓW

 

Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” jest stowarzyszeniem działającym na terenie pięciu gmin powiatu krakowskiego. Są to trzy gminy wiejskie: Iwanowice, Sułoszowa i Jerzmanowice-Przeginia oraz dwie gminy miejsko-wiejskie: Słomniki i Skała. Utworzony przez nie obszar położony jest w północnej części powiatu krakowskiego i należy do najatrakcyjniejszych zakątków regionu. Cechuje go bardzo interesująca rzeźba terenu, z charakterystycznymi, wapiennymi ostańcami o fantazyjnych kształtach, krasowymi dolinami rzecznymi oraz znanymi w całym kraju jaskiniami – Łokietka, Ciemną i Nietoperzową.

Obszar działania LGD znajduje się w obrębie dwóch regionów fizyczno-geograficznych – Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (gminy Sułoszowa, Skała, część gminy Iwanowice) oraz Wyżyny Miechowskiej (część gminy Iwanowice, gmina Słomniki). Cechy tych regionów warunkują charakter i pożądane kierunki rozwoju poszczególnych gmin. Gminy Skała, Sułoszowa i Jerzmanowice-Przeginia posiadają bardzo wysokie walory środowiska naturalnego i krajobrazu. Część obszaru tych gmin wchodzi w skład Ojcowskiego Parku Narodowego, dzięki czemu ich tereny są doskonałym miejscem uprawiania turystyki wypoczynkowej i krajoznawczej. Udział turystyki jako sektora gospodarki generującego dochody ludności wciąż rośnie.

Gminy Iwanowice i Słomniki posiadają charakter rolniczo-usługowy, niezdominowany przez rozwój turystyki, chociaż ukształtowanie terenu i elementy środowiska naturalnego również należą do ich atutów i przyciągają odwiedzających. Świadczy o tym chociażby fakt, że całość obszaru gminy Iwanowice objęta jest ochroną prawną. Chronione są także cenne elementy środowiska naturalnego gminy Słomniki. Warunki glebowo-klimatyczne obszaru sprzyjają rozwojowi rolnictwa, a położony niedaleko Kraków jest dużym rynkiem zbytu płodów rolnych.

Zasoby przyrodnicze obszaru podnoszą jego atrakcyjność, stwarzając nie tylko bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki, ale także możliwość wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, łagodząc tym samym negatywne skutki osiągnięć cywilizacyjnych. Zarówno zabytki, jak i miejscowe obrzędy oraz tradycje są elementami dziedzictwa kulturowego i historycznego całego regionu i kraju. Należą do atutów obszaru i powinny być chronione oraz wykorzystane w procesie szeroko pojętego rozwoju społeczno-gospodarczego. Obiekty zabytkowe, obok walorów środowiska naturalnego, stanowią atrakcję turystyczną obszaru, natomiast kultywowanie lokalnej tradycji może wzmocnić więzi społeczne, poprawić integrację mieszkańców i zwiększyć poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania.

Przez obszar LGD przebiegają ważne i popularne szlaki turystyczne, łączące zabytki lub atrakcyjne elementy środowiska naturalnego, między innymi Szlak Orlich Gniazd, Szlak Warowni Jurajskich, Szlak Dolinek Jurajskich. Do dziedzictwa kulturowego obszaru należą także elementy ludowej tradycji i obyczajowości, takie jak pieśni, legendy i podania, miejscowe potrawy. Są one przypominane i promowane w trakcie wydarzeń kulturalnych i imprez cyklicznych, takich jak: Jarmark Skalski, Święto Czosnku, Festiwal Godki Krakowskiej, Dożynki.

Instytucje

instytucje_arimr instytucje_malsiec instytucje_minrol logo_gw logo_unia logo_fapa_ok

Newsletter

Bądź na bieżąco:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress