ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Władze Stowarzyszenia - Rada LGD

.

 radastowarzyszenia

RADA LGD „JURAJSKA KRAINA” 

Tadeusz Durłak – Przewodniczący Rady
Paweł Knafel – Wiceprzewodniczący Rady

Marzanna Dziuba-Boczkowska – Członek Rady
Stanisław Gorajczyk – Członek Rady
Robert Lisowski – Członek Rady
Stanisław Misztal – Członek Rady
Karol Papisz – Członek Rady
Zbigniew Pełka – Członek Rady
Adam Piaśnik – Członek Rady
Bogusław Przywora – Członek Rady
Stanisław Wójcik – Członek Rady
Paweł Zaranek – Członek Rady


DOKUMENTACJA Z POSIEDZEŃ RADY LGD

  • Posiedzenie Nr I/16 z dn. 15/12/2016
Protokół (pdf)
Uchwała Nr I/01/16 - w sprawie wyboru sekretarza posiedzenia (pdf)
Uchwała Nr I/02-18/16 - w sprawie wybrania do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia w sprawie wybrania do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia (zip)
Uchwała Nr I/19/16 - w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR (zip)
Uchwała Nr I/20/16 - w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR (zip)

 

  • Posiedzenie Nr II/17 z dn. 15/02/2017
Protokół (pdf)
Uchwała Nr II/21/17 - w sprawie wyboru sekretarza posiedzenia (pdf)
Uchwała Nr II/22/17 - w sprawie zmiany uchwały Nr I/18/2016 z dnia 15.12.2016 r. (pdf)
Uchwała Nr II/23/17 - w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały I/19/16 z dnia 15-12-2016 r. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina (pdf)
Uchwała Nr II/24/17 - w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały I/20/16 z dnia 15-12-2016 r. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina (pdf)

 

  • Posiedzenie Nr III/17 z dn. 28/06/2017
Protokół (pdf)
Uchwała Nr III/25/17 - w sprawie wyboru sekretarza posiedzenia (pdf)
Uchwała Nr III/26-37/17 - w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (zip)
Uchwała Nr III/38/17 - w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych (pdf)
Uchwała Nr III/39/17 - w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR (pdf)

 

  • Posiedzenie Nr IV/17 z dn. 26/07/2017
Protokół (pdf)
Uchwała Nr IV/40/17 - w sprawie wyboru sekretarza posiedzenia (pdf)
Uchwała Nr IV/41/17 - w sprawie protestu do naboru (pdf)
Uchwała Nr IV/42/17 - w sprawie zmiany uchwały nr III/30/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia (pdf)
Uchwała Nr IV/43/17 - w sprawie zmiany uchwały nr III/38/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych (pdf)

 

  • Posiedzenie Nr V/17 z dn. 21/08/2017
Protokół (pdf)
Uchwała Nr V/44/17 - w sprawie wyboru sekretarza posiedzenia (pdf)

 

Kategoria:
stat4u