ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Członkowie Stowarzyszenia

.

czlonkowiestowarzyszenia

Gmina Iwanowice – Przedstawiciel: Robert Lisowski
Gmina Skała – Przedstawiciel: Tadeusz Durłak
Gmina Słomniki – Przedstawiciel: Paweł Knafel
Gmina Sułoszowa – Przedstawiciel: Stanisław Gorajczyk
Gmina Jerzmanowice-Przeginia – Przedstawiciel: Adam Piaśnik

Bąbka Robert
Biczysko Alicja
Boroń Tadeusz
Buczek Dorota
Bernaś Katarzyna
Ciszewski Piotr
Chochoł Anna
Chwastek Michał
Dziuba-Boczkowska Marzanna
Ferdek Piotr
Foszcz Piotr
Glanowski Mirosław
Gorajczyk Witold
Jędrzejek Izabela
Katarzyńska Barbara
Kopcińska-Kapusta Marzena
Kozendra Krzysztof
Mazur Mariusz
Misztal Zofia
Misztal Stanisław
Nawieśniak Jan
Nabagło Tadeusz
Papisz Karol
Pełka Zbigniew
Piekara Marek
Przydział Stanisław
Przywora Bogusław
Regucki Jacek
Synowiec Zbigniew
Stopiński Edward
Tomczyk Zbigniew
Woźniak Wiesław
Wójcik Stanisław
Zaranek Paweł

Kategoria:
stat4u