ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Nabór nr 19/2018/G unieważniony

.

Informujemy, że z dniem 13 czerwca 2018 roku podjęta została uchwała Zarządu LGD Jurajska Kraina o unieważnieniu z przyczyn formalnych Naboru nr 19/2018/G – Powierzenie grantów – Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie monografii, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy można było składać w terminie od 26/03/2018 do 18/04/2018.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie opublikowany zostanie ponownie przedmiotowy nabór.

Kategoria: