ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Wyniki naboru nr 2/2022 - Rozwijanie działalności gospodarczej

.

trophy 153395 1280Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 2/2022 na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie od 21 marca do 12 kwietnia 2022 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 7 wniosków. Rada LGD na XLII. posiedzeniu w dniu 10 maja 2022 roku, wznowionym 24 maja 2022 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Lista wniosków wybranych do finansowania poniżej.

Lp.

Imię i nazwisko/

nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy

Numer nadany wnioskowi

Numer ewidencyjny ARiMR

Kwota wnioskowanego wsparcia

w złotych

Data wpływu

Godzina wpływu

Liczba punktów uzyskanych przez operację w procesie oceny

Intensywność pomocy w %

Kwota wsparcia

w złotych

Operacja mieści się

w limicie

TAK/NIE

OPERACJE OCENIONE POZYTYWNIE – ZGODNE Z LSR, UZYSKAŁY MINIMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW – WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

1

Dariusz Sochacki

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez otwarcie salonu fryzjerskiego oferującego szkolenia fryzjerskie w miejscowości Januszowice

7/R/2/2022

90 000,00 zł

11.04.2022

13:40

32

67,86

90 000,00 zł

TAK

2

Magdalena Węgiel Pstrąg Ojcowski

Rozwój działalności gospodarczej Firmy Magdalena Węgiel Pstrąg Ojcowski, poprzez rozszerzenie zakresu działalności.

3/R/2/2022

068965952

89 000,00 zł

23.03.2022

11:02

31

68,81

89 000,00 zł

TAK

3

Marcin Piotrowski Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa CROLL

Wprowadzenie innowacyjnej technologii rozkładania i warstwowania tkanin w firmie CROLL

1/R/2/2022

073989215

90 000,00 zł

21.03.2022

10:00

30

50,99

90 000,00 zł

TAK

4

Bogdan Cioch Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe EFEKT

Rozwój działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług

4/R/2/2022

021892671

90 000,00 zł

23.03.2022

10:00

30

50,85

90 000,00 zł

TAK

5

Firma usługowa Paweł Etryk

Rozwój działalności gospodarczej Firma usługowa Paweł Etryk

2/R/2/2022

076936533

90 000,00 zł

21.03.2022

10:05

29

46,88

90 000,00 zł

TAK

6

MIKROPAK Kamil Miszczyk

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie handlu poprzez sprzedaż i dystrybucję mikroliści, kwiatów jadalnych oraz mikroziół

6/R/2/2022

86 250,00 zł

08.04.2022

13:30

28

58,87

86 250,00 zł

TAK

7

Roman Wiewióra Firma Handlowo Usługowa BINGOO

Rozwój pracowni jubilerskiej

5/R/2/2022

90 000,00 zł

06.04.2022

10:00

27

68,86

90 000,00 zł

NIE

OPERACJE OCENIONE NEGATYWNIE – NIEZGODNE Z LSR, NIE UZYSKAŁY MINIMALNEJ ILOŚĆ PUNKTÓW – NIE ZOSTAŁY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA

-

-

-

-

-

-

-

ND

-

-

-

WNIOSKI, KTÓRE NIE PODLEGAŁY OCENIE MERYTORYCZNEJ ZE WZGLĘDU NA ICH NIEZŁOŻENIE W MIEJSCU I TERMINIE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU O NABORZE

-

-

-

-

-

-

-

ND

-

-

-

WNIOSKI, KTÓRE NIE PODLEGAŁY OCENIE MERYTORYCZNEJ ZE WZGLĘDU NA ICH WYCOFANIE

-

-

-

-

-

-

-

ND

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:

Kategoria: