ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Wyniki naboru 2/2019 - rozwijanie działalności gospodarczej

.

trophy 153395 1280Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 2/2019 na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej przeprowadzonego w terminie od 9 do 30 września 2019 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 wniosków. Rada LGD na XX. posiedzeniu w dniu 15 października 2019 roku, wznowionym w dniach 23 października oraz 5 listopada 2019 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.

Lista wniosków wybranych do finansowania do pobrania w załączniku nr 3.

 Do pobrania:

Kategoria: